Gamma sp. j.

Case studies

Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.
...
VEOLIA - „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”

Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r, jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gammy.

...
JLL – Efektywność osobista i multitasking

Cykl szkoleń dla JLL zakładał zwiększenie efektywności na poziomie osobistym oraz zespołowym oraz wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z wielozadaniowością.

...
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”

Tytuł szkolenia zrealizowanego dla BSH Polska jesienią 2016r doskonale oddaje jego cel: przygotowanie Współpracowników Firmy BSH, którym organizacja postanowiła powierzyć funkcje kierownicze (wyróżniając Ich tym samym z dotychczasowych Zespołów), do pełnienia funkcji menedżerskich.

...
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie

Celem projektu było wyposażenie Pracowników działu Obsługi Klienta w narzędzia optymalizujące czas pracy zespołu.

...
ORLEN - Akademia sprzedaży

Cykl szkoleń z zakresu technik sprzedaży zrealizowany w drugim kwartale 2016r, a  adresowanych do Handlowców Autoryzowanych Dystrybutorów Orlen Oil, stanowi bardzo interesujący i wart rozważenia przykład motywacji Klienta,  przyczyn, dla których został wdrożony.

...
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji

Projekt szkoleniowy dla Enea Wytwarzanie zrealizowany w ostatnim kwartale 2016r pokazał jak ważne na rynku usług rozwojowych jest elastyczne podejście do specyficznych potrzeb Klienta – a w zasadzie umiejętność elastycznego połączenia realiów/wymogów biznesowych z potrzebami rozwojowymi Uczestników.

...
Deloitte - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera

Współpraca Gammy z Deloitte dotyczyła działań rozwojowych dla pracowników szczebla menedżerskiego oraz tzw. Talentów w Organizacji (pracowników z potencjałem menedżerskim).

...
ALIOR BANK - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników

Projekt skierowany był do menedżerów, kierujących zespołami o profilu sprzedażowym.

Na etapie diagnozy potrzeb, uczestnicy wskazywali konieczność doboru stylu zarządzania do poziomu motywacji pracowników.

...
Samsung - Techniki prezentacji powered by Chunking

Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników sił sprzedaży zajmujących się kontaktami z sieciami sprzedaży.

...
Poczta Polska - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników

W projekcie szkoleniowym uczestniczyło ponad 200 pracowników wyższej kadry menedżerskiej Poczty Polskiej. Projekt skierowany był do dyrektorów regionalnych oraz dyrektorów działów sprzedaży.

...
Whirlpool - Przywództwo transformacyjne

Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy najsłabiej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.

...
Radio Eska - Zaawansowane techniki sprzedaży

Projekt dotyczył kilkunastu zespołów sprzedażowych. Każdy z zespołów działał lokalnie sprzedając kampanie reklamowe zarówno dla małych  przedsiębiorców, jak również do dużych sieci handlowych.

...
HSBC - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań

Potrzebą biznesową Banku HSBC było zwiększenie liczby umawianych spotkań przez private bankerów. Grupa docelowa umawianych spotkań to najzamożniejsi Polacy – głównie przedsiębiorcy oraz menedżerowie najwyższego szczebla.

...
Seat - Finalizacja sprzedaży

Przed projektem szkoleniowym zostało postawione wyzwanie – podniesienie efektywności rozmów z Klietnami b2b (tzw. flota).

...
Ministerstwo Sprawiedliwości - Recognition - motywowanie przez uznanie

Projekt szkoleniowy zrealizowano dla grupy ok. 60 menedżerów średniej i wyższej kadry kierowniczej ministerstwa.

...
Lotnisko Modlin - Zarządzanie projektami wg PMI

Nad zarządzaniem projektami pracowaliśmy z klientem w trakcie czterech dwudniowych sesji. W trakcie już pierwszej z nich okazało się, iż również w tej firmie (jak w wielu innych) nie przykłada się zbyt dużej wagi do pierwszej fazy zarządzania projektami, jaką jest faza definiowania projektu.

...
LexisNexis - Rozmowy oceniające i podsumowujące

Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.

...
RWE Polska - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B

Projektem zostały objęte całe siły sprzedaży. Poza szkoleniami uczestnicy brali udział również w działaniach follow up oraz coachingach.

...
Bre Bank - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking

Uczestnikami intensywnego treningu z obszaru prowadzenia trudnych spotkań i prezentacji biznesowych byli eksperci z pionu strategii. Treści i formuła treningu zostały przygotowane w oparciu o wywiady behawioralne z przełożonym i uczestnikami.

...
Benefit System - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem

Firma Benefit System, zaprosiła Gammę do realizacji projektu, którego celem była poprawa jakości kontaktów pracowników back office z klientami zewnętrznymi, a także wewnętrznych.

...
Czerwona Torebka - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach

Czerwona Torebka to dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska sieć pasaży handlowych. Ambitne plany, zakładające powstanie setek pasaży wymagały stworzenia zespołu negocjatorów zajmujących się zakupem gruntów pod nieruchomości.

...
ASMET - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera

Grupa ASmet skupia trzy spółki: ASmet S.K.A., które rozpoczęło działalność w 1986 roku. Obecnie jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw dostarczających elementy złączne, LS ASmet, która prowadzi działalność handlową i produkcyjną w zakresie elementów złącznych oraz Fabrykę Śrub BISPOL S.A.

...
EMMERSON - Budowanie zaangażowania

EMMERSON to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm na rynku nieruchomości, istniejąca od 1994 roku. Wizytówką firmy są wysokiej jakości usługi oparte na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

...
LexisNexis - Zarządzanie zmianą

Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.

...
PROFARM PS - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem

Profarm PS (dawniej Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne PROFARM Sp. Z O. O.) to nowoczesna firma posiadająca 20 letnie doświadczenie na rynku logistyki farmaceutycznej.

...
Radio Eska - Fundamenty sprzedaży

Szkolenie było dedykowane dla nowo zatrudnionych doradców reklamowych.

...
TFI Skarbiec - Sprzedaż narracyjna

TFI Skarbiec dokonuje sprzedaży jednostek uczestnictwa poprzez zewnętrzną sieć sprzedaży – placówki bankowe, brokerów itp.

...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem

Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło szkolenie Gammy do Akademii Korpusu Dyplomatycznego.

...
Whirlpool - Fundamenty sprzedaży

Szkolenie było pierwszym z cyklu. Pozwalało wyrównać poziom umiejętności pomiędzy pracownikami sprzedaży.

...
DCT GDAŃSK - Budowanie zaangażowania

DCT Gdańsk jest najnowszym i najnowocześniejszym polskim terminalem kontenerowym, który został oficjalnie otwarty w dniu 1 października 2007. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju.

...
Whirlpool - Recognition - motywowanie przez uznanie

Gamma rozpoczęła współpracę z firmą Whirlpool w roku 2009. Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy relatywnie najniżej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.

...
Media Saturn Holding Polska - Rozmowy oceniające i podsumowujące

Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.

...
Media Saturn Holding Polska - Zarządzanie zmianą

Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.

...
Browar Konstancin - Przywództwo transformacyjne

Podwarszawski browar został przejęty przez nowych właścicieli w czasach, kiedy prawie 99% rynku zajęte było przez wielkie koncerny piwne takie jak Kompania Piwowarska, grupa Żywiec lub Carlsberg.

...
Hydrex - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań

Hydrex to firma z branży farmaceutycznej, uznany producent odczynników laboratoryjnych. Jeden z kanałów sprzedaży to sprzedaż telefoniczna do aptek.

...
EMMERSON - Zaawansowane techniki sprzedaży

System wsparcia sprzedaży objął grupę ponad stu pracowników sił sprzedaży. Projekt trwał 8 miesięcy. Pracownicy sił sprzedaży wzięli udział w 4 dwudniowych szkoleniach.

...
Radio Eska - Sprzedaż narracyjna

Radio Eska jest Klientem Gammy od lat. Jednym z obszarów współpracy był kompleksowy cykl szkoleniowy dla sił sprzedaży. Jeden z etapów akademii bazował na sprzedaży narracyjnej.

...
Kancelaria Sejmu - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne

Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.

...
TFI Skarbiec - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B

Szkolenie było dedykowane dla grupy menedżerów sprzedaży. Każdy z nich realizuje plany sprzedażowe poprzez wspieranie sprzedaży pracowników banków.

...
LexisNexis - Fundamenty sprzedaży

Szkolenie zostało zorganizowane jako pierwsze od wielu lat. W założeniu miało dać odpowiedź czy inwestowanie w szkolenia jest właściwym kierunkiem rozwoju działu sprzedaży.

...
EMMERSON - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach

Jednym z kilku realizowanych dla firmy projektów był System wsparcia sprzedaży. W  ramach przedsięwzięcia wszyscy pracownicy sprzedaży wzięli udział w dwóch dwudniowych szkoleniach z obszaru negocjacji.

...
Deloitte - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach

Szkolenie z negocjacji jest częścią dużego projektu szkoleniowego – zaplanowane na ponad półtora roku. Projekt obejmuje zarówno kadrę menedżerską, jak również siły sprzedaży.

...
Armada Fleet Managment S.A. - Windykacja należności

Uczestnicy Firmy Armada Fleet Managment S.A.  działającej na rynku wynajmu długoterminowego od 1997 roku. Od wielu lat Armada FM zajmuje czołowe pozycje w rankingach firm z branży car fleet.

...
Ziołopex - Techniki prezentacji powered by Chunking

Szkolenie zostało przeprowadzone dla całych sił sprzedaży firmy Ziołopex. Celem postawionym przed szkoleniem było wykreowanie ambasadorów produktów Ziołopex (określone linie przypraw).

...
First Data - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking

Szkolenie było dedykowane dla grupy specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli działu sprzedaży. Pracownicy firmy zostali dedykowani na szkolenie w oparciu o analizę luk kompetencyjnych oraz rekomendację przełożonych.

...
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking

Szkolenie dla specjalistów związanych z realizacją programów unijnych MKiDN dotyczyło obszaru wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji Power Point.

...
Asmet - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

W ramach cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerów w firmie ASmet uczestnicy szkolenia Efektywna komunikacja i asertywność, otrzymali wiedzę dotyczącą zasad komunikowania się, sposobów porozumiewania się oraz umiejętności stosowania asertywnego myślenia, mówienia i zachowania.

...
Kancelaria Sejmu - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

W ramach przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Gamma rozwijała poprzez szkolenia miękkie kompetencje w wielu instytucjach rządowych i ministerstwach – między innymi w Kancelarii sejmu.

...
Sodexo - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne

Gamma jako strategiczny partner w obszarze HR realizowała szkolenia zarówno dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży jak i backoffice. Zarządzanie stresem było szkoleniem, w którym mogli uczestniczyć przedstawiciele wszystkich wymienionych grup.

...
Infosys - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne

Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.

...
Ministerstwo Finansów - Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Uczestnikami szkolenia była wyższa kadra dyrektorska. Szkolenie było elementem większej akademii rozwijającej kompetencje menedżerskie.

...
TomTom - Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Szkolenie było dedykowane menedżerom, który zajęli stanowiska kierownicze drogą awansu wewnętrznego. Zmiana specyfiki pracy – ze specjalisty na osoby zarządzające wymagała poznania nowych technik zarządzania zespołem oraz własnym czasem.

...
Asmet - Innowacyjność i kreatywność

W ramach rok trwającej Akademii Zarządzania, odbył się dwudniowy warsztat z innowacyjności. Decyzja o rozwijaniu tej umiejętności podjęta została ze względu na przekonanie, iż w czasach kryzysu gospodarczego jest to jeden z filarów przywództwa.

...
Urząd miasta Ostrołęka - Sztuka savoir vivre

Podczas szkolenia Urzędnicy mieli okazję zapoznania się z ogólnymi zasadami savoir vivre. Uczestnikom przekazano wiedzę i umiejętności dotyczące odpowiedniego zachowania w określonych sytuacjach, tak codziennych, jak i w szczególnych momentach (przyjęcia, konferencje).

...
Atlantic Fund Services - Sztuka savoir vivre

Projekt szkoleniowy firmy Gamma w głównej mierze miał za zadanie przedstawić filozofię kultury organizacyjnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone