9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

Szanowni Państwo!
Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości.
W tym tutorialu znajduje się 9 lekcji, których celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów na drodze do stawania się liderem. Służą one do samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa. Mogą również stanowić doskonałe ćwiczenie przed szkoleniem z zakresu przywództwa, pomiędzy sesjami, a także jako zadanie domowe po szkoleniu.
Życzymy owocnej nauki!
Zespół Gamma

zdjęcie - 9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA

4. lekcja  
Jaka jest misja twojego działu?

Misja mojego działu

Wyobraź sobie sytuację, że w twojej firmie z powodu restrukturyzacji ma być zlikwidowany jeden z działów. Szefowie wszystkich działów zostali poproszeni o przygotowanie 2-minutowej prezentacji, której głównym celem jest przekonanie zarządu, że ich dział jest niezbędny w firmie i nie może być zlikwidowany.

W jaki sposób chciałbyś przekonać zarząd o tym, że twój dział nie może być zlikwidowany? Przygotuj dobre uzasadnienie, odpowiadając na trzy poniższe pytania.

 1. Kim jesteśmy, co robimy?
 2. Dlaczego  to robimy?
 3. Dla kogo  to robimy?
 4. Co wartościowego im dajemy, jakie ich potrzeby zaspokajamy?

Na podstawie odpowiedzi na pytania zapisz misję swojego działu.

Wizja, czyli dokąd zmierzasz?

Wizja to inspirujące wyobrażenie siebie, działu lub firmy w przyszłości.  Opisuje wyraźnie i jasno długoterminowy cel,  pożądany stan końcowy. Wizja wyraża nasze aspiracje i marzenia dotyczące firmy.  

Badania pokazują, że pracownicy, którzy rozumieją znaczenie wizji swojej firmy, są o 28% bardziej zaangażowani w realizację celów organizacji niż pracownicy nieznający lub nierozumiejący wizji (Joseph Folkman „8 ways to ensure Your Visio is valued”, Forbes 04/2014).

Cechy dobrej wizji

 • Inspirująca
  Porusza, mobilizuje i motywuje do działania.

 • Wyzwanie
  Wymaga od nas wysiłku, aby ją osiągnąć. Wizja nie jest łatwym celem; to jest coś, czego osiągnięcie budzi dumę i poczucie spełnienia.

 • Osiągalna
  Wizja nie musi być tak daleko idąca, że jest poza naszym zasięgiem. Osiągnięcie pożądanego stanu jest możliwe i prawdopodobne.

 • Wspólna
  Wizja musi być wspólna dla wszystkich, którzy podejmują działania, aby ją urzeczywistnić. Z tego powodu tworzenie wizji we współpracy z pracownikami jest zawsze mile widziane.

 • Preferowana
  Wizja jest opisem preferowanej przyszłości. Powinna ona brać pod uwagę i reprezentować korzyści dla większości interesariuszy.

 • Jasna
  Najlepsze wizje są sformułowane w sposób jasny i zwięzły. Trzeba posługiwać się językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. Oznacza to także unikanie słów, które są nadużywane lub mają niewielkie znaczenie.

5. Lekcja
Wizja przyszłości

Pomost w przyszłość

 1. Co chciałbyś, aby za 10 lat o twoim zespole/twojej firmie  powiedzieli:
  • Twoi klienci
  • Współpracownicy z innych działów
  • Twoi przełożeni
  • Pracownicy twojego zespołu
  • Kontrahenci/partnerzy biznesowi
  • Firmy konkurencyjne

 2. W idealnej przyszłości marzę, że pewnego dnia:
  • Mój zespół/moja firma
  • Ludzie pracujący w moim zespole/mojej firmie
  • Nasze produkty/usługi

Przyciąganie innych

„Przywódcą staje się ktoś, kto wie, dokąd zmierza, i potrafi sprawić, aby inni ludzie chcieli tam z nim iść. Przywódca, za którym nikt nie podąża, jest tylko spacerowiczem”

– John C. Maxwell

Żaden nawet najbardziej uzdolniony przywódca w biznesie nie osiągnie niczego sam. Do realizacji ambitnych zamierzeń i aspiracji nieodzowni są szczerzy zwolennicy. Dlatego sprawny przywódca potrafi zjednywać sobie ludzi, integrować ich wokół głównych celów i angażować w realizację.

 

Gamma Firma szkoleniowa 2016 roku.

Zapraszamy do działu szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń związanych z przywództwem. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja gdzie oferujemy szkolenia dla sektora publicznego. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

 

Różne typy zwolenników

Przyciągając pracowników do misji, wizji i celów, nie wystarczy powiedzieć: „Chodźcie ze mną”. Przywódca powinien mieć jasność co do tego, że nie tyle potrzebuje swoich fanów, ile skutecznych sprzymierzeńców w realizacji zamierzeń.

Co odróżnia skutecznego zwolennika od nieskutecznego? Inteligencja, motywacja, entuzjazm są przydatne, ale niewystarczające dla efektywnego zwolennika.

Według Roberta Kelleya, wybitnego badacza społecznego, istnieją dwa wymiary, które decydują  o efektywności zwolenników: krytyczne myślenie i nastawienie na współuczestnictwo.

Owca
Osoba pasywna i zależna, wymagająca zewnętrznej motywacji ze strony lidera. Brakuje jej inicjatywy, nie odgrywa aktywnej roli. Po prostu zastosuje się do każdego polecenia.  

Wyobcowany obserwator
Osoba pasywna, krytyczna, samodzielnie myśląca i niezależna. Zachowuje dystans i nie oferuje wsparcia. Osoba ta może postrzegać siebie jako prawowitego lidera. Nastawiona na samodzielną pracę.

Yes-man
Osoba aktywna, zależna i bezkrytycznie potakująca, niekwestionująca decyzji i działań lidera. Ochoczo i bezkrytycznie wykona dowolne polecenie lidera. Przykład: osoba, która zawsze mówi to, co jej zdaniem lider chce usłyszeć..

Efektywny zwolennik
Osoba aktywna, niezależna, samodzielna, krytycznie myśląca. Nie akceptuje ślepo każdej decyzji lub działań lidera, dopóki sama tego nie oceni. Może odnieść sukces bez obecności lidera. Nastawiona na pracę z innymi.  

Transformacyjny styl przywództwa

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.
Lider, który przyjmuje transformacyjny styl przywództwa, przekształca pracowników z biernych wykonawców poleceń na aktywnych, samodzielnych i niezależnych członków zespołu, którzy wspierają misję, wizję i główne cele firmy. Pracownicy pobudzani są do samodzielnego myślenia, zachęcani do wyrażania własnych opinii, kwestionowania przyjętych założeń i metod działania.
Przywództwo transformacyjne wymaga pasji lidera do tego, co robi, wartościowej misji oraz inspirującej i optymistycznej wizji.

6. Lekcja
Typy zwolenników

Typologia zwolenników

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.

Przeanalizuj członków swojego zespołu pod kątem typu zwolennika. Dopasuj poszczególnych pracowników do typu w którym aktualnie znajduje się ten pracownik.

 • Owca
 • Wyobcowany obserwator
 • Yes-man
 • Efektywny zwolennik

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Wyzwania
Case studies – najczęstsze problemy i nasze rozwiązania
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym tutorialu znajduje się 9 lekcji, których celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów na drodze do stawania się liderem. Służą one do samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa. Mogą również stanowić doskonałe ćwiczenie przed szkoleniem z zakresu przywództwa, pomiędzy sesjami, a także jako zadanie domowe po szkoleniu. Życzymy owocnej nauki! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! 1100 klientów zostało przebadanych pod kątem oceny skuteczności handlowców. Okazuje się, że najbardziej skuteczni są handlowcy typu challenger (model partnerski, nacisk na rozwiązania). Badanie 7000 handlowców potwierdziło, że tego typu handlowcy mają wyniki 200% powyżej przeciętnej! Handlowy relacyjni mają wyniki wyższe o 7% od przeciętnej. Tym samym odkryto, że sprzedaż oparta na relacjach już nie działa! Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym raportem sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Mentalność, czyli sposób myślenia pracowników, ma ogromny wpływ na indywidualną i zespołową skuteczność. Umiejętności mentalne, takie jak: wytrwałość w pokonywaniu przeszkód, mobilizowanie się wobec wyzwań, samomotywacja, poczucie odpowiedzialności i myślenie globalne, są niezastąpionymi kompetencjami wszystkich pracowników firmy bez względu na pozycję i zajmowane stanowisko.
Obecny artykuł
9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.