Gamma sp. j.

9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

Wiki >> 9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)
zdjęcie - 9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)
Szanowni Państwo!
Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości.
W tym tutorialu znajduje się 9 lekcji, których celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów na drodze do stawania się liderem. Służą one do samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa. Mogą również stanowić doskonałe ćwiczenie przed szkoleniem z zakresu przywództwa, pomiędzy sesjami, a także jako zadanie domowe po szkoleniu.
Życzymy owocnej nauki!
Zespół Gamma

9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA

4. lekcja  
Jaka jest misja twojego działu?

Misja mojego działu

Wyobraź sobie sytuację, że w twojej firmie z powodu restrukturyzacji ma być zlikwidowany jeden z działów. Szefowie wszystkich działów zostali poproszeni o przygotowanie 2-minutowej prezentacji, której głównym celem jest przekonanie zarządu, że ich dział jest niezbędny w firmie i nie może być zlikwidowany.

W jaki sposób chciałbyś przekonać zarząd o tym, że twój dział nie może być zlikwidowany? Przygotuj dobre uzasadnienie, odpowiadając na trzy poniższe pytania.

 1. Kim jesteśmy, co robimy?
 2. Dlaczego  to robimy?
 3. Dla kogo  to robimy?
 4. Co wartościowego im dajemy, jakie ich potrzeby zaspokajamy?

Na podstawie odpowiedzi na pytania zapisz misję swojego działu.

Wizja, czyli dokąd zmierzasz?

Wizja to inspirujące wyobrażenie siebie, działu lub firmy w przyszłości.  Opisuje wyraźnie i jasno długoterminowy cel,  pożądany stan końcowy. Wizja wyraża nasze aspiracje i marzenia dotyczące firmy.  

Badania pokazują, że pracownicy, którzy rozumieją znaczenie wizji swojej firmy, są o 28% bardziej zaangażowani w realizację celów organizacji niż pracownicy nieznający lub nierozumiejący wizji (Joseph Folkman „8 ways to ensure Your Visio is valued”, Forbes 04/2014).

Cechy dobrej wizji

 • Inspirująca
  Porusza, mobilizuje i motywuje do działania.

 • Wyzwanie
  Wymaga od nas wysiłku, aby ją osiągnąć. Wizja nie jest łatwym celem; to jest coś, czego osiągnięcie budzi dumę i poczucie spełnienia.

 • Osiągalna
  Wizja nie musi być tak daleko idąca, że jest poza naszym zasięgiem. Osiągnięcie pożądanego stanu jest możliwe i prawdopodobne.

 • Wspólna
  Wizja musi być wspólna dla wszystkich, którzy podejmują działania, aby ją urzeczywistnić. Z tego powodu tworzenie wizji we współpracy z pracownikami jest zawsze mile widziane.

 • Preferowana
  Wizja jest opisem preferowanej przyszłości. Powinna ona brać pod uwagę i reprezentować korzyści dla większości interesariuszy.

 • Jasna
  Najlepsze wizje są sformułowane w sposób jasny i zwięzły. Trzeba posługiwać się językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. Oznacza to także unikanie słów, które są nadużywane lub mają niewielkie znaczenie.

5. Lekcja
Wizja przyszłości

Pomost w przyszłość

 1. Co chciałbyś, aby za 10 lat o twoim zespole/twojej firmie  powiedzieli:
  • Twoi klienci
  • Współpracownicy z innych działów
  • Twoi przełożeni
  • Pracownicy twojego zespołu
  • Kontrahenci/partnerzy biznesowi
  • Firmy konkurencyjne

 2. W idealnej przyszłości marzę, że pewnego dnia:
  • Mój zespół/moja firma
  • Ludzie pracujący w moim zespole/mojej firmie
  • Nasze produkty/usługi

Przyciąganie innych

„Przywódcą staje się ktoś, kto wie, dokąd zmierza, i potrafi sprawić, aby inni ludzie chcieli tam z nim iść. Przywódca, za którym nikt nie podąża, jest tylko spacerowiczem”

– John C. Maxwell

Żaden nawet najbardziej uzdolniony przywódca w biznesie nie osiągnie niczego sam. Do realizacji ambitnych zamierzeń i aspiracji nieodzowni są szczerzy zwolennicy. Dlatego sprawny przywódca potrafi zjednywać sobie ludzi, integrować ich wokół głównych celów i angażować w realizację.

 

Gamma Firma szkoleniowa 2016 roku.

Zapraszamy do działu szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń związanych z przywództwem. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja gdzie oferujemy szkolenia dla sektora publicznego. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

 

Różne typy zwolenników

Przyciągając pracowników do misji, wizji i celów, nie wystarczy powiedzieć: „Chodźcie ze mną”. Przywódca powinien mieć jasność co do tego, że nie tyle potrzebuje swoich fanów, ile skutecznych sprzymierzeńców w realizacji zamierzeń.

Co odróżnia skutecznego zwolennika od nieskutecznego? Inteligencja, motywacja, entuzjazm są przydatne, ale niewystarczające dla efektywnego zwolennika.

Według Roberta Kelleya, wybitnego badacza społecznego, istnieją dwa wymiary, które decydują  o efektywności zwolenników: krytyczne myślenie i nastawienie na współuczestnictwo.

Owca
Osoba pasywna i zależna, wymagająca zewnętrznej motywacji ze strony lidera. Brakuje jej inicjatywy, nie odgrywa aktywnej roli. Po prostu zastosuje się do każdego polecenia.  

Wyobcowany obserwator
Osoba pasywna, krytyczna, samodzielnie myśląca i niezależna. Zachowuje dystans i nie oferuje wsparcia. Osoba ta może postrzegać siebie jako prawowitego lidera. Nastawiona na samodzielną pracę.

Yes-man
Osoba aktywna, zależna i bezkrytycznie potakująca, niekwestionująca decyzji i działań lidera. Ochoczo i bezkrytycznie wykona dowolne polecenie lidera. Przykład: osoba, która zawsze mówi to, co jej zdaniem lider chce usłyszeć..

Efektywny zwolennik
Osoba aktywna, niezależna, samodzielna, krytycznie myśląca. Nie akceptuje ślepo każdej decyzji lub działań lidera, dopóki sama tego nie oceni. Może odnieść sukces bez obecności lidera. Nastawiona na pracę z innymi.  

Transformacyjny styl przywództwa

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.
Lider, który przyjmuje transformacyjny styl przywództwa, przekształca pracowników z biernych wykonawców poleceń na aktywnych, samodzielnych i niezależnych członków zespołu, którzy wspierają misję, wizję i główne cele firmy. Pracownicy pobudzani są do samodzielnego myślenia, zachęcani do wyrażania własnych opinii, kwestionowania przyjętych założeń i metod działania.
Przywództwo transformacyjne wymaga pasji lidera do tego, co robi, wartościowej misji oraz inspirującej i optymistycznej wizji.

6. Lekcja
Typy zwolenników

Typologia zwolenników

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.

Przeanalizuj członków swojego zespołu pod kątem typu zwolennika. Dopasuj poszczególnych pracowników do typu w którym aktualnie znajduje się ten pracownik.

 • Owca
 • Wyobcowany obserwator
 • Yes-man
 • Efektywny zwolennik

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

273Rows - 275
Obecna strona
9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera

Ten dzień, kiedy nagle musisz wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą a Prezes zwraca się do Ciebie po imieniu i zabiera na lunch – to pierwszy dzień Twojego nowego życia. Życia menadżera. Jak poradzić z pułapkami dotychczasowych relacji i jak zbudować nowe? 

Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?

Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.

Leadership według Jacka Rozenka
Leadership według Jacka Rozenka

Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, jednakże pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

726 736 710

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone