Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi paweł ziółkowski

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowości oraz najważniejsze problemy występujące w podatku dochodowym.

Trener omówi przeróżne świadczenia wypłacane osobom zatrudnionym z uwzględnieniem skutków w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS.

Zastosowanie rozwiązań, które zostaną omówione podczas szkolenia pozwolą na zoptymalizowanie kosztów zatrudniania i uniknięcie pułapek podatkowo – ubezpieczeniowych.

Szkolenia obejmują problematykę rocznych rozliczeń, kosztów uzyskania przychodu, opodatkowania świadczeń itp.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustalenie statusu osoby uprawnionej

 • Rezydencja podatkowa
 • Rodzaju obowiązku podatkowego
 • Miejsce zamieszkania
 • Certyfikat rezydencji

2. Przychody

 • Źródła przychodów
 • Rodzaje przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
 • Otrzymanie świadczenia i postawienie świadczenia do dyspozycji
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 • Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)

3. Koszty uzyskania

 • Rodzaje kosztów ze stosunku pracy (zwykłe, podwyższone, na dojazdy)
 • Koszty stosowane przy umowach cywilnoprawnych
 • Umowy cywilnoprawne bez kosztów uzyskania
 • Koszty autorskie – planowane zmiany

4. Omówienie poszczególnych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych

 • Ryczałtowy przychód z tytułu używania samochodów do celów prywatnych
 • Pakiety medyczne i inne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia
 • Umundurowanie (odzież służbowa)
 • Świadczenia BHP (odzież robocza i świadczenia z nią związane, posiłki i napoje BHP, okulary dla pracowników itp.)
 • BHP zleceniobiorców
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • Imprezy
 • Szkolenia
 • Podróże służbowe

5. Rozliczanie miesięczne

 • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Ryczałty rozliczane przez płatnika (m.in. umowy z cudzoziemcami i umowy cywilnoprawne do 200 zł

6. Rozliczanie roczne

 • PIT-11 a PIT-40
 • IFT-1/IFT-1R
 • PIT-8C

7. Podatkowe skutki korekt w zakresie składek ZUS

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

Termin szkolenia: 25 kwiecień 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - hr, kadry, płace

zobacz najbliższe szkolenia.
23 sierpień 2018 - 24 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę w dziale personalnym.
Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
13 wrzesień 2018 Warszawa
Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
13 wrzesień 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS, a także PIP.
20 wrzesień 2018 - 21 wrzesień 2018 Warszawa
Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji? To pytania, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. I odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać podczas naszych warsztatów, gdzie analizować będziemy najnowsze trendy w motywacji, jak również sprawdzone rozwiązania.
18 październik 2018 - 19 październik 2018 Warszawa
Pomiar efektywności działań personalnych jest kluczowy w procesie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze HR. Ocena efektów projektów i aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na właściwą alokację budżetów. Gwarantuje również, że podejmowane w obszarze HR inicjatywy będą skutecznie wspierać realizację celów organizacyjnych i spotkają się z dobrym przyjęciem wśród pracowników.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
22 październik 2018 - 23 październik 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.