Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - magdalena małecka

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI

Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych KSWS-4 Standard Wyceny w Nowej Odsłonie

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z posadowieniem i utrzymywaniem infrastruktury technicznej przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Wskazane zostaną źródła, w tym prawa i orzecznictwa, którymi powinno się kierować przy takich czynnościach oraz zasady zawodowe zalecane do stosowania w środowisku rzeczoznawców majątkowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie problemów i możliwości ich rozwiązania w zakresie wyceny oraz dostępnych dla rzeczoznawcy majątkowego narzędzi. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników

Dlaczego warto wziąć udział:

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyka – rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia RICS i REV, Członka Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w ramach zespołu „służebnościowego”, współautorem kilku standardów zawodowych, który brał czynny udział w pracach Komisji nad standardem przesyłowym
 • Proponowany program szkolenia przeszedł weryfikację w różnych grupach odbiorców.
 • Uczestnikami szkolenia będą praktycy z różnych dziedzin biznesu, co pozwoli na wymianę doświadczeń
 • Uczestnicy mają możliwość złożenia przed szkoleniem pytań , uwag lub wątpliwości jakie ich zdaniem należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć oraz mogą przygotować konkretne przykłady dokumentów (operaty szacunkowe z zakreślonymi danymi ), w stosunku do których pojawiły się w trakcie pracy problemy . Dokumenty prosimy o przesłanie do organizatora na około 10 dni przed szkoleniem

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby specjalizujące się w sprawach związanych z nieruchomościami, zainteresowane praktycznymi aspektami związanymi z ustalaniem służebności przesyłu, określaniem wartości szkód i wynagrodzeń i analizą operatów szacunkowych.

Są to pracownicy sektorów:

 • gazowego;
 • ciepłowniczego;
 • wodociągowego;
 • telekomunikacyjnego;
 • administracji publicznej;

Oraz departamentów:

 • nieruchomości;
 • zarządzania majątkiem, siecią i gruntami;
 • inwestycji i rozwoju;
 • administracji;
 • prawnego;
 • przesyłu;

 

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień szkolenia

I. Podstawy prawne – odszkodowanie za ograniczenie lub pozbawienie prawa własności (użytkowania wieczystego) a wynagrodzenie, w tym za ustanowienie służebności przesyłu i za bezumowne korzystanie z nieruchomości:

1. Odszkodowanie (podstępowanie administracyjne)
 • cel publiczny,
 • rokowania / negocjacje,
 • wywłaszczenie,
 • odszkodowanie.

2. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu (postępowanie cywilne)
 • definicja kodeksowa,
 • wybrane orzecznictwo w aspekcie wartości.

3. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (postępowanie cywilne)
 • definicja kodeksowa,
 • wybrane orzecznictwo w aspekcie wartości,
 • waloryzacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

II. Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie oraz szkody i utracone korzyści – czyli o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, za co, dlaczego oraz kto powinien płacić.

Wyjaśnienie i analiza schematu zależności, skutków i źródeł w czasie:
 • elementy (części) składające na służebność przesyłu,
 • zakres bezumownego korzystania z nieruchomości.

III. Standard dobrej praktyki (zawodowy rzeczoznawców majątkowych) w zakresie określania wartości dla potrzeb przesyłowych, w tym:
 • zasady stosowania standardu,
 • wyjaśnienie definicji na obszarze wykonywania wycen przesyłowych, w tym:
  • definicje poszczególnych stref, pasa eksploatacyjnego i pasa służebności przesyłu
  • zasady określania wartości szkód, służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości; w tym szkody lokalizacyjne, utracone korzyści

IV. Metodyka ustalania wartości dla potrzeb przesyłowych:
1. Podstawy wyceny – wartość rynkowa.
2. Podstawowe metody wyceny: podejście porównawcze, podejście dochodowe, wzory parametryczne.
3. Praktyka, w tym określanie wartości nieruchomości dla potrzeb określenia:
 • wartości prawa służebności,
 • wartości bezumownego korzystania z nieruchomości oraz
 • współczynnika współkorzystania
 • analiza przypadków.
V. Analiza pytań skierowanych przez uczestników szkolenia

VI. Obszary oddziaływania i pasy technologiczne urządzeń w istniejących – przepisy i normy, w tym obszary oddziaływania, pasy eksploatacyjne i inne dla urządzeń

II dzień szkolenia

VII. Analiza operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb przesyłowych – praca indywidualna i w grupie, w tym:

 • dla potrzeb służebności
 • dla potrzeb bezumownego korzystania z nieruchomości

 

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych KSWS-4 Standard Wyceny w Nowej Odsłonie

Termin szkolenia: 9 maj 2018 r. do 10 maj 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 26 kwietnia 2018r. 1950 zł od 27 kwietnia 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.