Inne strony: GAMMA DISCOVER
Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP i MPiPS

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Omówienia stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Ministerstwa Pracy dla sytuacji problemowych dla obliczania wynagrodzeń. Zapraszamy na szkolenie Wynagrodzenia dla zaawansowanych. Szkolenie prowadzi uznany ekspert - autor ponad 10 tys publikacji z zakresu wynagrodzeń.

IDEA SZKOLENIA


Wynagrodzenia dla zaawansowanych

sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym

(w tym pierwsze zamknięcie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych)

Praktyczne warsztaty

Obliczanie wynagrodzeń jest obok czasu pracy jedną z najbardziej skomplikowanych materii w kadrach i płacach, gdyż wielość składników wynagrodzenia i różne sposoby ich obliczania powodują, że łatwo polenić błąd, a należy pamiętać, że każde zaniżenie wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Dlatego proponujemy warsztaty, w trakcie którego pokazane zostaną sytuacje, gdy obliczenie wynagrodzenia jest problematyczne ze względu na brak precyzyjnego przepisu, różne interpretacje urzędowe, czy regulacje prawne nieprzystające do rzeczywistości.

W trakcie zajęć na konkretnych przykładach uczestniczy obliczą różne składniki wynagrodzenia, poznając przy tym bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP i MPiPS, co z pewnością będzie przydatne w ich dalszej, bieżącej pracy.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Zamknięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego • Czy zmiany stawek wynagrodzenia w trakcie długiego okresu rozliczeniowego wpływają na zasady rozliczania nadgodzin po jego zakończeniu?
 • W jakich terminach powinny być składane wnioski o odbiór czasu wolnego za nadgodziny w tak długim okresie rozliczeniowym?
 • Jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych i wynagrodzenia za nie?
 • Według jakich stawek obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypłacane na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
 • Jakie ryzyka wiążą się z nieoddaniem czasu wolnego za nadgodziny, mimo że były składane wnioski o odbiory czasu wolnego?

Wynagrodzenie za część miesiąca

 • Czy obniżać wynagrodzenie z tytułu kilkudniowej choroby, jeśli w pozostałym okresie pracownik miał zaplanowany do przepracowania cały wymiar czasu pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który zmienia wymiar etatu w trakcie miesiąca?
 • Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
 • Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?

Wynagrodzenie za nadgodziny

 • Jak rozliczać i wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny pracownicom korzystającym z przerw na karmienie piersią?
 • Czy ryczałt za nadgodziny jest stałym składnikiem wynagrodzenia?
 • W jakich okresach należy rozliczać ryczałty za nadgodziny i jak to robić?

Potrącenia z wynagrodzenia

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń przyznawanych z ZFŚS?
 • Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

Wynagrodzenia kierowców

 • Jakie składniki wynagrodzenia kierowcy warto zryczałtować, aby uprościć naliczanie wynagrodzeń?
 • Jak powinna wyglądać siatka płac kierowców po ostatniej uchwale SN dotyczącej ryczałtów za noclegi?
 • W jakiej wysokości można określić ryczałty za noclegi w kabinach dla kierowców?
 • Jak dokonać bezpiecznych zmian w siatce płac kierowców, aby utrzymać dotychczasowe koszty wynagrodzeń?

Inne składniki wynagrodzenia

 • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?Zasady ustalania przychodów

 • Jak definiuje się przychody?
 • Jakie są rodzaje przychodów?
 • Kiedy powstaje przychód?
 • Jak wycenić świadczenia niepieniężne?

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

 • Jaka jest definicja kosztów uzyskania?
 • Ile wynoszą koszty kwotowe ze stosunku pracy?
 • Ile wynoszą koszty autorskie?
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich?
 • Kiedy można zastosować koszty rzeczywiste?

Świadczenia nieoznaczone co do kwoty

 • Co to są świadczenia nieoznaczone?
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)?

Wybrane świadczenia na rzecz pracowników

 • Czy powstaje przychód w przypadku udostępnienia pracownikom do używania składników majątku pracodawcy?
 • Jak rozliczać używanie samochodów służbowych do celów prywatnych?
 • Jak rozliczyć abonamenty medyczne?
 • Jakie skutki podatkowe wywołuje udostępnienie pracownikom telefonów i laptopów?
 • Jak rozliczyć udostępnienie mieszkań służbowych?
 • Jakie zwolnienia podatkowe obowiązują w przypadku świadczeń ZFŚS?
 • Czy imprezy generują przychody u pracowników?
 • Czy szkolenia pracownicze podlegają opodatkowaniu?
 • Jak rozliczać podróże służbowe?
 • Jakie świadczenia musi spełniać ubiór pracownika, żeby mógł korzystać ze zwolnienia od podatku?
 • Jakie świadczenia BHP korzystają ze zwolnienia od podatku?

Rozliczenia osób zatrudnionych

 • Jak ustala się zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jakie dochody wykazuje się w PIT-4R, a jakie w PIT-8AR?
 • Kiedy sporządza się PIT-11?
 • Jakie są warunki sporządzania PIT-40?
 • Kiedy składamy PIT-8C?
 • Jaki identyfikator podatnika należy wykazywać na dokumentach podatkowych?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Termin szkolenia: 26 październik 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - hr, kadry, płace

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-08-23
23 sierpień 2018 -
2018-08-24
24 sierpień 2018
Warszawa
Warszawa
Korzystanie z wielu funkcji programu MS Excel pozwala na automatyzację wielu czynności. Trener prowadzący jak szybko przygotowywać raporty, zestawienia zarówno te prostsze jak i rozbudowane. Zapraszamy na szkolenie MS Excel w dziale personalnym.
Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
2018-09-13
13 wrzesień 2018
2018-09-13
Warszawa
Warszawa
Praktyczne przedstawienie prawnych aspektów współpracy ze związkami zawodowymi. Zapraszamy na szkolenie Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
2018-09-13
13 wrzesień 2018
2018-09-13
Warszawa
Warszawa
Sytuacje problematyczne. Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków. Zapraszamy na szkolenie Umowy cywilnoprawne w praktyce w 2018 r.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Budowa efektywnych systemów wynagradzania. W programie: nowoczesne rozwiązania do zarządzania wynagrodzeniami, tworzenie systemu taryfowego, siatki płac i tabel zasadniczych, dobór formy premiowania, systemy premiowe.
Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Przedstawiamy praktyczne aspekty przepisów prawa pracy wraz z odpowiedziami na problemy pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zapraszamy na szkolenie : zmiany w prawie pracy 2018/2019 r.
RODO W PRAKTYCE
2018-10- 5
5 październik 2018
2018-10- 5
Warszawa
Warszawa
Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Mierzenie efektywności poszczególnych projektów i procesów HR pozwala podejmować racjonalne, uzasadnione decyzje dotyczące dalszego inwestowania bądź zmiany kierunku podejmowanych działań. Zapraszamy na szkolenie Mierniki efektywności działu personalnego.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
2018-10-22
22 październik 2018 -
2018-10-23
23 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe szkolenie planowanie i rozliczania czasu pracy w 2018 r. Aktualny stan prawny oraz orzecznictwo. Ekspert prowadzący z dużym doświadczaniem zawodowym i prowadzeniu tego typu szkoleń, autor licznych publikacji i książek z dziedziny prawa pracy, czasu pracy.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.