Młodsze pokolenia są jak filary, starsze jak przęsła

Zarządzanie pokoleniami

Szkolenia HR
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.

IDEA SZKOLENIA

Motywacyjny autoportret pokoleń – X,Y,Z
Badaniem objęto 850 osób (Polska, rok 2014) – przedstawicieli wszystkich trzech pokoleń. Powstały raport pozwala porównać trzy generacje pod kątem motywacji - zarówno pod kątem różnic pomiędzy pokoleniami jak również oceny, który z motywatorów subiektywnie został uznany za najskuteczniejszy.
 
Poczynając od czynników motywacyjnych wpływających w największym stopniu na wszystkie trzy pokolenia:
1. Motywator „Poczucie bycia pożytecznym” - kolejno największy wpływ na Z, następnie na Y, najmniej na X
2. Motywator „Wdzięczność i sukces” – najbardziej interesuje Y, następnie X, najmniej Z
3. Motywator „Rozwój osobisty” (znajomość, relacje, status) – najbardziej motywujący dla Y, następnie dla X
4. Motywator „Work life balaced” (czas poświęcony na hobby bądź rodzinę) – wszystkie pokolenia oceniają jako równie ważne
5. Motywator „Osobista niezależność” – równie ważna dla wszystkich pokoleń, niewielka przewaga generacji Z
6. Motywator „Przewodzenie innym” – niewielkie różnice pomiędzy pokoleniami, niewielka przewaga generacji X
7. Motywator „Przynależność do grupy” – brak różnic pomiędzy pokoleniami
8. Motywator „Perspektywa kariery” – najbardziej motywująca dla Z, następnie dla Y, najmniej dla X
9. Motywator „Być wzorem dla innych” – najbardziej motywuje X, następnie Z, niski wynik dla pokolenia Y
10. Motywator „Rozwój osobistych relacji” – mało istotne dla pokolenia X i Z, relatywnie najwyższy wpływ na Y
 
Źródło: „Marketing i rynek” nr 5/2014
Podczas szkolenia Zarządzanie pokoleniami uczestnicy zapoznają się z pełną wersją raportu oraz jego inklinacjami dla zarządzania, komunikami i współpracy pomiędzy pokoleniami.

Kończy się właśnie cudowny czas, kiedy to w skład zespołu wchodzili przede wszystkim stabilni i przewidywalni przedstawiciele pokolenia X z domieszką reprezentantów „baby boomers”, a tak zwane Ygreki pojawiały się w charakterze stażystów, czyli komet przelatujących przez poszczególne działy. Skończył się czas kiedy szef w charakterze marchewki stosował wobec wszystkich pracowników premię, a w czasach posuchy musiał wystarczyć uścisk ręki. Nastał czas, kiedy Ygreki zaczynają stanowić trzony zespołów, spychając na pobocze pozostałe grupy wiekowe.

A w natarciu czekają już poprzedzone „złą sławą” Zetki. I choćbyśmy udawali, że tematu nie ma, że wszystkie znane metody i techniki zarządzania zespołem oraz motywowania są uniwersalne – czas skonfrontować się z trudną prawdą. Nic już nie będzie takie jak przedtem. Zmieniające się zespoły wymagają diametralnej zmiany podejścia, sposobu myślenia i wręcz zmiany mentalności, a na pewno zastosowania zupełnie innych technik zarządzania. Bowiem oba te pokolenia są tak bardzo różne od pozostałych, że brakiem wyobraźni byłoby trwanie w znanym paradygmacie i udawanie, że możemy działać według sprawdzonych metod. Niezbędne od tej chwili jest zróżnicowane podejście. Bez tego menedżerowie nie będą w stanie zrekrutować ani zatrzymać przy sobie najlepszych pracowników. A co robić, jak robić i dlaczego? O tym właśnie będziemy mówili na warsztacie dotyczącym zarządzania pokoleniem Y. Między innymi.


Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższej i średniej kadry
 • Liderów zespołów oraz kierowników projektów
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych strategii
 • HR Menedżerów i Specjalistów Rozwoju

Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Z badnia Clinton Global Initiative University wynika, że pokolenie Y i Z jest wyjątkowo sprawne w obsłudze problemów społecznych. W porównaniu z rodzicami, są bardziej kreatywni (81 do 19%), otwarci (81 do 19%), i innowacyjni (79 do 21% ).
Cena szkolenia:
1500 zł/os
formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

21

czerwiec 2018 do

22

czerwiec 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie

 • Charakterystyka pokoleń – X, Y, Z …?
 • Wpływ zmian społecznych i wyżu demograficznego na kształtowanie się poszczególnych grup pokoleniowych
 • Różnice i podobieństwa w obszarze wartości i postaw
 • Charakterystyka pracownika Y i Z – czyli: ”Szefie, idzie nowe”

 

Komunikacja

 • Nowy język – nowy zespół
 • Kanały i sposoby komunikowania się z przedstawicielami poszczególnych pokoleń
 • Sposoby docierania – Y i Z vs X 
 • Przetarcie kanałów komunikacyjnych 
 • Czy istnieje komunikat uniwersalny
 • Dostosowanie stylu do sposobu komunikowania się pracowników 
 • Lider – mówca czy „mówca”

 

Wartości

 • Potrzeby i oczekiwania
 • Y i Z w pracy oraz w sferze prywatnej 
 • Kiedy praca a kiedy odpoczynek
 • Samorozwój i zdobywanie nowych doświadczeń
 • Pozwól mu doświadczać
 • Pozyskaj lojalność pracowników
 • Moje cele – Twoje cele
 • Współzależność, zależność, niezależność

 

Postawa

 • Reguły i zasady
 • Jeśli pomoc to kiedy i jak
 • Y i jego świat
 • „co ja z tego będę miał? 

 

Motywowanie

 • Cechy szczególne oraz mocne strony każdego z pokoleń – i jak je wykorzystać
 • Dotrzeć do właściwych ludzi – klucz do sukcesu
 • Kij, marchewka czy coś innego – Motywowanie 3.0
 • Pogodzić wodę i ogień – jak motywować dział zróżnicowany
 • Udzielanie informacji zwrotnej „w języku Y i Z”
 • Skuteczne kreowanie Kultury Zaangażowania 

 

Ja - lider

 • Świadome budowanie autorytetu lidera w zależności od pokolenia
 • Zarządzanie zespołem różnorodnym – Mission Possible
 • Wielopokoleniowa synergia grupy 
 • Jakim kluczem przydzielać zadania uwzględniając różnice pokoleniowe
 • Coach czy mentor
 • Wizja i strategia w nowym ujęciu
 • Ile samodzielności dać zespołowi
Cena szkolenia
1500 zł/os
Miejsce szkolenia

Warszawa

Termin szkolenia
21 czerwiec 2018 do 22 czerwiec 2018

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Lepiej wykorzystany potencjał pracowników 
 • Większe zadowolenie i satysfakcja osób zatrudnionych
 • Mniejsza rotacja czyli mniej nieprzewidzialnych zmian
 • Usprawnienie procesu rekrutacji i tym samym możliwość dotarcia do unikalnych kandydatów
 • Konkurencyjność na rynku pracy
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy) 
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji jako miejsca elastycznego i podążającego za trendami
 • Możliwość bycia prekursorem w kształtowaniu nowej kultury organizacyjnej

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zbudowanie swojego wizerunku jako menadżera nowoczesnego i podążającego za trendami
 • Zbudowanie wizerunku szefa elastycznego i otwartego
 • Nabycie unikalnych umiejętności budowania relacji z przedstawicielami różnorodnych grup wiekowych
 • Wyższa wydajność dzięki wykorzystaniu synergii zespołu
 • Lepsze zarządzanie zespołem i osiąganie lepszych rezultatów
 • Możliwość wdrożenia nowoczesnego stylu zarządzania – bycie prekursorem

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa przepływu wiedzy w zespołach mieszanych
 • Poprawa procesów wewnątrz organizacji
 • Zbudowanie wizerunku organizacji przyszłości

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Zarządzanie pokoleniami

Termin szkolenia: 21 czerwiec 2018 r. do 22 czerwiec 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia HR

zobacz najbliższe szkolenia.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.
18 maj 2018 Warszawa
Onboarding, czyli przygotowanie pracownika do objęcia stanowiska pracy oraz zintegrowanie go z jej celami jest niezwykle istotnym procesem w każdej Organizacji. Wyniki  badań  nie  pozostawiają złudzeń - w ciągu pierwszych 45 dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje  ponad 20 proc. pracowników. Jak zatrzymać dobrego pracownika i tym samym nie powielać kosztownych procesów rekrutacyjnych?
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
Aby specjaliści HR mogli aktywnie wpływać na kształtowanie firmy, powinni działać  zgodnie z zasadami biznesu, które wymagają  ciągłej elastyczności i dopasowywania się do zmian następujących na rynku. W prawdzie metodyki zwinne wywodzą się z dziedzin programistycznych jednak obecnie zostały zaadoptowane w praktycznie wszystkich obszarach biznesowych.
24 maj 2018 - 25 maj 2018 Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
24 maj 2018 Warszawa
Grywalizacja opiera się na przeniesieniu mechanizmów znanych gier na grunt nie będący w żaden sposób z grami powiązany. Uczestnikom ma przede wszystkim dostarczać elementy zabawy (w stopniu odpowiednim do zadań) i nawiązania współpracy między pracownikami, która to staje się głównym motorem napędowym do osiągnięcia założonego celu.
7 czerwiec 2018 - 8 czerwiec 2018 Warszawa
Metodologia Design Thinking pozwala na tworzenie produktów i usług w oparciu o głębokie potrzeby użytkownika, dzięki czemu powstają kreatywne i twórcze rozwiązania. Dla pracowników działów personalnych to szansa na wprowadzanie w organizacji innowacyjnych narzędzi HR, odpowiadających autentycznym potrzebom pracowników.
21 czerwiec 2018 - 22 czerwiec 2018 Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
16 lipiec 2018 - 18 lipiec 2018 Warszawa
Design Thinking wspiera tworzenie innowacji w organizacji i generowanie rozwiązań pożądanych przez użytkowników, technologicznie wykonalnych i ekonomicznie uzasadnionych. Warsztat przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości będą moderowały procesy zespołów projektowych metodą Design Thinking.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.