Inne strony: GAMMA DISCOVER
Najlepiej zarządza ten, kto pierwszy wykonuje swe zarządzenia

Leadership według Jacka Rozenka

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

IDEA SZKOLENIA


Ścieżki rozwoju kompetencji Top Managera

Umiejętność przywództwa stawiana jest na najwyższym poziomie kompetencji managerskich. Czy zatem przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, jednakże pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. A wiedza, profesjonalizm, doświadczenie, skuteczność i charyzma to znak firmowy naszego eksperta- Jacka Rozenka. Warsztaty z nim to emocjonująca przygoda. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z ekspertem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.

Do tej pory zarządy firm działały w przekonaniu, że przywództwo otwartej osobowości sprawowane przez egocentrycznych liderów którzy są w stanie porwać za sobą tłum do działania to przywództwo autentyczne. Liczne badania pokazały, że liderzy o największej sile oddziaływania to liderzy których charakteryzuje skromność, wola działania, zdecydowanie oraz skłonność do przypisywania zasług innym i brania winy za niepowodzenia na siebie. Aby wznieść firmę na wyżyny potrzebny jest jej tzw. przywódca piątego stopnia, czyli menedżer o naturze stanowiącej paradoksalną mieszaninę osobistej skromności, wielkiej siły woli i determinacji. Dzisiejsze środowisko biznesu stale się zmienia, a skala zachodzących zmian jest największa w historii. Nowoczesne zarządzanie to prawdziwa sztuka–wywierania wpływu, motywowania, delegowania, wspierania, nagradzania i karania, charyzmatycznego zarządzania zespołem. Nadeszły czasy, gdzie sukces osiągnie nie lider, który sięga do gwiazd, a lider, który tworzy gwiazdy.

Dzięki szkoleniu staniesz się autentycznym liderem. Prawdziwe przywództwo to nie stanowisko- to kluczowa umiejętność, gdzie człowiek jest najważniejszą jednostką. A siła sukcesu tkwi w zespole. Przywództwo wynikające z zajmowanego stanowiska- to najniższy poziom przywództwa. Ludzie zatrzymujący się na poziomie pierwszym mają podwładnych, ale nie członków drużyny. Przywództwo to osobowość, moc, ciągła zmiana, efektywne wywieranie wpływu na ludzi, wchodzenie w relacje miękko ale, stanowczo. Jeśli chcesz poznać autentyczne przywództwo, które jest najważniejszym czynnikiem sukcesu firmy- zapraszam na szkolenia z Jackiem Rozenkiem.

„Wspaniali liderzy nie są wielcy tylko dzięki temu, że przewodzą ludziom. Są wielcy przede wszystkim dlatego, że znakomicie nakłaniają innych do podejmowania nowych podróży ku Niewyobrażalnym Obszarom”.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższej i średniej kadry
 • Liderów zespołów oraz kierowników projektów
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych strategii
 • Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Autentyczne przywództwo nowa koncepcja lidera
„Zarządzanie to robienie rzeczy właściwie, przywództwo to robienie właściwych rzeczy”.

 • Początek drogi co wynika z badań Instytutu Gallup’a
 • Pewność siebie na scenie biznesowej czyli rozpoznanie własnego potencjału i energii twórczej
 • Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? prawo ciągłości procesu. 
 • Jakiego lidera oczekuje zwycięski zespół?
 • Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill jak realizować prawo zwycięstwa?
 • Jakie cechy lidera przekładają się na zyski?
 • Jak przekraczać bariery kreatywności, rozwoju i efektywności?
 • Jak budować firmę nastawioną na myślenie procesowe, czyli jak wykorzystać elementy six sigma w zarządzaniu. 

 

Moduł 2: High performance leadership, czyli podnoszenie standardów lidera
„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”

 • Jakie wyzwania czekają na liderów i dlaczego stare metody zarządzanie nie sprawdzają się już.
 • Zdeterminowany terrorysta, czyli co mnie interesuje i pociaga
 • Siedem grzechów głównych w biznesie
 • Pięć twarzy szefa
 • Moje przywództwo rodzaje autorytetu: formalny, moralny, wiedzy, charyzmatyczny
 • Inwestowanie w siebie małe ryzyko, to mały zysk
 • Motywacja aby się chciało chcieć

 

Moduł 3: Budowanie kultury organizacyjnej zespołu i wartości firmy
„Zebranie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, praca razem to sukces.’’

 • Jak budować atmosferę sprzyjająca osiąganiu wspólnych celów?
 • Modelowanie promowanie w zespole pożądanych wartości i wypracowanie własnych standardów pracy
 • Kształtowanie kultury ciągłego rozwoju siebie i zespołu, czyli niespożyte złoża kreatywności przywódczej
 • W jaki sposób wartości wpływają na budowanie wspólnego doświadczenia
 • Kiedy zespół pójdzie za Tobą, a kiedy zostanie z tyłu?
 • Prawa władzy, prawa wojny, prawa uwodzenia w ujęciu Roberta Greena: strategie budowania indywidualnej i grupowej przewagi w relacjach biznesowych
 • Identyfikowanie obszarów deficytowych w zespole

 

Moduł 4: Gra w otwarte karty, czyli rozmowy lidera z zespołem jako główne narzędzie wzmocnienia zarządzania
„Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują.’’

 • Elementy autoprezentacji w budowaniu wizerunku lidera
 • Skuteczna komunikacja indywidulana i zespołowa
 • Zasady wywierania wpływu psychologicznego jako scenariusze i heurystyki, czyli twórcze, otwarte sekwencje działań
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Rozbijanie manipulacji werbalnych w rozmowie bezpośredniej
 • IX praw perswazji Poziomy logiczne komunikacji oraz meta komunikacja
 • Zastosowanie metody „gry ram” w komunikacji werbalnej
 • Rola i znaczenie informacji zwrotnej

 

Moduł 5: Sztuka wyzwalania ponadnormatywnych wyników, czyli motywacja 3:0 w zespole

 • „Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć’’
 • Nowe spojrzenie na firmę” z perspektywy helikoptera”, czyli o trudnej sztuce, by dostrzec nie tylko las ale i drzewa
 • Przywództwo mobilizacja ludzi do wspólnej pracy
 • Przywództwo okrywanie skarbów w potencjale talentów
 • „Słodsza marchewka, czy większy kij” kiedy i jak stosować?
 • Motywowanie zespołów a motywowanie pracownika różnice? Szanse i zagrożenia.
 • Poczucie własnej wartości, doskonalenie się i kontrola: sukces i samoocena
 • Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
 • Co motywuje polskich pracowników? "polska mapa motywacji"

 

Moduł 6: Kotwiczenie zmian w kulturze organizacji, czyli jak promować kulturę zmian w firmie.
„Jedyne co pewne i niezmienne w biznesie to zmiany.‘’

 • Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu rozwoju firmy
 • Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów?
 • Utrwalanie nowego podejścia
 • Mobilizowanie pracowników do działania na dużą skalę
 • Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia wspieranie zmian

 

Moduł 7: Inspirujące przywództwo to znak rozpoznawczy najlepszych

 • „Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”.
 • Czy charyzma jest ważniejsza od umiejętności ?
 • Dlaczego droga lidera nie idzie z prądem? Czyli o powodzeniu profesjonalistów
 • Automotywacja czynniki wzmacniające: entuzjazm i optymizm
 • Mistrzostwo emocjonalne Roller Coaster czy Duchowe Spa?
 • Budowanie proaktywnej energii zmiana szansą na rozwój
 • Akcent na budowanie kultury zaufania

 

Moduł 8 :Lider w obliczu kryzysów i porażek, czyli o trudnej drodze stawania się silnym
„Każda porażka niesie w sobie ziarno równej lub nawet większej korzyści’’.

 • Wola walki wbrew wszystkiemu i wszystkim
 • Wyjątkowa zdolność do adaptacji i osłabienie wewnętrznej cenzury
 • Przekraczanie granic własnej słabości standardy lidera
 • Sztuka podejmowania decyzji dojrzałego przywódcy
 • Jak się pozbierać? Fragmentacja
 • Jak przekuć porażkę w sukces, czyli jak z cytryny zrobić lemoniadę

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników 
 • Zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy
 • Oszczędności wynikające z wysokiej efektywności pracowników na danych stanowiskach
 • Mała rotacja pracowników i zmniejszenie kosztów zatrudnienia
 • Łatwiejszy proces pozyskiwania kompetentnych pracowników (dla których atmosfera pracy, system motywacji jest bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy) 
 • Skuteczne przeprowadzenie pracowników przez zmiany 
 • Poprawa komunikacji na linii przełożony - pracownik

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie zasad przywództwa najwyższego stopnia
 • Wzrost umiejętności świadomego budowania własnego autorytetu jako lidera
 • Wzrost umiejętności efektywnego przeprowadzania zmian w firmie
 • Nabycie umiejętności kreowania wizerunku lidera na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • Umiejętność budowania oraz zarządzania zwycięskim zespołem
 • Kreatywne podejście do problemów
 • Zwiększenie automotywacji 
 • Możliwość skonsultowania swojego doświadczenia oraz dalszych ścieżek rozwoju z trenerem

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Dobra atmosfera w pracy 
 • Lepsze wyniki finansowe firmy
 • Umiejętność egzekwowania wysokich standardów firmy

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Leadership według Jacka Rozenka

Termin szkolenia: 27 czerwiec 2016 r. do 28 czerwiec 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 2200 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-09-10
10 wrzesień 2018 -
2018-09-11
11 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2018-09-17
17 wrzesień 2018 -
2018-09-18
18 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
warszawa
warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
2018-10- 1
1 październik 2018 -
2018-10- 2
2 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2018-10-23
23 październik 2018 -
2018-10-24
24 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
2018-11-12
12 listopad 2018 -
2018-11-13
13 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
2018-11-22
22 listopad 2018 -
2018-11-23
23 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie jak dobrze zarządzać czasem. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.