Inne strony: GAMMA DISCOVER
Cele są jak magnes. Przyciągają  rzeczy potrzebne do ich zrealizowania

Lider w roli coacha. Metody budowania i pracy w zespole

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Rola lidera jest kluczowa w organizacji. Od niego zależy skuteczność zespołu.  Nowoczesne zarządzanie opiera się na coachingowym stylu zarządzania. Jeśli chcesz poznać narzędzia coachingowe  dzięki którym zbudujesz zwycięski zespół, zapraszamy szkolenie Lider w roli coacha. Prowadzi Jarosław Gibas.

IDEA SZKOLENIA

Rola lidera jest kluczowa w każdej organizacji. To od niego zależy skuteczność pracy zespołu. Klasyczne wydawanie rozkazów i delegowanie typu „push” nie sprawdza się już. Nowoczesne zarządzanie opiera się na coachingowym stylu zarządzania. Jeśli chcesz poznać narzędzia coachingowe  dzięki którym zbudujesz zwycięski zespół, który chętnie i z sukcesem będzie realizować powierzone cele- trening Jarosława Gibasa jest dla Ciebie.

Zmienność otoczenia zewnętrznego, globalizacja rynków, postęp techniczny, dostęp do informacji- wszystko to powoduje wzrost konkurencji i coraz większe trudności w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy poszukują " złotego środka", by utrzymać pozycję na rynku  i zwracają większą uwagę na efektywność pracy zespołów. Aby odnieść sukces lider musi zbudować zespół mocno skoncentrowany na rozwoju i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Możliwe jest to tylko dzięki coachingowemu stylowi zarządzania. Obecnie uważa się, że coaching jest dużo bardziej skuteczniejszą metodą rozwoju pracownika niż mentoring. Coaching nie jest już tylko narzędziem umożliwiającym rozwój menedżerów, ale służy także jako narzędzie rozwoju pracowników. Umiejętność bycia liderem coachem stanowi bardzo ważną kompetencję przywódczą. Im wyższy szczebel w firmie zajmuje lider, tym większej liczby pracowników potrzebuje, aby zrealizować postawiony cel. Lider działa wówczas nie przez samego siebie, ale poprzez innych pracowników, sam będąc w pozycji eksperta. Dlatego też budowanie zaangażowania oraz rozwijanie kadry menedżerskiej stanowi absolutną podstawę sukcesu firmy. Lider wykorzystujący  coachingowy model zarządzania buduje doskonałe relacje z podwładnymi.

Ideą szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji współczesnego lidera. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają techniki i metody zaczerpnięte z coachingu  pozwalające sprawnie zarządzać zespołem. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykorzystywać efekty automotywacji oraz autoteliczności w byciu liderem. Wykorzystując narzędzia i techniki coachingowe każdy lider będzie mógł zbudować zwycięski zespół, który chętnie i z sukcesem będzie realizować powierzone cele.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższej i średniej kadry
 • Liderów zespołów oraz kierowników projektów
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych strategii
 • Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych

Metodologia szkolenia:
Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów. Dopasowane jest do indywidualnych  potrzeb uczestników.  80 % to warsztaty i ćwiczenia.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
badania firmy SHRM / Globoforce pokazuje, że 93% menedżerów potrzebuje szkolenia na temat coachingu.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Czym jest coaching

 • Zasady procesu coachingowego
 • Odpowiedzialność coacha i coacheego
 • Kompetencje coacha wg ICF
 • Coaching, a psychoterapia
 • Coaching, a szkolenia i mentoring
 • Dla kogo jest coaching
 • Cele w procesie coachingowym
 • Obszary coachingu
 • oaching a dokonywanie zmian

Moduł 2: Sesja coachingowa

 • Czas, częstotliwość, długość, ilość
 • Struktura sesji coachingowej
 • Narzędzia coachingowe
 • Techniki coachingowe
 • Model GROW
 • Wizualizacje
 • -Model premortem
 • Model „obserwujące ja”

Moduł 3: Lider w roli coacha

 • 4 cechy skutecznego lidera w D. Gollemana
 • Pułapka wielozadaniowości
 • Pułapka perfekcjonizmu
 • Magia celnych pytań
 • Autoteliczność
 • Zasady coachingu grupowego
 • Zasady coachingu zespołowego

Moduł 4: Trening sesji coachingowych

 • Sesja demo
 • Ćwiczenie sesji coachingowych w parach
 • Feedback uczestników - coach
 • Feedback uczestników – coachee

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Lider w roli coacha. Metody budowania i pracy w zespole

Termin szkolenia: 20 maj 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 900 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-09-10
10 wrzesień 2018 -
2018-09-11
11 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2018-09-17
17 wrzesień 2018 -
2018-09-18
18 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
warszawa
warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
2018-10- 1
1 październik 2018 -
2018-10- 2
2 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2018-10-23
23 październik 2018 -
2018-10-24
24 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
2018-11-12
12 listopad 2018 -
2018-11-13
13 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
2018-11-22
22 listopad 2018 -
2018-11-23
23 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie jak dobrze zarządzać czasem. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.