Kompetencje niezbędne w komunikacji w wielokulturowym środowisku biznesowym

Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Obecnie coraz częściej firmy pracują w środowisku międzykulturowym, w którym mamy sytuację kiedy pracownicy wchodzą często w skład zespołów międzynarodowych, gdzie każda osoba jest coraz częściej z innego zakątka świata.

IDEA SZKOLENIA

Obecnie coraz częściej firmy pracują w środowisku międzykulturowym, w którym mamy sytuację kiedy pracownicy wchodzą często w skład zespołów międzynarodowych, gdzie każda osoba jest coraz częściej z innego zakątka świata, po sytuacje spotykane np. w polskich sklepach, gdzie można napotkać pracowników z Ukrainy czy Białorusi.

Różnice międzykulturowe nie występują jedynie między tak odległymi państwami jak Polska i Stany Zjednoczone ale również pomiędzy krajami sąsiadującymi jak Polska i Ukraina. Obecnie w Polsce mamy sytuację kiedy coraz częściej spotykamy pracowników z Ukrainy, którzy często pracują przy obsłudze klienta. Może to powodować sytuacje, w których może dochodzić do nieporozumień kulturowych na styku pracownik – klient albo szef – podwładny. Styl komunikacji na Ukrainie, gdzie komunikacja jest bardziej bezpośrednia niż w Polsce może powodować, że osoby zza wschodniej granicy mogę być odbierane jako zbyt bezpośrednie albo wręcz szorstkie w kontaktach z polakami.

Sytuacje te stwarzają, że często dochodzi do niezrozumienia się, co  na ogół wynika z różnic kulturowych.  Brak właściwej komunikacji to koszty, których firmy mogłyby uniknąć. Z myślą o firmach, w których pracują pracownicy z różnych państw stworzony został ten warsztat.

Główny celem szkolenia jest podniesienie efektywności komunikacji w zespołach, w których skład wchodzą pracownicy z Polskim i międzynarodowym tłem kulturowym.

Przyjmuje się że, aby prowadzić skuteczną komunikację oraz zarządzanie w środowisku międzynarodowym należy posiadać szereg kompetencji, które ułatwiają oraz podnoszę efektywność.

Kompetencje niezbędne w komunikacji w biznesowym środowisku wielokulturowym:

 • kompetencje międzykulturowe - inteligencja międzykulturowa - Idea mindful international manager - manager, który jest świadomy swoich własnych wartości, które są pod wpływem kraju i kultury w jakiej się wychował, jak również jest  to manager świadomy wartości i kultury swoich współpracowników i partnerów biznesowych z innych państw i obszarów kulturowych.
 • kompetencje interpersonalne - (aktywne słuchanie, wywieranie wpływu, budowanie zaufania, podejmowanie decyzji, itp.).
 • kompetencje językowe, niezbędne do prowadzenia komunikacji w ramach wybranego obszaru funkcjonalnego (spotkania, prezentacje, itp)  w środowisku międzynarodowym. Strategie językowe, używane w symulowanych sytuacjach, gotowe wyrażenia językowe, najczęściej pojawiające się podczas trenowanej sytuacji, gramatyka języka angielskiego na potrzeby danej trenowanej sytuacji.

Cele szczegółowe:

 • Uświadomienie sobie istnienia różnic międzykulturowych w kontekście współpracy biznesowej pomiędzy partnerami z różnych kultur.
 • Poznanie sposobów przełamywania barier międzykulturowych.
 • Poznanie narzędzia do analizy i porównywania różnych państw pod względem różnic międzykulturowych.
 • Trening wybranych kompetencji komunikacji i zarządzania w organizacji wielokulturowej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Moduły do wyboru przez klienta:

1. Różnice międzykulturowe

 • Góra lodowa – model podejścia do różnic międzykulturowych, kultura czym jest? Różne podejścia do różnic międzykulturowych - Model 6D, mapowanie własnej kultury, ćwiczenia grupowe.
 • Mindful English Speaker – język angielski jako platforma porozumienia.
 • CultureCompass™ - narzędzie do porównywania różnic kulturowych – omówienie.

2. Budowanie relacji w środowisku multikulturowym – podstawowa umiejętność biznesowa

 • Zarządzanie ‘pierwszym kontaktem, przygotowanie, przedstawianie się, Small Talk i rozwijanie konwersacji, przechodzenie do interesów, żegnanie się, follow up.
 • Warsztat językowy (opcja)

3. Zespoły międzynarodowe – budowanie i efekty synergii w zespołach międzynarodowych

 • Budowanie zespołów wielokulturowych.
 • Styl zarządzania
 • Role w zespole międzynarodowym
 • Warsztat językowy (opcja)

4. Podejmowanie decyzji – komunikowanie decyzji

 • Decyzja i jej komunikowanie w aspekcie międzykulturowym.
 • Decyzja, decydenci, podejmowanie decyzji, miejsca podejmowania decyzji, informowanie o podjęciu decyzji. Styl podejmowania decyzji. Prowadzenie spotkań dotyczących podejmowania decyzji. Zamykanie spotkania i wprowadzanie decyzji w życie. Monitorowanie decyzji.
 • Warsztat językowy (opcja)

5. Wewnętrzna korespondencja biznesowa – komunikacja e-mailowa

 • E-mail jako narzędzie komunikacyjne – korespondencja biznesowa z perspektywy różnych kultur (bezpośredniość w kulturze, email jako potencjalne źródło konfliktów, język unikania konfliktów).
 • Warsztat językowy (opcja)

6. Rozmowa telefoniczna (do wyboru lub rozszerzenia o telekonferencje i videokonferencje)

 • Rozmowa telefoniczna z pozycji osoby dzwoniącej i odbierającej, trudna sztuka słuchania i zadawania właściwych pytań, telekonferencje międzynarodowe (Język angielski jako podstawowe narzędzie w komunikacji międzynarodowej / Active Listening in English / Radio Alphabet).
 • Telefonowanie w języku angielskim (warsztat językowy - opcja).

7. Prowadzenie prezentacji (do wyboru lub rozszerzenia o storytelling)

 • Różnice międzykulturowe w aspekcie prowadzenia prezentacji. Wywieranie wpływu, przekonywanie do własnego punktu widzenia, prezentacja danych, podsumowywanie prezentacji.
 • Prezentowanie w języku angielskim (warsztat językowy).

8. Prowadzenie i uczestniczenie w spotkaniach

 • Różnice międzykulturowe w aspekcie prowadzenia prezentacji . Stosunek do zabierania głosu. Zachęcanie uczestników do rozmowy, przekonywanie do własnego punktu widzenia, kontrolowanie spotkania.
 • Prowadzenie spotkań w języku angielskim (warsztat językowy).

9. Negocjacje międzynarodowe

 • Różnice międzykulturowe w aspekcie prowadzenia negocjacji. Składanie ofert, odpowiadanie na oferty, negocjacje win – win, targowanie się, odmawianie.
 • Prowadzenie negocjacji w języku angielskim (warsztat językowy).

10. Przywództwo w organizacji wielokulturowej

 • Różnice w postrzeganiu lidera w zależności od kultury
 • Wywieranie wpływu, delegowanie, egzekwowanie zadań
 • Warsztat językowy (opcja)

11. Radzenie sobie z trudnymi osobami

 • Postrzeganie innych jako ‘trudne osoby’, 3 kroki do bardziej otwartej komunikacji, zarządzanie niecierpliwością, samokontrola.
 • Warsztat językowy (opcja)

12. Zarządzanie konfliktem

 • Konflikt w zespole międzynarodowym, 4 źródła konfliktu, radzenie sobie z konfliktem, etapy rozwoju zespołu: etap burzy.
 • Warsztat językowy (opcja)

13. Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej

 • Informacja zwrotna a kultura, osobowość a informacja zwrotna. Jak udzielać informacji zwrotnej – 4 etapy udzielania informacji zwrotnej (opcja)

14. Międzynarodowa etykieta biznesowa

 • Przywitania, zachowania przy stole, prezenty, wizytówki. Zwyczaje. Savoir vivre.

15. Różnice międzykulturowe w bezpośredniej relacji klient – sprzedawca

 • Komunikacja bezpośrednia vs pośrednia
 • Wpływ różnic międzykulturowych na problemy w komunikacji pomiędzy pracownikami z państw wschodnich (np. Ukraina, Białoruś, Rosja) a klientami z Polski
 • Warsztat językowy

16. Podsumowanie szkolenia

 • Best practices
 • Wnioski na poziomie osobistym
 • Wnioski na poziomie grupowym

Cena szkolenia
1600 zł/os.

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia
21 maj 2018 do 22 maj 2018

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim

Termin szkolenia: 21 maj 2018 r. do 22 maj 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1600 zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.
24 maj 2018 - 25 maj 2018 Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
28 maj 2018 - 29 maj 2018 Warszawa
Ten dzień, kiedy nagle musisz wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą a Prezes zwraca się do Ciebie po imieniu i zabiera na lunch – to pierwszy dzień Twojego nowego życia. Życia menadżera. Jak poradzić z pułapkami dotychczasowych relacji i jak zbudować nowe? 
4 czerwiec 2018 - 5 czerwiec 2018 warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
21 czerwiec 2018 - 22 czerwiec 2018 Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
16 lipiec 2018 - 18 lipiec 2018 Warszawa
Design Thinking wspiera tworzenie innowacji w organizacji i generowanie rozwiązań pożądanych przez użytkowników, technologicznie wykonalnych i ekonomicznie uzasadnionych. Warsztat przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości będą moderowały procesy zespołów projektowych metodą Design Thinking.
17 wrzesień 2018 - 18 wrzesień 2018 Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.