Inne strony: GAMMA DISCOVER
Nikt z nas nie jest tak inteligentny jak my wszyscy

Zarządzanie zespołami rozproszonymi – zmora organizacji czy szansa na rozwój?

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Pracujesz w firmie, która ma filie w różych miastach, oddziały w różnych miejscach albo gdzie zespoły z różnych działów realizują wspólne projekty i widzisz problemy z przekazywaniem informacji, egzekowaniem zadań i efektywnością pracy? A może sam prowadzisz zespoły rozproszone i potrzebujesz konkretnych narzędzi, które wesprą Cię w ich zarządzaniu? To szkolenie pomoże Ci zrozumieć specyfikę zespołów rozproszonych i da konkretne narzędzia do wspierania ich pracy.

IDEA SZKOLENIA

Według Focus Money, ok 1/3 wszystkich pracowników na świecie pracuje w zespołach rozproszonych lub wirtualnych. Coraz więcej firm wprowadza zarządzanie na odległość, ze względu na rozwój firm na rynkach zagranicznych, projekty międzynarodowe czy po prostu ze względu na oszczędności. Jednak zarządzanie zespołem rozproszonym niesie za sobą wiele wyzwań jeśli chodzi o komunikację w zespole, motywowanie pracowników, delegowanie zadań czy ich egzekwowanie. Jaka jest specyfika zarządzania zespołem rozproszonym? Jakie szczególne kompetencje trzeba mieć, żeby nim zarządzać? Jak motywować pracowników takich zespołów?

Celem szkolenia jest wsparcie wszystkich, którzy zarządzają zespołami rozproszonymi, wspierają je lub są jego częścią.  Podczas warsztatu uczestnicy:
 • poznają specyfikę pracy w zespole rozproszonym
 • poznają i przećwiczą konkretne narzędzia wspierania efektywnej (współ)pracy i przezwyciężania wyzwań w zespole rozproszonym
 • rozwiną umiejętności zarządzania takim zespołem w oparciu o własne zasoby.

Czy pracujesz w firmie, która ma filie w różych miastach, oddziały w różnych miejscach albo gdzie zespoły z różnych działów realizują wspólne projekty i widzisz problemy z przekazywaniem informacji, egzekowaniem zadań i efektywnością pracy? A może sam prowadzisz zespoły rozproszone i potrzebujesz konkretnych narzędzi, które wesprą Cię w ich zarządzaniu? Albo jesteś ich członkiem i zastanawiasz sie jak można efektywniej realizować zadania? A może Twoja organizacja rozważa outsourcing lub wprowadzenie możliwości pracy zdalnej i chcesz zobaczyć jakie są wyzwania z tym związane?

Bez względu na to, do której grupy należysz to szkolenie pomoże Ci zrozumieć specyfikę zespołów rozproszonych i wyzwań z tym związanych i da Ci konkretne narzędzia do wspierania i pracy w takich zespołach.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badania przeprowadzone przez Design Council w Anglii w 75 przedsiębiorstwach, które stosowały metodologię Design Thinking, wykazały, że ma ono decydujące znaczenie dla ich sukcesu, a  za każdy 1 funt zainwestowany w projekt, obroty wzrosły o 50 funtów.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania zespołem rozproszonym:
 • Dlaczego i po co zespoły rozproszone?
 • Co to jest zespół rozproszony? Specyfika, przykłady, inspiracje
 • Gra zespołowa / Symulacja zespołu rozproszonego

2. Lider zespołu
 • ja jako lider
  • wartości i przekonania i ich wpływ na styl liderski
  • zdefiniowanie mocnych stron oraz swojej unikalności, w kontekście zarządzania zespołem rozproszonym
 • lider a zespół
  • zdefiniowanie pożądanych kompetencji lidera zespołu rozproszonego
  • audyt kompetencji własnych i mocnych stron w kontekście kompetencji pożądanych

3. Pracownicy zespołu rozproszonego
 • Czemu poznanie potrzeb pracownika zespołu rozproszonego zwiększa jego efektywność?
 • Narzędzia do poznania potrzeb :
  • Mapa empatii   
  • Uważne słuchanie
  • Wywiady i rozmowy
 • Zdefiniowanie profilu, pożądanych cech i kompetencji pracownika zespołu rozproszonego

4. Specyfika i wyzwania zarządzania zespołem rozproszonym – ludzie i procesy

4.1. Ludzie
 • Rekrutowanie zespołu - poznanie narzędzi do adekwatnego doboru członków zespołu
 • Budowanie „kontaktu” i „kontraktu” z zespołem projektowym - kluczowy moment projektowy
 • Efektywne zarządzanie zespołem rozproszonym
  • Dysfunkcje pracy zespołowej wg. Lencioniego i ich wpływ na prace w zespole rozproszonym / zasady „zdrowych” zespołów projektowych  - zaufanie, konstruktywny konflikt, zaangażowanie, odpowiedzialność i dbałość o wyniki i jak je wspierać w zespołach rozproszonych
 • Delegowanie i egzekwowanie
 • Motywowanie i wspieranie zaangażowania zespołu rozproszonego
  • Trójkąt satysfakcji - satysfakcja psychologiczna, merytoryczna i proceduralna.

4.2.    Procesy
 • Definiowanie wyzwania, ram, ról oraz i zależności projektowych jako niezbędny element sukcesu projektów prowadzonych przez zespoły rozproszone
 • Komunikacja w zespole rozproszonym
  • Pułapki komunikacyjne w zespole rozproszonym
  • Efektywne prowadzenie spotkań
  • Przegląd narzędzi wspierających pracę zespołową
 • Monitoring i egzekwowanie odpowiedzialności
  • Zarządzanie zorientowane na rezultat a zarządzanie zorientowane na proces - korzyści i zagrożenia
  • Określanie kamieni milowych i rezultatów (outputs)
 • Monitorowanie ryzyk i budżetu w zespołach rozproszonych

5. Podsumowanie procesu i warsztatu
 • Zbudowanie prototypu idealnego zespołu metodą Design Thinking
 • Stworzenie checklisty dla osób zarządzających takimi zespołami i projektami
 • Plan działania
 • Refleksje, wnioski

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • usprawnienie procesów w organizacji i wzrost efektywności pracy zespołów
 • sprawdzenie, czy organizacja ma zasoby do prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych
 • budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, poprzez optymalizacje procesów, inwestycję w zasoby ludzkie oraz maksymalizację rezultatów projektów

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • poznanie specyfiki i wyzwań związanych z pracą w zespole rozproszonym
 • zdefiniowanie i rozwój kompetencji do pracy w zespołach rozproszonych
 • poznanie konkretnych technik i narzędzi do zarządzania, motywowania, angażowania, delegowania zadań w zespołach rozproszonych
 • rozwój umiejętności prowadzenia takich projektów w oparciu o mocne strony

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • wzmocnienie efektywności pracy i dobrej atmosfery w całej organizacji

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300
a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Zarządzanie zespołami rozproszonymi – zmora organizacji czy szansa na rozwój?

Termin szkolenia: 20 luty 2018 r. do 21 luty 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-09-10
10 wrzesień 2018 -
2018-09-11
11 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2018-09-17
17 wrzesień 2018 -
2018-09-18
18 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Projekt – zarządzanie! z nami poznasz najważniejsze zasady zarządzania projektami i najpotrzebniejsze narzędzia fazy planowania w aspekcie korzyści jakie można odnieść w codziennej praktyce. Podejmij wyzwanie- poznaj PMI, aby odnosić spektakularne sukcesy w dziedzinie Zarządzania Projektami.
2018-09-20
20 wrzesień 2018 -
2018-09-21
21 wrzesień 2018
warszawa
warszawa
Planowanie, egzekWOWanie, monitorowanie to jedne z niezbędnych kompetencji, aby skutecznie zarządzać zespołem. Zadbaj o siebie i swoich ludzi - wykreuj zespół! Zmotywuj do zadaniowego, efektywnego podejścia do wykonywania obowiązków. Skutecznie zarządzaj czasem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze trenerskiej Gammy dowiesz się jak to osiągnąć.
2018-10- 1
1 październik 2018 -
2018-10- 2
2 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
2018-10-18
18 październik 2018 -
2018-10-19
19 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2018-10-23
23 październik 2018 -
2018-10-24
24 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Znajdź sposób na swoją osobistą  efektywność! Odkryj talenty swoje i swoich pracowników, podejmuj świadome decyzje o ścieżkach  rozwoju zespołu, którym zarządzasz! Idź drogą MISTRZOSTWA OSOBISTEGO. Nie trać czasu i energii na niwelowanie swoich słabych stron i słabych stron swoich pracowników.
2018-11-12
12 listopad 2018 -
2018-11-13
13 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
2018-11-22
22 listopad 2018 -
2018-11-23
23 listopad 2018
Warszawa
Warszawa
80% zmian kończy się niepowodzeniem, dlatego, że niewłaściwe jest zarządzanie zmianą. Szkolenie nauczy liderów jak skutecznie wprowadzać zmianę w firmie jak dobrze zarządzać czasem. Skupiamy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie ze zmianą, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.