Gamma sp. j.

"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Opis projektu

Szkolenia są darmowe i finansowane w 100% z środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: do 30 czerwca 2018 roku.

 • Na szkolenie mogą się zapisać tylko osoby zamieszkałe w województwie Pomorskim.
 • Szkolenia są skierowane do osób, które skończyły 50 lat niezależnie od ich statusu na rynku pracy (tj. dla osób pracujących, bezrobotnych, niezatrudnionych, emerytów i rencistów).
 • Dni i godziny szkoleń zostaną uzgodnione z kursantami.
 • Szkolenia będą realizowane na terenie całego województwa Pomorskiego a w ramach szkolenia można otrzymać zwrot kosztów dojazdu.
 • Prowadzący szkolenie będzie dostosowywał się do umiejętności grupy, żeby każdy zdobył wiedzę.

Szkolenie jest dla osób, które:

 • Chcą podnieść swoje kwalifikacje z obsługi komputera,
 • zwiększyć szanse na zatrudnienie lub utrzymać pracę,
 • zdobyć zatrudnienie na wyższych stanowiskach.
Po zakończeniu szkolenia można uzyskać certyfikat ECDL Profile (tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).
Projekt realizuje firma Gamma sp.j. - firma szkoleniowa 2016 roku.

Czego można się nauczyć na szkoleniu?
 • Podstawy pracy z komputerem.
 • Podstawy pracy w sieci, przeglądanie stron internetowych.
 • Tworzenie treści, drukowanie.
 • Arkusze kalkulacyjne.
 • Kwestie bezpieczeństwa.
 • Rozwiązywanie problemów z komputerem.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza wstępnego i podane imienia, nazwiska, wieku oraz telefonu kontaktowego.
Konsultant oddzwoni i pomoże w wypełnieniu wniosku oraz przekaże dokładne informacje na temat szkolenia, terminów, procedury.

Pełne informacje na temat szkolenia:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 314 289,56 PLN


REKRUTACJA TRWA!


ZAPRASZAMY NA KURSY KOMPUTEROWE ( 150 godzin zajęć) zakończone certyfikowanym egzaminem ECDL.

Rekrutacja trwa od czerwca 2017 roku do wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie projektu a także możliwość zorganizowania jednorodnej grupy na terenie powiatu.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • kobiety i mężczyźni w wieku 50 lat i więcej
 • osoby zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
 • osoby zamierzające podnieść kompetencje cyfrowe zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL Profile,
 • osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi komputera i Internetu
 • w projekcie wezmą udział 234 kobiety i 200 mężczyzn

Struktura uczestników projektu:
 • 100% kobiety i mężczyźni w wieku 50+
 • co najmniej 40% uczestników będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach,
 • co najmniej 50% uczestników będą stanowić pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Celem głównym projektu  „Czego Jaś się nie nauczył...”  jest nabycie w terminie 01.06.2017-30.06.2018 przez co najmniej 85% uczestników projektu kompetencji komputerowych na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Uczestnikami projektu będą 434 osoby w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałe w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECDL, którego pozytywny wynik umożliwia uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL Profile.

Kwalifikacja na szkolenie będzie następować z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu przeprowadzonej w toku rekrutacji.

Termin realizacji: 01.06.2017-30.06.2018r.


tel: [+48] 799 058 049
Biuro projektu: ul. Młodzieżowa 17/10, 89-600 Chojnice
email: ecdl@projektgamma.pl

Biuro czynne od 8.00 do 16.00

W innych godzinach proszę o kontakt pod numerem telefonu: [+48] 799 058 049

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzorem formularza zgłoszeniowego.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na e-mail: ecdl@projektgamma.pl, pocztą tradycyjną na adres biura projektu.

W rekrutacji mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) wyłącznie w wieku 50 lat i więcej.

Warunki uczestnictwa:
697
Bieżący projekt
"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.projektgamma.pl/uploads/images/szkolenia//szkolenie_komputerowe_woj_pomorskie.jpg