Inne strony: GAMMA DISCOVER

Badania i Consulting HR

Jesteśmy zespołem ekspertów, których łączy pasja i zaangażowanie do tworzenia autorskich rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki temu z sukcesem wspieramy organizacje z różnych branż w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz realizacji ambitnych celów biznesowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze oraz biznesowe zdobywane również w działach HR polskich firm i międzynarodowych korporacji. Dzięki temu patrzymy na potrzeby każdej Organizacji z wielu perspektyw,  co sprawia, że skutecznie wpływamy na ich rozwój i zwiększamy ich konkurencyjność na zmieniającym się rynku.

Działamy kompleksowo,  pracując w oparciu o nowoczesne  i sprawdzone narzędzia HR.

Klienci szczególnie cenią we współpracy z nami umiejętność zrozumienia ich oczekiwań i potrzeb, elastyczne podejście oraz wysokie standardy pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą filozofią działania.

Development Centre
Development Centre jest jednym z najbardziej zaawansowanych i elastycznych narzędzi diagnozy kompetencji i potencjału pracowników. Jako wielowymiarowy proces, metoda ta pozwala w jakościowy sposób zweryfikować mocne strony oraz obszary rozwojowe uczestników pod względem kompetencji kluczowych z punktu widzenia organizacji.
Planowanie Rozwoju
Rozwój zawodowy to rozwój pracownika w obrębie organizacji zgodnie z potrzebami tej organizacji i wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników. Takie rozumienie tego pojęcia kładzie duży nacisk na spojrzenie na rozwój zawodowy z dwóch perspektyw – organizacji (pracodawcy) i pracownika.
OCENA 360º / 180 º
Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni).
OCENY OKRESOWE
Ocena pracownicza jest procesem, dostarczającym organizacji kluczowych informacji na temat pracowników. Podstawowe funkcje procesu oceny okresowej to: poprawianie efektywności pracy ocenianych pracowników, podejmowanie racjonalnych decyzji kadrowych, planowanie rozwoju zawodowego pracowników i motywowanie.
ŚCIEŻKI KARIERY
Pracownicy najczęściej odchodzą z firmy nie przez pieniądze, a ze względu na brak możliwości zawodowego rozwoju. Szukanie na ich miejsce nowych osób jest kosztowne i czasochłonne. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki karier lub  ścieżki rozwoju, dzięki którym firma zyskuje świetnie wyszkolone i zaangażowane w pracę kadry.
PLANY SUKCESJI
Każda organizacja chcąc budować swoją przewagę konkurencyjną powinna budować swoją kadrę rezerwową, a zatem zadbać o identyfikację kluczowych stanowisk menedżerskich, obejmujących swoim zakresem poziom od kierownika średniego szczebla do najwyższych stanowisk dyrektorskich w firmie.
ASSESSMENT CENTRE
Assessment Centre jest zaawansowanym narzędziem oceny oraz selekcji pracowników o najwyższych wskaźnikach trafności.
TESTY KOMPETENCYJNE
Testy kompetencyjne są narzędziem diagnozy poziomu kompetencji  pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie się zachowywał w określonych sytuacjach.
TESTY PSYCHOMETRYCZNE
Kwestionariusz pozwalający na określenie potencjału osobowości. Na jego podstawie wyodrębnić możemy 16 typów osobowości, zróżnicowanych na podstawie: komunikacji, podejmowania decyzji, stylów życia/ stylów pracy, przetwarzania informacji, myślenia o ludziach i celach, budowania relacji, rozumienia potrzeb i strategii innych.
WYWIAD KOMPETENCYJNY
Wywiad kompetencyjny jest narzędziem pomocnym przy ocenie poziomu kompetencji , pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie zachowywał się w określonych sytuacjach. Na podstawie opisywanych przez respondenta reakcji oraz zachowań w konkretnych sytuacjach z jego przeszłości i refleksji ich dotyczących, możemy wyciągnąć wnioski prognozujące pewne jego zachowania w przyszłości.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
W firmie Gamma definiujemy zmianę organizacyjną jako modyfikację istniejącego układu, która może dotyczyć każdego aspektu organizacji i nieść za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar jej wdrażania.
TALENT MANAGEMENT
Zarządzanie talentami jest dziedziną, która podlega ciągłemu rozwojowi i aktualizacji. Nasi konsultanci korzystają więc z powstających na całym świecie rozwiązań, a także tworzą własne narzędzia dopasowane do potrzeb polskiego rynku.
ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE
Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Zarządzanie przez cele (ZPC), z ang. Management By Objectives (MBO), jako koncepcja zarządzania została po raz pierwszy opisana w 1954 r. w książce „The Practice of Management” autorstwa Petera F. Druckera. ZPC stanowi sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na realizacji jej strategicznych i operacyjnych celów. Model ZPC buduje się poprzez stawianie celów strategicznych i ich delegowanie (kaskadowanie), monitorowanie, ocenę stopnia ich realizacji oraz odpowiednie nagradzanie rezultatów.
ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI
Zarządzanie przez wartości  (Management by values) to filozofia i praktyka zarządzania skoncentrowana na systemie wartości organizacji.
MAPA SUKCESU
Narzędzie pozwala na zdefiniowanie czynników wpływających na powstawanie barier organizacyjnych oraz działań, które muszą zostać podjęte w organizacji, aby umożliwić jej pracownikom odniesienie sukcesu w obszarze, którego dotyczą warsztaty.
BADANIE POSTAW I OPINII (SATYSFAKCJI)
Badanie postaw i opinii pracowników umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej na temat zjawisk i procesów przebiegających na różnych szczeblach organizacyjnych. Zaliczyć do nich możemy np. poziom motywacji pracowników, ich poczucie identyfikacji z organizacją czy poczucie satysfakcji.
ARKUSZE ANALIZY KOMPETENCJI
Arkusze Analizy Kompetencji (AAK) są narzędziem służącym zarejestrowaniu w formie pisemnej najważniejszych elementów ćwiczonych przez uczestników podczas szkoleń. 
AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ
Konsultanci firmy Gamma w ramach audytu funkcji personalnej weryfikują wskazane przez Klientów projekty lub procesy HR, a następnie wskazują ich mocne stron, zagrożenia oraz proponują działania zwiększające ich efektywność.
EMPLOYER BRANDING
Spójny, atrakcyjny obraz  organizacji jako marki służy wspieraniu praktycznie wszystkich zachodzących w niej procesów personalnych i promuje ją jako pożądane miejsce zatrudnienia.
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi jest zasadniczym komponentem strategii działania całej organizacji i oparta jest na założeniu, że ma ona bezpośredni wpływ na strategię organizacji, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana.
WDROŻENIE FUNKCJI HR BUSINESS PARTNER
HR Business Partner to funkcja HR powołana do szybkiego i efektywnego wsparcia tzw. biznesu czyli menedżerów z różnych obszarów organizacji, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
OPISY I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
Metodologia budowania opisów stanowisk pracy wraz z ich wartościowaniem to podstawa tworzenia pozostałych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi takimi jak: system wynagrodzeń, planowanie rozwoju oraz ścieżki karier, ocena okresowa pracowników oraz rekrutacja i selekcja.
PLANY SUKCESJI
Każda organizacja chcąc budować swoją przewagę konkurencyjną powinna budować swoją kadrę rezerwową, a zatem zadbać o identyfikację kluczowych stanowisk menedżerskich, obejmujących swoim zakresem poziom od kierownika średniego szczebla do najwyższych stanowisk dyrektorskich w firmie.

Zobacz w dziale:

Treningi mentalne
Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Nic nie pomoże człowiekowi o złym mentalnym nastawieniu. To, jakie osiągamy rezultaty, zależy od tego, w jaki sposób działamy. To, w jaki sposób działamy, zależy od tego, w jaki sposób myślimy. Wiele firm jest gotowych na inwestowanie w rozwój umiejętności swoich pracowników (np. techniki sprzedaży i negocjacji dla handlowców, techniki zarządzania dla menedżerów itp.). Lecz jak wynika z...
Essence learning
Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie
Warsztaty essence learningowe są zwięzłe, skuteczne i przyjazne w organizacji. To krótkie formy szkoleniowe zapewniające natychmiastowy efekt dzięki skupieniu się na jednym wąskim zagadnieniu. To rozwiązanie docenią wszyscy zajęci pracownicy i menedżerowie, dla których przeznaczenie jednego lub dwóch dni na szkolenie jest zbyt uciążliwe.  Forma warsztatów essence learningowych idealnie...
Licencjonowane narzędzia
Diagnozę, rekomendacje, rozwój wspieramy licencjonowani narzędziami
Warunkiem koniecznym skutecznego rozwoju jest silna motywacja uczestników. W wielu sytuacjach można ją uzyskać poprzez narzędzia diagnostyczne, takie jak: Fris®, Gallup®, Insight®, MBTI®, DISC®, Mindsonar®, Thomas ™ . Są to rozwiązania przeznaczone zarówno dla menedżerów, jak i sił sprzedaży i HR.
Badania i Consulting HR
Jesteśmy zespołem ekspertów, których łączy pasja i zaangażowanie do tworzenia autorskich rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki temu z sukcesem wspieramy organizacje z różnych branż w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz realizacji ambitnych celów biznesowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze oraz biznesowe zdobywane również w działach HR polskich firm i międzynarodowych korporacji.
Coaching
Jeśli znasz samego siebie przetrwasz setki bitew
COACH pomaga w głębszym zrozumieniu sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji; a dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia z Klienta potrzebnych rozwiązań i strategii, ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości.
Metodologia Transfer From Highfliers
Jeśli nie podoba Ci się układ kart na stole... wywróć stół
Transfer From Highfliers – metoda pozwala na stworzenie skutecznego modelu sprzedaży na bazie zachowań najskuteczniejszych pracowników sprzedaży. Model jest dopasowany do działu sprzedaży, sprzedawanych produktów i specyfiki rynku.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.