Inne strony: GAMMA DISCOVER
Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć

Innowacyjność i kreatywność

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Wyzwania życia codziennego wymagają ciągłego poszukiwania i dostosowywania rozwiązań. Uczestnicy szkolenia poznają techniki kreatywnego myślenia i przełamywania schematów oraz metody wdrażania innowacyjności.

IDEA SZKOLENIA

Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli „tworzenie czegoś nowego”. Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania” (E.Okoń-Horodyńska, wykład 1, s. 9).

Cechy innowacji:
 • wymaga dużej wiedzy, wytrwałości i zaangażowania
 • powoduje skutki w gospodarstwie i społeczeństwie przez zmianę zachowań przedsiębiorców i konsumentów*  ma ułatwić (w praktyce przez częste zmiany może też utrudnić) życie codzienne
 • zazwyczaj koncentruje się na działaniach o charakterze technicznym, badawczym, organizacyjnym, finansowym, handlowym
 • może stanowić udoskonalenie już istniejących narzędzi.

Innowacyjność przejawia się również w dążeniu do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału, inwestowaniu w edukację i badania mające na celu usprawnić procesy technologiczne czy dojście do nowych rozwiązań.

Fakty szkoleniowe
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Badania Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazują, że główne ograniczenia kreatywności to lęk przed porażką (14%), rutyna i niechęć do zmian oraz  inni ludzi, którzy nie sprzyjają zmianom (po 12%).
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w tematykę kreatywności i innowacyjnosci
 • Inteligencja a twórcze myślenie
 • Przełamywanie schematów
 • Jak kreatywne myślenie wykorzystywać w pracy?
 • Narzędziowe podejście do kreatywności

2. Podwyższanie własnego poziomu twórczości w myśleniu
 • Skojarzenia jako podstawowy mechanizm twórczości
 • "Puszka pomysłów" jako sposób na łączenie niewiążących się bezpośrednio elementów i osiąganie zamierzonych rezultatów
 • Inne sposoby rozwijania własnej kreatywności
 • Rozwijanie swoich mocnych stron

3. Myślenie lateralne i wertykalne a kreatywność
 • Dlaczego na ogół myślimy wertykalnie?
 • Sposoby rozwijania myślenia lateralnego - znajdowanie kreatywnych i niespecyficznych rozwiązań

4. Metody wspomagające innowacyjność i  rozwiązywanie problemów
 • Technika Walta Disneya
 • Technika da Vinciego
 • Wykorzystanie nieświadomych części umysłu
 • Antytemat - ciekawa i twórcza alternatywa w sytuacjach patowych

5. Cykl Deminga (PDCA)
 • Plan – planowanie
  • Analiza skutków działania i braku działania
  • Sposób pomiaru sukcesu
  • Plan wdrożenia zmiany
  • Zaangażowanie innych zainteresowanych
 • Do  - działanie
  • Przeprowadzenie pilotażu
  • Wdrożenie
 • Check – sprawdzanie
  • Sprawdzanie rezultatu pilotażu
  • Analiza skutecznosci
 • Act – wdrożenie
  • Implementacja pożądanych efektów   

6. Metoda Kepner Tregoe
 • Rozpoznanie problemu
  • Kryteria definiowania problemu
  • Stan faktyczny a oczekiwany
  • Ustalenie priorytetów i podział zasobów (jeśli jest to konieczne)
 • Poszukiwanie przyczyny źródłowej
  • Sformułowanie problemu (wg zasad KT)
  • Zebranie odpowiednich informacji
  • Znalezienie przyczyn źródłowych
  • Podział problemów na początkowe, złożone i nawracające
 • Wybór działań naprawczych
  • Formułowanie decyzji
  • Stworzenie kryteriów i hierarchii decyzji
  • Stworzenie rekomendacji działania
 • Zapobieganiem podobnym problemom w przyszłości
  • Określanie obszarów generujących potencjalne problemy
  • Ocena zagrożeń i ich prawdopodobieństwa
  • Opracowanie działań zapobiegawczych
  • Opracowanie działań redukujących skutki czarnych scenariuszy

7. Grupowe tworzenie rozwiązań - techniki twórczego myślenia
 • Burza mózgów - podstawowa metoda twórczego rozwiązywania problemów w zespole
 • Technika grupy nominalnej - inny sposób znajdywania rozwiązań za pomocą potencjału tkwiącego w zespole
 • Praca z wykorzystaniem techniki superpozycji

8. Fiksacja funkcjonalna
 • Na czym polega i po czym poznać fiksację funkcjonalną
 • Procedura „wybicia się” z perseweratywnego myślenia

9. Bariery kreatywności i innowacyjności
 • Sformułowanie problemu i celu.
 • Skala celu i wyznaczanie celów.
 • Efektywne techniki generowania pomysłów.
 • Opracowanie strategii przekonywania różnych osób.

10. Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie zespołu
 • Metoda SSK
  • Start – co zacznę po szkoleniu stosować
  • Stop – jakich działań zaprzestanę
  • Kontynuacja – czego nie będę zmieniał

Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • tworzenie innowacyjnej organizacji
 • wzrost kreatywności pracowników
 • zwiększanie konkurencyjności firmy
 • znajdowanie nowych nisz rynkowych 
 • budowanie organizacji uczącej się

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • pozyskanie narzędzi zwiększających kreatywność i innowacyjność 
 • zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność przekształcania problemy w wyzwania
 • przełamywanie schematów myślowych
 • eliminacja wewnętrznych barier kreatywności

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • zwiększenie ilości innowacyjnych rozwiązań
 • praktyczne zastosowanie kreatywności w pracy

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 biuro@projektgamma.pl
Dawid Didiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

30 sierpień 2018 - 31 sierpień 2018 Warszawa
Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Zapraszamy na nasze szkolenie z kreatywności i innowacyjności.

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.