Gamma sp. j.

Zarządzanie własnymi przekonaniami – sztuka automotywacji

Korzyści ze szkolenia

Rozwiń

Korzyści dla organizacji

 • zwiększenie samodzielności i proaktywności pracowników
 • poprawa rezultatów biznesowych
 • mniejsza koncentracja na motywowaniu pracowników
 • zmniejszenie potrzeby kontroli realizacji zadań
 • uzyskanie zasobów czasowych na działania strategiczne
 • większa dynamika rozwoju firmy

Korzyści dla pracownika

 • umiejętność diagnozy własnego stylu filtrowania informacji wg profilu Seligmana
 • świadomość zmiany stylu wyjasniania zdarzeń
 • umiejętność przekuwania "zasięgu" oraz "personalizacji" w postawę optymistyczną
 • sprawność rozpoznawania typów postaw (optymistycznej i pesymistycznej)
 • diagnoza własnych mocnych i słabych stron
 • określanie ścieżek i wskaźników sukcesu na poziomie osobistym oraz zespołowym

 

Korzyści wspólne

 • wzrost automotywacji do realizacji długofalowych celów
 • optymistyczna atmosfera pracy
 • lepsze radzenie sobie z wyzwaniami

Idea szkolenia

Rozwiń

Życie menedżera czy pracownika sprzedaży bywa często pełne przeciwności, jednakże nie każdy reaguje w ten sam sposób. W tych samych warunkach dwie badane grupy przedstawicieli handlowych o porównywalnych kompetencjach uzyskały zupełnie inne wyniki. Dlaczego? Badania Martina Seligmana wykazały, że tym, co decyduje o różnicy, nie jest sytuacja czy umiejętności, ale styl wyjaśniania.

Co, pomimo trudności i niepowodzeń, pozwala nam zachować energie i inicjatywę konieczną do kolejnych prób – do działania? Okazuje się, że decydująca nie jest ilość przeciwności, odmów czy porażek, ale to, jak osoba myśli o swoich problemach czy porażkach. Seligman rozróżnia dwa style wyjaśniania: optymistyczny i pesymistyczny. Pierwszy pozwala traktować niepowodzenie jako chwilowe i szybko mobilizować siły, drugi powoduje, że traci się siły i motywacje, a porażka staje się pożywka dla efektu „wyuczonej bezradności”. Optymistyczny styl wyjaśniania nie wpływa na to, co np. handlowiec mówi potencjalnemu klientowi, lecz na tym co mówi sam sobie, kiedy spotyka się z odmową potencjalnego klienta. Ten sam mechanizm odnosi się do relacji zwierzchnik – „trudny” pracownik.

Seligman opracował kwestionariusz badania stylu wyjaśniania zdarzeń pozwalającego określić osoby, u których występuje pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń i są zagrożone bezradnością. Badania wykazały ścisły związek pomiędzy wyuczoną bezradnością a depresją, dlatego ważnym, z punktu widzenia profilaktycznego, jest badanie stylu wyjaśniania zdarzeń. Badanie to pozwala bardzo wcześnie rozpoznać czynniki zaburzeń nastroju. Najogólniej można powiedzieć, że pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń prowadzi do wyuczonej bezradności, a ta z kolei do stanów kryzysowych, depresji, choroby i wypalenia zawodowego.

Szkolenie pozwala przejść cały proces kwestionowania poprzez udowodnienie sobie, że posiadane przekonania oparte są na niewystarczających argumentach. Moduły szkoleniowe zostały zaprojektowane w taki sposób, by efektywnie szukać jak największej ilości przyczyn, które mogły spowodować niekorzystne zdarzenie oraz badać przydatności posiadanych przekonań i skutków, do jakich mogą one doprowadzić.

 

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

Program szkolenia

Rozwiń

1. Zjawisko samospełniającej się przepowiedni a efektywność osobista

Styl, w jaki zwykle tłumaczysz sobie niepomyślne zdarzenia (twój styl wyjaśniania), nie ogranicza się do słów, które wypowiadasz, kiedy spotyka cię niepowodzenie. Jest to pewien sposób myślenia, nawyk wykształcony w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Twój styl wyjaśniania wywodzi się wprost z opinii, jaką masz o samym sobie i o swoim miejscu w świecie i zależy bezpośrednio od tego, czy uważasz się za jednostkę wartościową i zasługującą na wiele, czy też nie. Styl wyjaśniania decyduje o tym, czy jesteś optymistą, czy pesymistą.

 • Poziom przekonań
 • Poziom działania
 • Poziom myśli, uczuć oraz zachowań.

2. Style wyjaśniania

 • Arkusz diagnostyczny „mój styl wyjaśniania”
 • Stałość
 • Zasięg (ograniczony i uniwersalny)
 • Personalizacja (wewnętrzna i zewnętrzna)

3. Paralogizmy i sofizmaty – poziom zniekształceń poznawczych

 • arbitralne wnioskowanie
 • selektywne abstrahowanie
 • nadmierna generalizacja
 • wyolbrzymienie i minimalizowanie
 • personalizacja
 • absolutystyczne, dychotomiczne myślenie

4. Myślenie lateralne a nauka optymizmu

 • Kapelusze myślowe de Bono
 • Metoda Walta Disneya

5. Sposoby zmiany pesymistycznego stylu wyjaśniania

 • Dialog wewnętrzny dotyczący trudności, wyjaśniania ich przyczyn i uczuć.
 • Ustalanie TPS
 • TRUDNOŚĆ (opis tego, co się wydarzyło - bez oceny)
 • PRZEKONANIE (interpretacja zdarzenia)
 • SKUTEK (poziom uczuć i działań).

6. Odwracanie uwagi od przekonań pesymistycznych

 • Formuła S.T.O.P
 • Techniki behawioralne
 • Sztuka koncentracji i odraczania
 • Kontraktowanie

7. Sztuka kwestionowania

 • Zamiana wymiarów stałości, zasięgu i personalizacji poprzez korektę błędów logicznych
 • Poziom aktywizacji – wzrost chęci do działania oraz motywacja w pokonaniu trudności
 • Ustalanie TPSKA
 • Osobista mapa sukcesu

8. Podsumowanie szkolenia

 • Wnioski indywidualne
 • Podsumowanie w formule SSK

Trenerzy

Rozwiń

Andrzej Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego – MBA in International Management. Chirurg, nauczyciel akademicki, menedżer, biznesmen, tłumacz, konsultant, trener. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach medycznych. Osiągnięcia zawodowe w tym okresie to zwielokrotnienie sprzedaży, udana zmiana kultury organizacyjnej, rozwój firmy w wyniku długotrwałych partnerskich relacji z klientami, udane negocjacje międzynarodowe. Współpracuje z Francuskim Instytutem Zarządzania, prowadząc zajęcia z negocjacji oraz kultury organizacyjnej dla studentów MBA, oraz z ABB University w Baden. W Gammie specjalizuje się w szkoleniach z obszaru międzykulturowego. W swoich szkoleniach łączy bogate doświadczenia międzynarodowe z narzędziowym podejściem do wyzwań stojących przed uczestnikami.

Magdalena Gazda

Trener z doświadczeniem sprzedażowym i menedżerskim. Z wykształcenia psycholog. Zarządzała ogólnopolskimi projektami w obszarze obsługi klienta i wprowadzenia nowych produktów. Autorka publikacji z obszaru sprzedaży. Jej temperament i umiejętności przywódcze nadają szkoleniom dynamikę cenioną przez siły sprzedaży. Specjalizuje się w działaniach rozwojowych dla pracowników kontaktujących się z klientem oraz efektywności osobistej. Legitymuje się doświadczeniem trenerskim liczonym w ponad 600 dniach szkoleniowych. Jako coach zrealizowała ponad 200 coachingów sprzedażowych i menedżerskich. W szkoleniach stawia na praktykę, treningową formę pracy, jest uważna na proces grupowy. Uczestnicy wychodzą z jej szkoleń z rozwiązaniami gotowymi do zastosowania w swojej pracy.

Dorota Kraszewska

Od 16 lat realizuje szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich i interpersonalnych. Ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego menedżerów oraz zarządzania, specjalista ds. komunikacji osobistej, kreowania wizerunku i etykiety biznesowej. Certyfikowany terapeuta ustawień systemowych (Berta Hellingera). Absolwentka dwustopniowego kursu prowadzonego przez wykładowców Warszawskiej Akademii Teatralnej „Techniki aktorskie i umiejętności teatralne”. Praktyk NLP. Aktywnie współpracuje z mediami – między innymi z telewizją Canal Plus. Jako trener zdobywała doświadczenia w ITSE, Akademii Rozwoju Twórczego SKY, Francuskim Instytucie Gospodarki FIG Polska. Procesowy sposób prowadzenia, koncentracja na potrzebach szkolonych sprawiają, że uczestnicy traktują jej warsztaty jako cenne doświadczenie zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Krzysztof Suski

Peak Performance Ekspert, psycholog biznesu, coach, trener, konsultant, rekruter i aktywny przedsiębiorca. Ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach wyższego szczebla zarządzania w zagranicznych firmach działających w Polsce, oraz w USA - szkolenia, psychologia stosowana - terapia, reklama.  Posiada doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu autorskich programów szkoleniowych w zakresie efektywności osobistej, zespołowej , organizacyjnej  oraz konsultingu - rekrutacja personelu, HR management, zarządzanie sprzedażą, systemy motywacyjne i coaching. Prezentuje unikalny, wysoce interaktywny styl pracy z Uczestnikami - doskonałe rozumienie specyfiki potrzeb Klienta i precyzyjne dostosowanie do nich programów.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

O_glowny-inspektorat-transportu-drogowego_nck_panstwowy-fundusz-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych_oki_ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego_benefit-syst.jpg|O_inspektorat-transportu_-centrum-krwi_fundusz-rehabilitacji-niepelnosprawnych_oki_ministerstwo-kultury_benefit-syst.jpg|O_syngenta_johnson&johnson_whirlpool_profarm_sodexo_kancelaria-sejmu.jpg|O_tvn_rossman_edc_windcor-nixdorf_pandora_tom-tom.jpg
255|202|256|257
1583interpersonalne12.jpg
Fakt
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
Fakt
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
Fakt
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Badania
Z badań przeprowadzonych przez A. Cisłak nad przekonaniami wynika iż: „są one swoistą soczewką, przez którą patrzymy na świat, staramy się go zrozumieć i ocenić, planować przyszłość, wyznaczać ważne cele, (…) przekonania są jednym z najważniejszych czynników kształtujących życie jednostek
Formaty szkoleniowe:

Konsultacje szkoleniowe: 1-3 os.

Trening kompetencji: 4–12 os.

Format wykładowo-szkoleniowy: 8-25 os.

Essence learning: 12–60 os.

Szkolenie otwarte: od 1 os.
Pomożemy wybrać optymalny format szkoleniowy. Zapraszamy do kontaktu.

KONSULTANT SZKOLENIA

Dawid Didiuk
Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 biuro@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Obecne szkolenie
Zarządzanie własnymi przekonaniami – sztuka automotywacji
Następne szkolenie

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista

...
Innowacyjność i kreatywność

Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Wyzwania życia codziennego wymagają ciągłego poszukiwania i dostosowywania rozwiązań. Uczestnicy szkolenia poznają techniki kreatywnego myślenia i przełamywania schematów oraz metody wdrażania innowacyjności.

...
Efektywne ząrzadzanie sobą w czasie

Uwolnij umysł - szkolenie z zarządzania czasem pozwoli na przemyślane zaplanowanie i efektywną realizację zadań. To coś więcej niż codzienna  organizacja. Najlepsze rozwiązanie to efektywne działanie. Zadbaj o swój komfort i organizację pracy dzięki wypracowaniu najlepszych metod zarządzania sobą w czasie.

...
Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne

Szkolenie uczy jak obniżać stres kiedy sytuacja tego wymaga oraz jak mobilizować się uzyskując stres optymalny. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się stosować techniki na „tu i teraz” jak i działające długofalowo. Celem szkolenia jest przećwiczenie technik antystresowych – na poziomie emocjonalnym, poznawczym i bodywork.

...
Profesjonalny sekretariat

Profesjonalnie prowadzony sekretariat to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania firmy. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż utrata klienta spowodowana złą organizacją biura/sekretariatu może być szczególnie dotkliwa. Proponowane szkolenie rozwija szereg umiejętności u asystentem/sekretarek, które zagwarantuję profesjonalne zarządzanie biurem.

...
Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking

Szkolenie rozwinie umiejętności w zakresie dopasowania treści merytorycznych, opanowania tremy, dostosowania ubioru i zachowania odpowiednio do miejsca. Ponad to Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia i metody, które pomogą nabierać pewności siebie, interesująco i przekonująco prezentować, wzbudzać uwagę słuchaczy oraz dowiedzą się jak radzić sobie z nieprzewidzianymi i trudnymi reakcjami podczas prezentacji.

...
Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie pozwoli  wypracować własne asertywne sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach. Poznasz również mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiesz się, jak je rozwiązywać by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym. Postaw na człowieka, konflikt nie musi być destrukcyjny, konflikt może być twórczy.

...
Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozpoznać osobiste bariery obniżające efektywność. Każdy z uczestników będzie miał na szkoleniu przestrzeń, aby bariery zniwelować i wypracowań nowe przekonania proefektywnościowe.

...
Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy

Komunikacja to fundament wszystkich kompetencji. Doskonalenie tych umiejętności podnosi skuteczność menedżerską, sprzedażową czy w kontaktach ze współpracownikami. Szkolenie daje zestaw technik oraz motywację do stosowania ich w praktyce.

...
Zarządzanie własnymi przekonaniami – sztuka automotywacji

Co pozwala menedżerom czy handlowcom, pomimo trudności i niepowodzeń zachować energię i inicjatywę konieczną do kolejnych prób, kontaktów z klientem? Okazuje się, że decydująca nie jest ilość przeciwności, odmów czy porażek, ale to jak osoba myśli o swoich problemach czy porażkach. Udział w szkoleniu pozwoli na wzrost automotywacji do realizacji długofalowych celów oraz na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami.

...
Sztuka savoir vivre

Celem szkolenia jest przedstawienie oraz przepracowanie kluczowych zasad savoir vivre przy jednoczesnym uwzględnieniu etykiety towarzyskiej jak i biznesowej. Profesjonalny wizerunek to przede wszystkim znajomość i umiejętne wykorzystywanie zasad savoir vivre. Szkolenie obejmuje normy obowiązujące w etykiecie towarzyskiej oraz biznesowej, co stanowi unikalne rozwiązanie na współczesnym rynku szkoleniowym.

Dlaczego Gamma

Misja naszej firmy to „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” . Według nas szkolenia handlowe są inwestycją w rozwój firmy, i jak każda inwestycja, powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Projekty, w których określamy, mierzymy i realizujemy cele biznesowe postawione przed projektem szkoleniowym dają nam i Klientom największą satysfakcję. Proponujemy realizację szkoleń poprzez zaspokojenie potrzeb trzech grup odbiorców projektu szkoleniowego: działu HR, uczestników oraz ich przełożonych. Projektując szkolenia ze sprzedaży uwzględniamy perspektywę biznesową.

Metodyki Agile3336
Metodyki Agile ...

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą ...

Tendencje w szkoleniu handlowców3263
Tendencje w szkoleniu handlowc ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

Motywowanie sprzedawców przez wartość3285
Motywowanie sprzedawców przez ...

Szanowni Państwo! Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby ocenić potrzeby ...

...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Katarzyna Krzemińska

HR Manager, Syngenta
...
Wreszcie trenerzy, którzy sami potrafią sprzedawać.
...
...

Bartosz Łuczak

Dział szkoleń, Decathlon
...
Ich siłą są trenerzy – mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności. Widać, że lubią to, co robią i że są w tym bardzo dobrzy.
...
...

Iwona Matysiak

Dyrektor ds. badań i analiz, Radio Eska
...
Ich szkolenia menadżerskie były bodźcem do wprowadzenia nowych narzędzi zarządczych
...
...

Łukasz Kawęcki

Dyrektor biura reklamy, Wydawnictwo Murator
...
Potrafią rozwiązywać problemy na bieżąco. Nie pozostawiają żadnych kwestii niewyjaśnionych.
...
...

Elżbieta Wolniak

Unit Manager, ING Nationale Nederlanden
...
Ich szkolenia są spektakularne – zarówno pod względem proponowanych narzędzi, jak i atmosfery.
...
...

Joanna Dutkowska

Dział personalny, Infosys BPO
...
Gammę cenimy za innowacyjność – ich autorskie ćwiczenia i symulacje potrafią zaangażować nawet bardzo wymagających pracowników.
...
...

Katarzyna Koltarska

Dyrektor personalny Samsung Electronics
...
Gamma to znakomici trenerzy, autorskie know-how oraz duży nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań.
...
...

Beata Olszewska

Dział personalny, Polska Grupa Farmaceutyczna
...
Ankiet i testy szkoleniowe mówią jedno – pracownicy nie tylko zyskują wiedzę i nowe techniki, ale także świetnie się bawią – dla nas to cenna wartość.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Alior Bank
...
Mocnym punktem Gammy są na pewno trenerzy – przygotowani, mający świetny kontakt z grupą oraz posiadający bogate doświadczenie biznesowe.
...
...

Łukasz Sowiński

Kierownik Działy Szkoleń, Real
...
Doświadczenie, elastyczność i zrozumienie dla procesów, które przebiegają w naszej organizacji, to powody dla których warto korzystać ze szkoleń Gammy.
...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone