Inne strony: GAMMA DISCOVER

Zarządzanie własnymi przekonaniami – sztuka automotywacji

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Co pozwala menedżerom czy handlowcom, pomimo trudności i niepowodzeń zachować energię i inicjatywę konieczną do kolejnych prób, kontaktów z klientem? Okazuje się, że decydująca nie jest ilość przeciwności, odmów czy porażek, ale to jak osoba myśli o swoich problemach czy porażkach. Udział w szkoleniu pozwoli na wzrost automotywacji do realizacji długofalowych celów oraz na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami.

IDEA SZKOLENIA

Życie menedżera czy pracownika sprzedaży bywa często pełne przeciwności, jednakże nie każdy reaguje w ten sam sposób. W tych samych warunkach dwie badane grupy przedstawicieli handlowych o porównywalnych kompetencjach uzyskały zupełnie inne wyniki. Dlaczego? Badania Martina Seligmana wykazały, że tym, co decyduje o różnicy, nie jest sytuacja czy umiejętności, ale styl wyjaśniania.

Co, pomimo trudności i niepowodzeń, pozwala nam zachować energie i inicjatywę konieczną do kolejnych prób – do działania? Okazuje się, że decydująca nie jest ilość przeciwności, odmów czy porażek, ale to, jak osoba myśli o swoich problemach czy porażkach. Seligman rozróżnia dwa style wyjaśniania: optymistyczny i pesymistyczny. Pierwszy pozwala traktować niepowodzenie jako chwilowe i szybko mobilizować siły, drugi powoduje, że traci się siły i motywacje, a porażka staje się pożywka dla efektu „wyuczonej bezradności”. Optymistyczny styl wyjaśniania nie wpływa na to, co np. handlowiec mówi potencjalnemu klientowi, lecz na tym co mówi sam sobie, kiedy spotyka się z odmową potencjalnego klienta. Ten sam mechanizm odnosi się do relacji zwierzchnik – „trudny” pracownik.

Seligman opracował kwestionariusz badania stylu wyjaśniania zdarzeń pozwalającego określić osoby, u których występuje pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń i są zagrożone bezradnością. Badania wykazały ścisły związek pomiędzy wyuczoną bezradnością a depresją, dlatego ważnym, z punktu widzenia profilaktycznego, jest badanie stylu wyjaśniania zdarzeń. Badanie to pozwala bardzo wcześnie rozpoznać czynniki zaburzeń nastroju. Najogólniej można powiedzieć, że pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń prowadzi do wyuczonej bezradności, a ta z kolei do stanów kryzysowych, depresji, choroby i wypalenia zawodowego.

Szkolenie pozwala przejść cały proces kwestionowania poprzez udowodnienie sobie, że posiadane przekonania oparte są na niewystarczających argumentach. Moduły szkoleniowe zostały zaprojektowane w taki sposób, by efektywnie szukać jak największej ilości przyczyn, które mogły spowodować niekorzystne zdarzenie oraz badać przydatności posiadanych przekonań i skutków, do jakich mogą one doprowadzić.

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.


Fakty szkoleniowe
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Z badań przeprowadzonych przez A. Cisłak nad przekonaniami wynika iż: „są one swoistą soczewką, przez którą patrzymy na świat, staramy się go zrozumieć i ocenić, planować przyszłość, wyznaczać ważne cele, (…) przekonania są jednym z najważniejszych czynników kształtujących życie jednostek
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zjawisko samospełniającej się przepowiedni a efektywność osobista

Styl, w jaki zwykle tłumaczysz sobie niepomyślne zdarzenia (twój styl wyjaśniania), nie ogranicza się do słów, które wypowiadasz, kiedy spotyka cię niepowodzenie. Jest to pewien sposób myślenia, nawyk wykształcony w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Twój styl wyjaśniania wywodzi się wprost z opinii, jaką masz o samym sobie i o swoim miejscu w świecie i zależy bezpośrednio od tego, czy uważasz się za jednostkę wartościową i zasługującą na wiele, czy też nie. Styl wyjaśniania decyduje o tym, czy jesteś optymistą, czy pesymistą.

 • Poziom przekonań
 • Poziom działania
 • Poziom myśli, uczuć oraz zachowań.

2. Style wyjaśniania

 • Arkusz diagnostyczny „mój styl wyjaśniania”
 • Stałość
 • Zasięg (ograniczony i uniwersalny)
 • Personalizacja (wewnętrzna i zewnętrzna)

3. Paralogizmy i sofizmaty – poziom zniekształceń poznawczych

 • arbitralne wnioskowanie
 • selektywne abstrahowanie
 • nadmierna generalizacja
 • wyolbrzymienie i minimalizowanie
 • personalizacja
 • absolutystyczne, dychotomiczne myślenie

4. Myślenie lateralne a nauka optymizmu

 • Kapelusze myślowe de Bono
 • Metoda Walta Disneya

5. Sposoby zmiany pesymistycznego stylu wyjaśniania

 • Dialog wewnętrzny dotyczący trudności, wyjaśniania ich przyczyn i uczuć.
 • Ustalanie TPS
 • TRUDNOŚĆ (opis tego, co się wydarzyło - bez oceny)
 • PRZEKONANIE (interpretacja zdarzenia)
 • SKUTEK (poziom uczuć i działań).

6. Odwracanie uwagi od przekonań pesymistycznych

 • Formuła S.T.O.P
 • Techniki behawioralne
 • Sztuka koncentracji i odraczania
 • Kontraktowanie

7. Sztuka kwestionowania

 • Zamiana wymiarów stałości, zasięgu i personalizacji poprzez korektę błędów logicznych
 • Poziom aktywizacji – wzrost chęci do działania oraz motywacja w pokonaniu trudności
 • Ustalanie TPSKA
 • Osobista mapa sukcesu

8. Podsumowanie szkolenia

 • Wnioski indywidualne
 • Podsumowanie w formule SSK

Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zwiększenie samodzielności i proaktywności pracowników
 • poprawa rezultatów biznesowych
 • mniejsza koncentracja na motywowaniu pracowników
 • zmniejszenie potrzeby kontroli realizacji zadań
 • uzyskanie zasobów czasowych na działania strategiczne
 • większa dynamika rozwoju firmy

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • umiejętność diagnozy własnego stylu filtrowania informacji wg profilu Seligmana
 • świadomość zmiany stylu wyjasniania zdarzeń
 • umiejętność przekuwania "zasięgu" oraz "personalizacji" w postawę optymistyczną
 • sprawność rozpoznawania typów postaw (optymistycznej i pesymistycznej)
 • diagnoza własnych mocnych i słabych stron
 • określanie ścieżek i wskaźników sukcesu na poziomie osobistym oraz zespołowym

 

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • wzrost automotywacji do realizacji długofalowych celów
 • optymistyczna atmosfera pracy
 • lepsze radzenie sobie z wyzwaniami

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 biuro@projektgamma.pl
Dawid Didiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.