Narracja to znakomite narzędzie oddziaływania

Start with why leadership – po co masz to zrobić? Bądź liderem emocjonalnym

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Leadership bazuje między innymi na emocjach. Dlatego lider powinien być opowiadaczem historii – narratorem. Narracja to znakomite narzędzie oddziaływania nie wprost, perswazji i tworzenia wizji. Przywództwo transformacyjne na poziomie postaw oraz techniki narracyjne na poziomie umiejętności to połączenie odkrywające praktyczny wymiar leadershipu.

IDEA SZKOLENIA

Współczesny lider staje przed największym wyzwaniem w historii zarządzania. Ciągle zmieniające się warunki biznesu (skracający się cykl życia produktu i coraz częściej usługi, zmiany technologiczne, wpływ gospodarki globalnej na działania lokalne) powodują, że lider musi stawiać czoła zmianie organizacyjnie, a jednocześnie wpływać na ludzi, z którymi współpracuje. Kładziemy nacisk na zmianę pojęć z „zarządza” na „współpracuje”. Obserwujemy zmiany również w zakresie zachowań z bardziej hierarchicznych na liniowe, co stanowi dla lidera nowe wyzwanie w zakresie inspirowania innych na poziomie partnerskiej współpracy, a nie autorytetu z pozycji stanowiska i posiadanej władzy formalnej.


Dlatego szkolenie kładzie nacisk na dwa kluczowe aspekty:

 • Lider w zmianie – budowanie warsztatu lidera dotyczącego zachowań własnych w zmianie i umiejętności bazowania na swoim potencjale (temperament, zasoby, doświadczenia);
 • Lider transformacyjny – który swoim przykładem i postawą „zaraża” innych entuzjazmem i potrafi rozpoznać naturalne zasoby swojego zespołu rozumiane jako hierarchię wartości, potrzeb i kluczowe motywatory wewnętrzne w zakresie gotowości do działania.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Na podstawie rezultatów dwuletnich badań Annie McKee, Richard Boyatzis i Daniel Goleman  twierdzą, że nastroje przywódców i towarzyszące tym nastrojom zachowania wywierają ogromny wpływ na efektywność finansową firmy. Złośliwy i bezwzględny szef powoduje, że atmosfera w firmie staje się trująca, a zespół składa się z negatywnie nastawionych ludzi, osiągających słabe wyniki. Optymistyczny i inspirujący przywódca przyciąga ludzi, dla których każde wyzwanie jest możliwe do zrealizowania.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Lider w sytuacji zmian:
 • profil lidera transakcyjnego
 • profil lidera transformacyjnego
 • rozpoznanie i kluczowe czynniki zarządzania transakcyjnego
 • rozpoznanie i kluczowe czynniki zarządzania transformacyjnego
 • lider emocjonalny – jak sam przechodzi przez zmianę myślenia, postaw i zachowań

2. Czynniki zmian w wykonaniu lidera emocjonalnego
 • rozpoznanie przyczyn zmian
 • zmiana wymuszona a zmiana planowana
 • zmiana ze względu na dojrzałość organizacji
 • odczytywanie faz reakcji na zmianę
  • zaprzeczanie
  • opór
  • adaptacja
  • akceptacja
  • utrwalenie postawy
 • reagowanie na opór w zmianie

3. Narzędzia wpływu na zespół lidera emocjonalnego
 • analiza poziomu dojrzałości pracownika na zmianę według Blancharda
 • wybór technik motywowania i rozwoju pracownika według Blancharda
 • analiza zasobów pracownika FIES
 • prowadzenie rozmowy rozwojowej według GROW
 • techniki udzielania wspierającej informacji zwrotnej w zależności od osobowości pracownika
 • analiza profilu osobowości pracownika na podstawie obserwowalnych zachowań

4. Komunikacja bez przemocy w wydaniu lidera emocjonalnego – zasady
 • język szakala vs. język żyrafy
 • zwroty pro inicjatywne vs. zwroty ograniczające działanie
 • pozytywne pole wpływu vs. negatywne pole wpływu
 • integracyjne podejście do liderowania: jednostka, grupa, system
 • odczytywanie i reagowanie na bariery komunikacyjne
 • język od „ja”
 • komunikaty od faktu vs. komunikaty od oceny

5. Baza dobrych praktyk – case study
 • analiza sytuacji rynkowych w zakresie liderowania emocjonalnego
 • hierarchia ważności celów na stosowanie liderowania emocjonalnego
 • trening reakcji w sytuacji zmiany
 • trening zachowań bazujących na komunikacji bez przemocy

6. Role models – analiza wzorców światowych w zakresie liderowania emocjonalnego”
 • prezentacja profili osób ze świata sportu, mediów, polityki i gospodarki
 • analiza dobrych praktyk
 • implementacja wniosków na grunt pracy uczestników szkolenia
 • lista Best practises

7. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków
 • Karta SSC
  • start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • na poziomie osobistym
  • na poziomie grupowym

Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • skuteczniejsze zarządzanie zmianą organizacyjną
 • zwiększenie identyfikacji z organizacją poprzez rolę silnego lidera emocjonalnego
 • większa adaptacja na niespodziewane sytuacje trudne

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • rozpoznanie własnego potencjału i zasobów potrzebnych do budowania roli lidera emocjonalnego
 • zwiększenie pozytywnego wpływu na współpracę z zespołem
 • poznanie technik reagowania na sytuacje budzące intensywne emocje w kryzysie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • zwiększenie portfela reakcji na sytuacje trudne
 • rozwój umiejętności rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników
 • rozwój umiejętności zarządzania konfliktem w sytuacji trudnej

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 biuro@projektgamma.pl
Dawid Didiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.