Inne strony: GAMMA DISCOVER

Ambasadorzy Marki – twój klient to twój przedstawiciel handlowy w terenie

Szkolenia zamknięte: Sprzedażowe
Polacy wg badań są najbardziej nieufnym narodem w UE. Przełamanie barier nieufności staje się więc podstawowym wyzwaniem handlowca, bowiem świadome stosowanie proponowanych przez nas strategii generuje dużą liczbę wartościowych poleceń. Są to leady, które mają wysokie prawdopodobieństwo sprzedaży, w szerszej perspektywie znacząco podnoszą sprzedaż.

IDEA SZKOLENIA

Marketing szeptany jest od dawna skutecznym sposobem budowania wiarygodności dzięki informacjom opartym o relacje. Ten mechanizm warto świadomie wykorzystać w czasach silnej konkurencji o Klienta, który ma dostęp do nieskończonej ilości oferentów. Badania potwierdzają, iż koszty dotarcia do nowego Klienta są wyższe niż koszty związane z rozwijaniem współpracy z Klientem już posiadanym, dlatego proponujemy skorzystać z mechanizmu marketingu szeptanego w celu wykorzystania kontaktów już posiadanych, aby dotrzeć do nowych Klientów. Można to osiągnąć, traktując swojego Klienta jako ambasadora marki wśród sieci kontaktów, które już posiada.

Z tego powodu szkolenie kładzie nacisk na dwa kluczowe aspekty:

 • Analiza portfela Klientów w zakresie wpływu relacji z firmą na lojalność wobec niej – zasada jest prosta, im Klient bardziej relacyjny, tym bardziej może być skłonny polecać nas w swoim otoczeniu. Celem dla handlowca, który ma umiejętności analizy profilu Klienta, jest określenie, których Klientów powinien przygotowywać do roli ambasadora.
 • Rozwój umiejętności przygotowywania Klientów do roli ambasadora marki poprzez zastosowanie technik wpływu perswazyjnego na zapamiętywanie naszej marki oraz komunikowanie przekazu o niej w sposób pozytywny dalej wśród swojego otoczenia biznesowego.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
Wg. Roberta B. Millera, Stephen E. Heimana Ambasadorzy Marki to są sojusznikami wewnątrz organizacji klientów, mogą pomóc Sprzedawcy w poprzez informacje o kluczowych ludziach i procesach w organizacji.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Idea kreowania ambasadora

 • marketing szeptany – mechanizm działania, rodzaje wpływu na Klienta 
 • idea hubów sieciowych – analiza sieci biznesowych kluczowych Klientów relacyjnych
 • skuteczna sprzedaż i rozmowa handlowa jako przestrzeń do kreowania ambasadorów marki 
 • ambasador firmy – kim jest? wizerunek profesjonalny w oczach Klienta 
 • pozytywna motywacja ambasadora – spójność informacyjna 
 • właściwa informacja – zasady udzielania informacji wspierającej marketing szeptany

2. Matryca stylów społecznych jako narzędzie analizy poziomu relacyjności posiadanego portfela Klientów

 • inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji
 • koncepcja stylów społecznych 
 • autodiagnoza własnego stylu społecznego 
 • skale oceny relacyjności 
 • typologia stylów społecznych
 • wskaźniki behawioralne – po czym poznać, który Klient jest podatny na działanie marketingu szeptanego 
 • feedback – w jaki sposób komunikować potrzebę rekomendacji w postaci ambasadora marki

3. Ośrodki zainteresowań – budowanie relacji na poziome treści i komunikacja perswazyjna

 • sześć ośrodków zainteresowań
  • - czas 
  • - rzeczy 
  • - miejsce 
  • - informacja 
  • - aktywność 
  • - ludzie
 • w jaki sposób rozpoznawać ośrodki zainteresowań i wykorzystać je w przekazie do ambasadorów marki 
 • w jaki sposób dopasowywać się do ośrodków zainteresowań Klienta i włączyć komunikację o marketingu szeptanym

4. Techniki chunkingu – jak przekazywać informacje o marce, aby Klient – ambasador komunikował je dalej w sposób niezmieniony
 • wpływ pętli fonologicznej na efektywność argumentacji
 • budowanie struktury przekazu
 • wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
 • metodologia przekazywania techniki innym osobom
 • trening świadomego budowania konstrukcji przekazu

5. Efekty pamięciowe w przekazie perswazyjnym
 • efekty pamięciowe
  • efekt pierwszeństwa i świeżości
  • efekt inności i efekt interferencji
  • efekt partycypacji i efekt synergii
 • trening wykorzystywania efektów pamięciowych
  • mechanizmy zapamiętywania
  • selektywna uwaga
  • Efekt Zeigarnik
  • Dysonans Festingera
6. Trening rozmów testujących umiejętności kreowania ambasadora marki w praktyce
 • lista dobrych praktyk
 • analiza zachowań i wyciąganie wniosków 
 • stworzenie strategii pozyskania ambasadora marki 
 • analiza portfela Klientów w zakresie relacyjności i podatności na polecanie

7. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków
 • Karta SSC
  • start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • na poziomie osobistym
  • na poziomie grupowym

Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zmniejszenie kosztów na dotarcie do nowych Klientów
 • stworzenie strategii kreowania ambasadorów marki
 • dotarcie do nowej puli potencjalnych Klientów

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • wzrost umiejętności analizy zachowań swoich Klientów 
 • wzrost umiejętności wykorzystania relacji z Klientem w biznesie 
 • wzrost umiejętności wykorzystania technik perswazyjnych w biznesie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • podniesienie skuteczności w zakresie docierania do nowych Klientów 
 • analiza potencjału posiadanych Klientów w zakresie podatności na marketing szeptany

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 sprzedaz@projektgamma.pl
Dawid Didiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.