Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

Szkolenia: Administracja Publiczna
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:

 • Poznanie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • W jakim celu podejmowane są zmiany w organizacji ruchu.
 • Jak w praktyczny sposób rozwiązać problemy związane z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem – rola i cel uznaniowości
 • Współpraca organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Jaka jest rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Jaka jest rola administracji publicznej w zmianach organizacji ruchu.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
tylko 30% handlowców sprzedaje w sposób świadomy dobierając najbardziej efektywne metody do sytuacji i klienta* (Forbes 2017). 70% sprzedaje nieświadomie i nieefektywnie

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Elementy i wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu.

2. Zarządzanie ruchem na drogach - granice

3.  Stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze".

4.  Projekt organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
 • Przedstawienie charakterystycznych projektów organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe i omówienie najistotniejszych elementów,
  • projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe i omówienie najistotniejszych elementów,
  • uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe i omówienie najistotniejszych elementów,
  • zmienny projekt organizacji ruchu z uwzględnieniem nowelizacji z 30.06.2016r.)
 • Formalne wymogi dla projektu organizacji ruchu
 • Kwalifikacje prawne projektów organizacji ruchu.

5. Jaki podmiot może przedstawić projekt organizacji ruchu.

6. ZMIANY organizacji ruchu stałej lub czasowej – postępowanie prawne
 • Rozpatrzenie projektu
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • dodatkowe opinie,
  • Rodzaje opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na efekt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Jaką rolę pełni projektant organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu
 • Wprowadzenie poprawek
 • Odrzucenie projektu
 • Pozycja projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu
 • Pozycja zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

7. Funkcja uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.

8. Rejestrowanie projektów organizacji ruchu.

9. Jaka odpowiedzialność ponosi projektant organizacji ruchu, a jaką organ administracji publicznej.

10. Inne organy administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach i współpraca z nimi

11. Możliwość wglądu do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

12. Sprawny sporne w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy projektantem –m zarządca drogi publicznej- a organ zarządzający ruchem.

13. Nadzor nad zarządzaniem ruchem na drodze.

14. Możliwe sposoby podważania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.