STREFA WIEDZY

Artykuły

2 czerwca 2017
Zamykanie procesu negocjacji i rozwiązania konfliktu: Podsumowanie dotychczasowych ustaleń. Prezentowanie alternatyw. Zawieranie kontraktu psychologicznego.
31 maja 2017
Ten etap kończy negocjacje. W praktyce często zdarza się, że ludzie od niego zaczynają. Poszukiwanie rozwiązań ma sens jedynie wtedy, gdy znamy wzajemne interesy i mamy jasno, jednoznacznie sformułowane problemy.
31 maja 2017
Problem powinien być nazwany jednym zdaniem (w formie pytania: Co zrobić, aby rozwiązać sprzeczność?), w którym zawarta jest sprzeczność interesów obu stron konfliktu.
30 maja 2017
Firmy mogą rozwijać się albo poprzez rozwój swoich produktów (rozwój portfela produktowego), albo poprzez rozwijanie grup docelowych, czyli rynku (zarówno w ujęciu geograficznym jak i segmentowym).
30 maja 2017
Etap formułowania strategii rozpoczynamy od zweryfikowania naszych dotychczasowych: wizji, misji i celów. Jak udaje nam się je zrealizować, czy cele dotychczas stawiane zostały… tylko na półce, w dokumencie strategii, czy rzeczywiście przybliżają nas do zrealizowania naszej wizji firmy w przyszłości?
30 maja 2017
Analiza wnętrza organizacji służy do rzetelnej oceny silnych i słabych stron organizacji, jak również do porównania się z konkurencją i oceny pozycji firmy na rynku. Na podstawie analizy wewnętrznej można zidentyfikować wyróżniki firmy, kształtujące jej ofertę wartości dla klienta.
30 maja 2017
Planowanie strategiczne polega na zapewnieniu, by firma w ramach swojej działalności operacyjnej zajmowała się tym, co jest właściwe i niezbędne dla osiągnięcia zakładanych wyników finansowych, przetrwania i rozwoju w horyzoncie kilku lat.
30 maja 2017
W dorobku teorii zarządzania widzimy, że różni naukowcy bardzo różnie postrzegają strategię firmy. Najważniejsze podejścia do postrzegania strategii organizacji reprezentują tzw. „szkoły zarządzania”. I chodź mogą się wydawać dziś już lekko „przykurzonymi”, to jednak firmy nadal czerpią z nich inspiracje.
30 maja 2017
3 Najskuteczniejsze techniki perswazji
30 maja 2017
Każde zarządzanie nie jest działaniem jednorazowym tylko procesem odbywającym się w czasie. Tym bardziej zarządzanie zmianą nie odbywa się wg ściśle określonych schematów, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaplanować i przewidzieć wszystkich okoliczności towarzyszących zmianie, bo zawsze czynnikiem kreującym zmianę oraz wprowadzającym ją w życie są ludzie.
30 maja 2017
Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia i niegwarantujące powodzenia jak wprowadzenie nowego porządku rzeczy
29 maja 2017
Postaraj się wspólnie z drugą stroną konfliktu nazwać interesy.Staraj się traktować rozmówcę jak partnera
29 maja 2017
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Nakreślenie obrazu sytuacji – ustalenie, co się dzieje. Jak radzić sobie z reakcjami obronnymi.
29 maja 2017
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Objawy konfliktu. Strony – kto i ile osób jest uwikłanych w konflikt. Potencjalne źródła konfliktu
29 maja 2017
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Objawy konfliktu. Strony – kto i ile osób jest uwikłanych w konflikt. Potencjalne źródła konfliktu
29 maja 2017
Konflikt tak długo jest trudny do rozwiązania, dopóki nie zostanie przeformułowany jako problem.
29 maja 2017
W konflikcie mam do czynienia z partnerem, a nie z wrogiem.Takie podejście do rozwiązywania konfliktów zakłada troskę o własne interesy z jednoczesnym poszanowaniem potrzeb partnera.
29 maja 2017
Jest to strategia radzenia sobie z konfliktem, która polega na tym, że strony w konflikcie rezygnują z jakiejś części swoich interesów, aby osiągnąć częściowe zaspokojenie swoich potrzeb.
26 maja 2017
Rywalizacja to styl reakcji w konflikcie, który polega na zaspokojeniu własnych potrzeb kosztem innych. Jest to  postawa egoistyczna i agresywna.
26 maja 2017
Uleganie ma miejsce wtedy, kiedy osoba podporządkowująca się pomija realizację własnych potrzeb, by zaspokoić interesy innych.
26 maja 2017
Nie widzę żadnego problemu… Ten styl reakcji  polega na unikaniu konfliktów oraz zaprzeczaniu jego istnieniu. Człowiek działający zgodnie z tym stylem „chowa głowę w piasek”.
26 maja 2017
W sytuacjach konfliktowych ludzie zachowują się w różny sposób. Zachowania te zgodnie z typologią K. Thomas, można podzielić na pięć stylów reakcji:
23 maja 2017
Challengerowie, jako odnoszący najwięcej sukcesów sprzedawcy, są najczęściej przedstawiani w opozycji do Budowniczych relacji, którzy uznawani są obecnie za najmniej efektywnych.
23 maja 2017
Większość szkoleń sprzedażowych koncentruje się na podstawowej zasadzie, że najkrótsza droga do sprzedaży wiedzie przez głębokie zrozumienie potrzeb klienta.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach:

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.