STREFA WIEDZY

Artykuły

 

Techniki / Szkolenia z perswazji |
3 Najskuteczniejsze techniki perswazji
Zrozumienie procesu zmian |
Każde zarządzanie nie jest działaniem jednorazowym tylko procesem odbywającym się w czasie. Tym bardziej zarządzanie zmianą nie odbywa się wg ściśle określonych schematów, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaplanować i przewidzieć wszystkich...
Rodzaje zmian. Czym jest zmiana? |
Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia i niegwarantujące powodzenia jak wprowadzenie nowego porządku rzeczy
Rozwiązywanie konfliktów: diagnoza aktualnej sytuacji. |
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Objawy konfliktu. Strony – kto i ile osób jest uwikłanych w konflikt. Potencjalne źródła konfliktu
Rozwiązywanie konfliktów: przygotowanie i rozpoczęcie rozmowy 1/2 |
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Objawy konfliktu. Strony – kto i ile osób jest uwikłanych w konflikt. Potencjalne źródła konfliktu
Rozwiązywanie konfliktów: przygotowanie i rozpoczęcie rozmowy 2/2 |
Etapy prowadzenia rozmów i negocjacji przy rozwiązywaniu konfliktów, diagnoza aktualnej sytuacji: Nakreślenie obrazu sytuacji - ustalenie, co się dzieje. Jak radzić sobie z reakcjami obronnymi.
Rozwiązywanie konfliktów: wspólne nazwanie interesów |
Postaraj się wspólnie z drugą stroną konfliktu nazwać interesy. Staraj się traktować rozmówcę jak partnera
Rozwiązywanie konfliktów: formułowanie problemu |
Problem powinien być nazwany jednym zdaniem (w formie pytania: Co zrobić, aby rozwiązać sprzeczność?), w którym zawarta jest sprzeczność interesów obu stron konfliktu.
Rozwiązywanie konfliktów: poszukiwanie rozwiązań |
Ten etap kończy negocjacje. W praktyce często zdarza się, że ludzie od niego zaczynają. Poszukiwanie rozwiązań ma sens jedynie wtedy, gdy znamy wzajemne interesy i mamy jasno, jednoznacznie sformułowane problemy.
Rozwiązywanie konfliktów: zamykanie procesu |
Zamykanie procesu negocjacji i rozwiązania konfliktu: Podsumowanie dotychczasowych ustaleń. Prezentowanie alternatyw. Zawieranie kontraktu psychologicznego.
Rozwiązywanie konfliktów: wprowadzenie rozwiązań w życie |
Wprowadzenie rozwiązań w życie: Praktyczne wdrożenie ustaleń. Egzekwowanie warunków umowy. Monitoring i korekty w działaniu.
Negocjacje i rozmowy jako sposób rozwiązywania konfliktów |
Konflikt tak długo jest trudny do rozwiązania, dopóki nie zostanie przeformułowany jako problem.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: współpraca |
W konflikcie mam do czynienia z partnerem, a nie z wrogiem. Takie podejście do rozwiązywania konfliktów zakłada troskę o własne interesy z jednoczesnym poszanowaniem potrzeb partnera.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: kompromis |
Jest to strategia radzenia sobie z konfliktem, która polega na tym, że strony w konflikcie rezygnują z jakiejś części swoich interesów, aby osiągnąć częściowe zaspokojenie swoich potrzeb.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: rywalizacja |
Rywalizacja to styl reakcji w konflikcie, który polega na zaspokojeniu własnych potrzeb kosztem innych. Jest to  postawa egoistyczna i agresywna.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: uleganie |
Uleganie ma miejsce wtedy, kiedy osoba podporządkowująca się pomija realizację własnych potrzeb, by zaspokoić interesy innych.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: unikanie |
Nie widzę żadnego problemu… Ten styl reakcji  polega na unikaniu konfliktów oraz zaprzeczaniu jego istnieniu. Człowiek działający zgodnie z tym stylem „chowa głowę w piasek”.
Style reakcji w sytuacjach konfliktowych: informacje ogólne |
W sytuacjach konfliktowych ludzie zachowują się w różny sposób. Zachowania te zgodnie z typologią K. Thomas, można podzielić na pięć stylów reakcji:
Metoda Challanger 2/2 |
Challengerowie, jako odnoszący najwięcej sukcesów sprzedawcy, są najczęściej przedstawiani w opozycji do Budowniczych relacji, którzy uznawani są obecnie za najmniej efektywnych.
Metoda Challanger 1/2 |
Większość szkoleń sprzedażowych koncentruje się na podstawowej zasadzie, że najkrótsza droga do sprzedaży wiedzie przez głębokie zrozumienie potrzeb klienta.
Lęk, Strach przed sukcesem i lęk przed porażką |
Lęki są ogromną siłą, która potrafi pchnąć ludzi do niezwykłych czynów, ale i powstrzymać ich przed podjęciem działań.
Wprowadzenie do automotywacji |
Motywacja to proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi w realizacji określnych celów.
Model komfort –ryzyko –panika |
Model komfort – ryzyko – panika dotyczy przede wszystkim zmian na poziomie osobistym. Strefa komfortu to bezpieczny psychologicznie obszar naszej swobody. Są to działania, w których czujemy się komfortowo i pewnie.
Obszary wpływu |
Pielęgnowanie posiadanych źródeł władzy Każda osoba dysponuje jakimś źródłem władzy, chociaż mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Ludzie często przyjmują określoną postawę wobec władzy.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji