STREFA WIEDZY

Artykuły eksperckie

 Jako dział szkoleń eksperckich firmy szkoleniowej Gamma od lat budujemy swoją pozycję doświadczeniem i wiedzą merytoryczną naszych trenerów i projekt manager’ów. Strefa wiedzy to projekt służący dzieleniu się know how oraz powiązaniu nurtujących Państwa kwestii z proponowanymi przez nas szkoleniami. Serdecznie zapraszamy do poszczególnych tekstów.

Czym zajmuje się mistrz w zakładzie produkcyjnym? |
Mistrz czy brygadzista to osoba, która w zakładzie produkcyjnym sprawuje nadzór nad ekipą podległych mu robotników. Osoba piastująca takie stanowiska posiada mnóstwo ważnych obowiązków. Aby być cenionym mistrzem produkcji istotne są profesjonalne...
Kodeks pracy art 87 - jakie są jego zapisy? |
Nikt nie chce, aby pieniądze z jego wynagrodzenia zostały zabierane. Liczymy się jednak z koniecznością ponoszenia kosztów odpowiednich składek. Składki te dotyczą między innymi ubezpieczenia zdrowotnego, bez którego bardzo ciężko byłoby...
Kodeks pracy art 55 - czy warto go znać? |
Nie każdy może poszczycić się znajomością wszystkich przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Na pewno jednak zarówno pracownik jak i pracodawca jest zobligowany do przestrzegania zapisów Kodeksu pracy.
Jak powinna wyglądać nagroda jubileuszowa według kodeksu pracy? |
Atrakcyjne wynagrodzenie jest dla większości pracowników głównym motywatorem do świadczenia pracy wysokiej jakości. Nie da się jednak ukryć, że znalezienie dobrze płatnej pracy łatwe nie jest. Tak samo rzecz ma się z uzyskaniem awansu.
Czy kodeks pracy zezwala na pracę w upały? |
Jak powszechnie wiadomo, każdy z nas chciałby pracować w komfortowych warunkach. Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz nieprzyjazna atmosfera w miejscu pracy bardzo często przyczyniają się do spadku wydajności pracownika.
Jakie są zapisy kodeksu pracy art 188? |
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest aktem powszechnie obowiązującym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy. Zarówno pracodawca jak i pracownik ma obowiązek stosowania się do zapisów zawartych w wyżej wymienionym...
Jaki jest zapis kodeksu pracy art 182? |
Kodeks pracy porusza bardzo istotne dla pracodawców i pracowników kwestie. Do przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie pracy zobligowany jest każdy, zarówno pracownik jak i pracodawca. Szkolenia z prawa pracy, takie jak na przykład...
Z czego składa się wynagrodzenie zasadnicze? |
Wynagrodzenie pracowników - warto znać się dość dobrze na tej kwestii zakładając własną firmę. Z jakiego powodu taka wiedza jest istotna? Co to jest wynagrodzenie zasadnicze? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy idąc na wynagrodzenie pracowników...
Jak zaprojektować system wynagrodzeń w firmie? |
Kto ile powinien zarabiać? Jaka jest średnia pensja na tym stanowisku? Ile dać pracownikowi, aby jednocześnie utrzymać go w firmie i zmotywować, ale z drugiej strony także nie przekazać od razu, że w zasadzie to jesteśmy bardzo łagodnymi szefami...
Co się zmienia w prawie energetycznym i jak się tego dowiedzieć? |
Wiele przepisów prawnych co pewien czas ulega zmianom, które są często wynikiem zmieniających się technologii czy po prostu konieczności dostosowania norm prawnych do obecnych czasów.
Dlaczego warto znać prawo energetyczne? |
Znajomość wielu przepisów prawnych jest niezwykle przydatna nie tylko w życiu osobistym, ale również w życiu zawodowym. Gdy mowa o takich przepisach jak na przykład prawo energetyczne, wiele osób uważa, że dobra znajomość tych przepisów jest...
Specustawa drogowa i jej wpływ na energetykę |
W związku z dynamicznymi zmianami w gospodarce pojawia się potrzeba tworzenia nowych przepisów, które szeroko regulują wiele kwestii. Jednym z takich właśnie, których zadaniem jest znaczne przyspieszenie wielu inwestycji jest tak zwana specustawa...
O czym mówi prawo energetyczne? |
Prawo energetyczne to szereg wielu ustaw, które regulują kwestie związane z szeroko pojęta energetyką. Mowa tutaj nie tylko o samej sprzedaży i przesyłaniu energii, ale również o jej wytwarzaniu na bardzo różne sposoby, jak również o udzielaniu...
Gdzie zdobyć informacje o prawie energetycznym? |
Prawo energetyczne zalicza się do tych gałęzi prawa, które w ostatnim czasie przeszły sporo zmian, a jednocześnie planowane jest w nich wiele innych. Powodem tego, że przepisy związane z prawem energetyczny, ulegają tak dynamicznym zmianom jest...
Jaki temat porusza kodeks pracy art 167? |
Zgodnie z artykułem 152 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Przepisy urlopowe nakazują udzielenie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jednak jeden z tych przepisów uwzględnia interes pracodawcy.
Jak rozumieć kodeks pracy art 94? |
Stosunek pracy to więź prawna łącząca dwie strony. Zarówno pracownik jak i pracodawca mają szereg praw. Ciąży na nich także sporo obowiązków. O najważniejszych obowiązkach pracodawcy można dowiedzieć się będąc obecnym na: prawo pracy szkolenie...
O czym mówi kodeks pracy art 92? |
Co do zasady zatrudnionemu na podstawie jakiejkolwiek umowy przysługuje wynagrodzenie. Oczywistym jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jednak w wielu przypadkach określonych w przepisach osobie zatrudnionej należne są świadczenia...
Jakie są zapisy kodeksu pracy art 87? |
Przez nawiązanie stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Z tegoż wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa dokonywane są potrącenia. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zawarte są w...
Co mówi artykuł 55 kodeksu pracy? |
W kodeksie pracy zostały wskazane różne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika. W większości sytuacji rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje z inicjatywy pracodawcy.
Jakie są różnice pomiędzy mistrzem a brygadzistą? |
Brygadzista i mistrz produkcji to bardzo odpowiedzialne zadania. Osoby pracujące na takich stanowiskach sprawują nadzór nad powierzoną im grupą pracowników. Mogą oni pracować w różnorodnych branżach np. w budownictwie czy przemyśle, zarówno w...
Jaki jest zakres obowiązków mistrza produkcji? |
Każdy przywódca chciałby być szanowany, zarówno przez podwładnych jak i przełożonych. Niemniej bycie dobrym mistrzem produkcji nie jest łatwe. Musi on bowiem umieć skutecznie zarządzać podległym mu zespołem pracowników oraz efektywnie realizować...
Czym musi cechować się mistrz utrzymania ruchu? |
Mistrz utrzymania ruchu to bardzo ważne stanowisko, którego nie może zabraknąć w zakładzie produkcyjnym. To od wiedzy oraz nabytych umiejętności tego pracownika w ogromnym stopniu zależą sukcesy podległego mu zespołu pracowniczego.
Jakie uprawnienia musi posiadać mistrz utrzymania ruchu? |
Wykonywanie wielu zawodów jest związane z posiadaniem poszczególnych uprawnień. Jakie zatem umiejętności powinien posiadać mistrz utrzymania ruchu. Oprócz wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia każda osoba pracująca na takim stanowisku...
Ustawa deweloperska - czy nowelizacja jest potrzebna? |
Ustawa deweloperska budzi zawsze wiele kontrowersji. Obecnie postulowane jest wprowadzenie pewnych aktualizacji. Jak one dokładniej mają się przedstawiać? Co w zasadzie reguluje taka ustawa deweloperska? O tym wszystkim powiemy poniżej a po...
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji