STREFA WIEDZY

Artykuły eksperckie

 Jako dział szkoleń eksperckich firmy szkoleniowej Gamma od lat budujemy swoją pozycję doświadczeniem i wiedzą merytoryczną naszych trenerów i projekt manager’ów. Strefa wiedzy to projekt służący dzieleniu się know how oraz powiązaniu nurtujących Państwa kwestii z proponowanymi przez nas szkoleniami. Serdecznie zapraszamy do poszczególnych tekstów.

Jak uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób? |
Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej powiązanej z przewozem osób, niezbędne jest pozyskanie odpowiedniej licencji. Bez niej każdemu, kto odpłatnie świadczy usługi z zakresu przewozu osób grożą bardzo poważne konsekwencje.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym |
Niestety, od wielu lat w Polsce transport zbiorowy nie działał tak jak powinien, w związku z czym powstało mnóstwo różnych projektów ustaw, które z założenia miały te dysfunkcje wyeliminować.
Problemy związane z ustawą o transporcie drogowym |
Z założenia wszelkiego rodzaju ustawy oraz prawne regulacje zostały opracowane po to, aby jak najbardziej dzięki ich zastosowaniu możliwe było usprawnienie pracy kierowców, zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.
Zmiany w ustawie o aktach osobowych w roku 2019 |
Rok 2019 przynosi wiele zmian w prowadzeniu, gromadzeniu oraz przechowywaniu pracowniczych akt osobowych. Nowe zmiany oznaczają w praktyce, iż uchyleniu częściowemu ulegną zasady wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,...
Jakie zmiany w przechowywaniu akt osobowych przyniesie rok 2019? |
Rok 2019 przyniesie wiele zmian, między innymi jeśli chodzi o zasady dotyczące przechowywania akt osobowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca roku 2018 pracodawca miał obowiązek przechowywania pracowniczej dokumentacji przez okres lat...
Ustawa o archiwizacji dokumentów - najważniejsze zasady |
Codziennie w każdym przedsiębiorstwie, w zależności od jego wielkości i sposobu działania powstają setki, jeśli nie tysiące różnego rodzaju dokumentów.
Jak zgodnie z przepisami ustawy powinna przebiegać archiwizacja dokumentacji w przedsiębiorstwie? |
Każdy dokument, niezależnie tak naprawdę od tego czy występuje w formie papierowej czy też elektronicznej w każdym przypadku będzie stanowił najlepszy i najbardziej wiarygodny dowód przeprowadzenia jakiejkolwiek sprawy czy transakcji. 
Ustawa dotycząca archiwizacji danych |
Obecnie w stosunku do archiwizacji danych odnoszą się przepisy, które w życie weszły wraz z odpowiednią ustawą dnia 20 marca 2015 roku. Zawarte w ustawie postanowienia odnoszą się zarówno do państwowych archiwów, jak i tych, które za państwowe...
Czym jest system monitorowania drogowego przewozu towarów? |
W Polsce jeśli chodzi o przewóz towarów , z roku na rok powiększeniu ulega szara strefa, która nie tylko negatywnie odbija się na kondycji polskiego transportu, ale również i na sytuacji wielu przewoźników, którzy swoją prace wykonują jak...
System monitorowania drogowego przewozu towarów |
System monitorowania drogowego przewozu towarów jest regulowany przez odpowiednie przepisy ustawy. W owej ustawie między innymi dość precyzyjnie określone zostały najważniejsze zasady monitorowania takiego transportu oraz odpowiedzialność, jaką...
Ustawa ADR - przepisy krajowe i międzynarodowe |
Europejskie przepisy odnoszące się do międzynarodowego przewozu towarów uznawanych powszechnie za niebezpieczne po raz pierwszy została sporządzona w Genewie, 30 września 1957 roku (oczywiście wraz z upływem czasu pewne jej postanowienia były w...
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych - najważniejsze zapisy |
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z punktu widzenia drogowego bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie. Dlatego też przewoźnicy zmuszeni są do zapoznania się z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym |
W związku z wieloma problemami, z jakimi zmaga się współczesny transport , Ministerstwo Infrastruktury niejako zmuszone zostało do opracowania nowego projektu ustawy, która pozwoliłaby na wyeliminowanie jeśli nie wszystkich, to przynajmniej...
Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? |
Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych . Odpowiedzią na zadane wcześniej pytanie jest poniższy artykuł. Pracownicze Plany Kapitałowe , czyli PPK , to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę,...
Kto zapłaci składki na Pracownicze Plany Kapitałowe? |
Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolną dla pracownika formą oszczędzania na emeryturę. Kto zapłaci składki na Pracownicze Plany Kapitałowe to pytanie, które często zadaje każdy z nas. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o...
Reprezentatywność i prawo weryfikacji liczebności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. |
Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych wprowadza wiele nowych zasad funkcjonowania tej organizacji. Ważnymi zmianami są przepisy dotyczące reprezentatywności i prawa weryfikacji liczebności związków zawodowych.
Uprawnienia i ochrona członków związków zawodowych |
Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Ciekawymi zmianami są zagadnienia dotyczące uprawnień i...
Czy prawo koalicji będą miały również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych? |
W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania związków zawodowych. Jedną z istotnych jest zmiana w kwestii...
Związki zawodowe - ustawa |
1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych, obowiązującej w Polsce od roku 1991. Zanim do nich przejdziemy, warto wyjaśnić, czy w ogóle jest związek zawodowy.
Ustawa o związkach zawodowych |
Związkiem zawodowym nazywa się masową organizacje społeczną, która zrzesza ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Celem działania związków zawodowych jest ochrona interesów społeczno-ekonomicznych pracowników. Utworzony może być według...
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych |
1 stycznia 2019 weszła w życie zmiana ustawy o związkach zawodowych . Elementy, które ulegną aktualizacji opisane zostały poniżej. Najistotniejszą zmianą z perspektywy pracownika jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w szeregi...
Pracownicze Plany Kapitałowe |
Oszczędzanie pieniędzy na własną emeryturę jest niezwykle ważne. Niestety wysokość świadczeń emerytalnych jest obecnie dla wielu Polaków niewystarczające, w przyszłości zaś sytuacja ta może jeszcze bardziej się pogorszyć.
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych |
19 listopada 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą przez parlament ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK jest programem dodatkowego oszczędzania pieniędzy na swoją emeryturę. Przeznaczony jest dla około 11, 5 mln...
Co się zmieniło w prawie transportowym |
Zmiany w ustawach są nieodzownym elementem pracy każdego rządu. Z biegiem czasu poprzednie uchwały stają się nie aktualne, wymagają dopracowania czy modyfikacji aby były zgodne z normami Unijnymi.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji