Czas Discover’ów – spotkania inspiracyjne

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych* jednodniowych spotkań inspiracyjnych Gamma Discover.

Czas Discover'ów!


Jeśli:

 • Są Państwo odpowiedzialni za rozwój i integrację pracowników w firmie
 • Tworzą lub współtworzą strategie HR
 • Mają wpływ na decyzje w sprawach budżetu przeznaczonego na rozwój i integrację pracowników

Gwarantujemy:
 • Poznanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych i merytorycznych
 • Wymianę doświadczeń z wybitnymi specjalistami
 • Dużą dawkę inspiracji w obszarze rozwoju i integracji pracowników pokoleń
 • Komplet profesjonalnych materiałów podsumowujących

Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 osób.

Zapraszamy do udziału w jednym z Discover’ów!

Kliknij na ikonę wydarzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Full Immersion
Escape Room
IMPROve Yourself
CoCOOK
High Performing Team
Star Wars
Metropolis
Hollywoodland
 

Full Immersion

Discover Full Immersion umożliwia doświadczenie, czym jest Wirtualna Rzeczywistość (VR) wykorzystana jako główny punkt zajęć integracyjnych i rozwojowych.
Korzyści:
 • Zapewnienie niepowtarzalnych emocji i doznań zmysłowych
 • Umożliwienie doświadczeń w środowisku, które realnie byłoby bardzo kosztowne lub nawet niemożliwe do odwzorowania
 • Utrwalenie pożądanego zachowania i zwiększenie efektywności procesu rozwojowego
 • Odpowiedź na współczesne oczekiwania pracowników, szczególnie z pokoleń Y i Z
 • Dobre narzędzie budowania employer brandingu
VR umożliwia projektować i prowadzić atrakcyjne, motywujące i angażującą spotkania integracyjne i sesje rozwojowe.
Ekipa VR:
 • Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
Data:
 • 9 lutego
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

Escape Room

Discover Escape Room prezentujący coraz bardziej popularną metodę stosowaną na rynku integracji i team buildingu. Odpowiada na nowe podejście do zarządzania – 4C Management. Daje możliwość udziału w grze zespołowej, podczas której uczestnicy sprawdzą przydatność metodę ER w rozwijaniu kompetencji przyszłości: Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity. Dowiedzą się także, jak organizować i prowadzić Smart Team Building.
Korzyści:
 • Poprawa komunikacji i integracji w zespole.
 • Poprawa skuteczności działania w grupie.
 • Praca w zespole w warunkach prawdziwej zabawy, nie tylko w kontrolowanych warunkach firmowych.
 • Przełamanie pierwszych lodów w nowych grupach.
 • Zarządzanie grupą w sytuacjach stresowych, współpraca pod presją czasu.
 • Widoczny podział ról i zadań w zespole.
 • Wyłonienie naturalnych liderów.
Prowadzi:
 • Piotr Cielecki
  Certyfikowany trener i coach ICC, absolwent filozofii, oraz psychologii, praktyk i przedsiębiorca. W swojej pracy korzysta z najnowszych ustaleń psychologii pozytywnej, behawioralnej, oraz psychocybernetyki. Pracował z setkami zespołów sprzedażowych, z właścicielami dużych krajowych spółek i menadżerami średniego, oraz wyższego szczebla. Twórca autorskich programów treningowych Klucze do Zmiany i Masters of Communication, łączących metody pracy coachingowej, treningu interpersonalnego i ustawień systemowych. Przez lata związany był z branżą farmaceutyczną, dla której opracował autorskie systemy efektywnej sprzedaży. Zdobywał doświadczenie jako konsultant w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii, oraz jako twórca zespołów sprzedażowych w firmach ubezpieczeniowych i w bankach. Tutaj też wyspecjalizował się w implementacji coachingowego modelu pracy z zespołem dla wyższej i średniej kadry menadżerskiej.
Data:
 • 14 listopada
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

IMPROve Yourself

Discover ImPROVE Yourself pokazuje wyjątkową metodę pracy, która pomaga pobudzać i rozwijać elastyczność i spontaniczność - umiejętności ważne w budowaniu relacji, pogłębianiu więzi w zespołach, a także w rozwoju kompetencji menedżerskich.
Korzyści:
 • Zbudowanie w uczestnikach poczucia, że niezależnie od okoliczności są w stanie sprostać przynoszonym przez życie/pracę wyzwaniom
 • Identyfikacja i przełamywanie własnych ograniczeń myślowych i fizycznych
 • Przekucie strachu i blokad na osobiste atuty, wewnętrzną siłę
 • Zwiększenie zaufanie do siebie
Prowadzi:
 • Jakub Snochowski
  Trener i aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Absolwent PWST w Krakowie. Występował w teatrach krakowskich: Starym im. Heleny Modrzejewskiej Ludowym w Nowej Hucie oraz warszawskich: Polskim, Rozmaitości Dramatycznym i Wytwórnia. Grał głównie drugoplanowe i epizodyczne role w wielu filmach i serialach telewizyjnych. W spektaklu Teatru Telewizji Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie w reż. Macieja Prusa zagrał rolę kaznodziei, a w przedstawieniu Tajny współpracownik pojawił się jako ubek Ryszard Tabaczyński.
Data:
 • 12 grudnia
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

CoCook

Discover CoCook to warsztat wspólnego gotowania i okazja poznania tej metody zastosowanej podczas sesji integracyjnych, rozwijających współdziałanie, współodpowiedzialność i poczucie współzależności wśród pracowników.
Korzyści:
 • Poznanie warsztatu kulinarnego (wspólne projektowanie dań, ich przygotowanie, podanie i konsumpcja) jako metody rozwoju kompetencji biznesowych i pogłębiania integracji zespołów
 • Omówienie przełożenia każdego etapu warsztatu na zastosowanie biznesowe
Prowadzą:
 • Anna Kazakow
  Ma ponad 15 lat doświadczeń w procesach rekrutacyjnych. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe, a pięć lat temu dołączyła do grona coachów i dzieli swoją pasję pomiędzy pracę z grupami a indywidualne spotkania. Specjalizuje się w szkoleniach, w których jest miejsce na proces grupowy oraz wspólne dochodzenie do rozwiązań, takich jak komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie tożsamości zespołu, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, delegowanie, zarządzanie zmianą, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, szeroko pojęte przywództwo oraz kreatywność w biznesie.
Data:
 • 24 września
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

High Performing Team

Współczesny świat stawia organizacjom wysokie wymagania. Sukces odnoszą te, które potrafią sprostać burzliwemu otoczeniu, szybkim zmianom, presji na osiąganie coraz wyższych wskaźników, wielokierunkowości działań, wielozadaniowości i interdyscyplinarności. W takich warunkach hierarchicznie zarządzany zespół odchodzi w przeszłość. Przyszłość firm leży w rękach zespołów samoorganizujących się, które dzięki nowoczesnym narzędziom osiągają ponadprzeciętne wyniki.

Poligon doświadczalny High Performing Team to przestrzeń, w której uczestnicy stają przed wyzwaniami sprawdzającymi ich efektywność i umiejętność radzenia sobie z multitaskingiem. Poznają metodyki pozwalające oswoić wielozadaniowość i znacząco zwiększyć efektywność zespołu i poszczególnych jego członków.
Prowadzi:
 • Emilia Wiśniewska
  Trener, a także dziennikarka, etyk i filozof, ekspertka w dziedzinie ewaluacji szkoleń, autorka cenionych publikacji w obszarze tzw. kompetencji miękkich. Przede wszystkim bardzo doświadczony trener – ponad 1000 dni szkoleniowych z tematyki przywództwa, efektywności osobistej, sprzedaży.
  Jej warsztat trenerski bazuje na łączeniu wysokiej charyzmy, energii z uważnością. W pracy trenerskiej kieruje się zasadą: "Nie próbuj nigdy robić drugiego człowieka takim, jakim ty sam jesteś. Miej świadomość, że jeden egzemplarz z twojego rodzaju wystarczy."
Data:
 • 23 maja
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

Star Wars / Edutainment bez tajemnic

Podejście Edutainment to nowoczesna metoda rozwoju kompetencji wykorzystująca zabawę jako środowisko nauki. Współgra z tym, jak pracuje ludzki mózg, czego potrzebuje i co lubi oraz odpowiada na potrzeby i preferencje intelektualne nowych pokoleń. Edutainment stawia na podmiotowość uczącego się i stymuluje go do przejęcia odpowiedzialności za proces nauki i rozwoju. Edutainment proponuje scenariusze gier i zadań, które aktywizują różnorodne, wzajemnie uzupełniające się umiejętności tj. zadania wymagające analizy i syntezy, planowanie i improwizację, myślenie lateralne, myślenie intuicyjne. Cele gier i zadań w Edutainment określamy na trzech poziomach: kognitywnej, afektywnej, psychomotorycznej. W procesie pracy z uczestnikami zajęć aktywizujemy wszystkie ścieżki pamięci i wszystkie ścieżki percepcji. Każdy program w skali makro i mikro uwzględnia cztery etapy przetwarzania informacji: doświadczenie problemu, analizę przebiegu i wyników doświadczenia; tworzenie modelu eliminującego błędy wraz z podbudową teoretyczną i aplikację nowej wiedzy w praktyce.

Star Wars pozwala uczestnikom wejść w świat Gwiezdnych Wojen i poprzez filmowych bohaterów doświadczyć, na czym w praktyce polega Edutainment.
Korzyści:
 • Poznanie metody Edutainment (zasady, korzyści)
 • Poznanie wpływu metody Edutainment na motywację i zaangażowanie uczestników
 • Zastosowanie Edutainment w wydarzeniach rozwojowych i integracyjnych
 • Praktyka Edutainment w warsztatach rozwoju kompetencji lidera
Prowadzi:
 • Beata Dranikowska
  Ekonomista, psycholog, trener, coach ICF, praktyk biznesu z doświadczeniem menedżerskim i marketingowym; w pracy z ludźmi zwolenniczka podejścia interdyscyplinarnego. Niemal 15-letnie doświadczenie w biznesie zdobywała w spółkach, pracując w obszarze marketingu, PR, komunikacji i wsparcia sprzedaży. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń biznesowych oraz szkoleń doskonalących umiejętności miękkie. Szkoli metodami aktywnymi, chętnie wykorzystuje rysunki, obrazy, gry, filmy, seriale i odwołania do (pop)kultury. Pracuje również z kartami – jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You The Coaching Game™ . Ostatnio zajmują ją kwestie związane ze storytellingiem, a szczególne praca z bajką i metaforą (ukończyła specjalny kurs Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w tym kierunku oraz warsztaty Art&Psyche).
Data:
 • 22 października
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

Metropolis / Gra symulacyjna jako narzędzie rozwoju kompetencji

Metropolis to gra konstrukcyjna (zadaniem graczy będzie budowa ruchomych maszyn), zespołowa, kooperacyjna, rundowa oraz zawierająca element role-playing. Obszarem tematycznym gry jest szeroko rozumiane przywództwo oraz zarzadzanie.
Scenariusz osadzony jest w niedalekiej przyszłości. Ludzie są podzieleni na dwie grupy: myślicieli, którzy tworzą plany, ale nie wiedzą jak wszystko działa, oraz robotników, którzy produkują, ale nie mają żadnej wizji. Są od siebie odseparowani, ale razem tworzą całość. Mają jeden cel: zbudować miasto przyszłości. Fabuła luźno nawiązuje do filmu SF z 1927 roku pt.: „Metropolis”. Motywem przewodnim filmu są relacje pomiędzy wspomnianymi grupami – myślicielami (rozumem) oraz robotnikami (rękami). Podobny motyw został wykorzystany w niniejszej grze.
Metropolis wprowadza uczestników w świat gier symulacyjnych stosowanych w warsztatach rozwoju kompetencji menedżerskich. Mechanizm gry oparty na scenariuszu filmu Metropolis pozwala mocno zaangażować uczestników i unaocznić źródła sukcesów i porażek w zarządzaniu.
Korzyści:
 • Poznanie różnych typów gier stosowanych w sesjach rozwojowych i integracyjnych
 • Poznanie mechanizmu powstawania gry symulacyjnej i obszarów zastosowania
 • Doświadczenie oddziaływania gry symulacyjnej na zaangażowanie, motywację i proces uczenia się
Data:
 • 25 lipca
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover

Hollywoodland / LARP w akcji

LARP, czyli life action role playing, jest metodą pracy grupowej wykorzystującą elementy gier i sztuki. Uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywają role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym. Reżyser i scenarzysta w jednej osobie, zwany Larpmasterem, jako jedyna osoba zna scenariusz w całości. Reszta uczestników staje się aktorami – wcielają się w swoje postacie i odgrywają przydzielone im role w tworzonej wspólnie historii. To, co mówią, jest traktowane jako wypowiedzi prowadzonych przez nich postaci, a to, co robią jako akcje postaci. Aktorski aspekt gry stanowi trzon podejmowania decyzji, ponieważ gracze podejmują je na podstawie rysów psychologicznych odgrywanych przez nich postaci, a czasami także w oparciu o jasno określone cele.

W Hollywoodland gracze wcielą się w rolę ekipy filmowej, która ma za zadanie wyprodukować największy jak do tej pory film kostiumowy. Każdy z uczestników, będzie miał swoje indywidualne zadanie/rolę np. reżyser, scenarzysta, gwiazdy, statyści, operator itp. Całość przedsięwzięcia wymaga nie lada zgrania i nastawienia na wizję i cel. Uczestnicy wchodzą w świat produkcji filmowej, w którym muszą poradzić sobie z nagłymi zwrotami akcji.
Hollywoodland jest grą typu role-playing, zespołową, kooperacyjną i rundową. Celem edukacyjnym jest rozwinięcie kompetencji związanych z radzeniem sobie z oporem pracowników i konfliktem w zmianie (organizacyjnej).
Korzyści:
 • Poznanie, jak można wykorzystać LARP’y do rozwoju kompetencji przekładających się na osiąganie celów biznesowych i organizacyjnych
 • Poznanie LARP’ów jako pomysłu na team building
Data:
 • 22 sierpnia

Miejsce:

 • Siedziba Gamma Discover

Print the Dragon / hackaton i konkurs o nagrodę

Print the Dragon to gra konstrukcyjna, rywalizacyjna, zespołowa rozgrywana w czasie rzeczywistym i nastawiona na rozwój kreatywności. Wykorzystuje konkurs jako narzędzie motywacyjne.
Gracze wcielą się w grupy innowatorów odpowiedzialnych za zaprojektowanie i przygotowanie nowych produktów (prototypów) z wykorzystaniem ręcznej drukarki 3D. To aktywny warsztat w formie hackatonu i konkursu Dragons’ Den.
Każdy zespół otrzymuje wytyczne, w jaki sposób podejść do projektowania nowych produktów, które po dokładnie 2 godzinach prezentuje komisji konkursowej (trenerowi prowadzącemu).
Korzyści:
 • Poznanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie efektywność i kreatywność zespołu
 • Poznanie metody wspierającej samoorganizację i samodzielność zespołu
 • Poznanie metod pracy kreatywnej do wykorzystania indywidualnego i zespołowego

Data:

 • 24 września

Miejsce:

 • Siedziba Gamma Discover

NORAD / zespołowa gra karciana

NORAD (North American Aerospace Defense Command) to jednostka organizacyjna, w której skład wchodzi USA oraz Kanada, a jej celem jest kontrola przestrzeni powietrznej i kosmicznej nad Ameryką Północną.
W związku z przeludnieniem Ziemi i brakiem pożywienia, dwie koalicje różnych Państw postanawiają wysłać oddzielne sondy w poszukiwaniu planety, na której członkowie ich koalicji będą mogli się osiedlić. Traf chciał, że znaleźli tę samą planetę. Muszą, zatem wynegocjować ze sobą podział „nowego terytorium”. Niemniej, inteligentny system NORAD zbuntował się przeciwko ludziom i „zagroził”, że zestrzeli każdy statek, który wzniesie się ponad ziemską atmosferę. Ta koalicja, która jako pierwsza złamie kod tego systemu będzie miała możliwość dotarcia, jako pierwsza na nową planetę. Nie mogą jednak zbagatelizować negocjacji, bo dzięki nim będą mieli więcej „atutów” podczas łamania kodów.
Norad jest grą karcianą, zespołową, rywalizacyjną i rozgrywaną w czasie rzeczywistym. Celem edukacyjnym jest rozwinięcie kompetencji negocjacyjnych oraz komunikacji w warunkach rozproszonych informacji. Dodatkowo wykorzystuje wiedzę na temat technik efektywnej komunikacji takich jak parafraza, komunikat JA, aktywne słuchanie.
Korzyści:
 • Poznanie możliwości, jakie daje zastosowanie kart w grach
 • Poznanie gry zespołowej opartej na mechanizmie rywalizacji i jej zastosowania w rozwoju oraz weryfikacji poziomu rozwoju kompetencji w komunikacji i negocjacjach

Data:

 • 24 października
Miejsce:
 • Siedziba Gamma Discover


Zasady udziału w Discover’ach

 • Uczestnik/czka może wziąć udział w jednym Discoverze w ciągu roku.
 • Warunkiem uczestnictwa jest:
  • rezerwacja miejsca poprzez formularz rejestracyjny w kalendarzu poniżej (terminy mogą ulec zmianie)
  • *wniesienie opłaty w wysokości 50 zł w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Państwa udziału przez organizatorów na dowolną organizację pożytku publicznego i przesłanie do nas potwierdzenia przelewu.
 • Firmy zatrudniające powyżej 200 osób mogą wysłać dwoje uczestników.

Planowane terminy Discover'ów

9 lutego

30 marca

23 kwietnia

23 maja
High Performing Team

25 lipca
Metropolis

22 sierpnia
Hollywoodland

24 września
CoCOOK

22 października
Star Wars

14 listopada
Escape Room

12 grudnia
IMPROve Yourself


 
 

Gamma Discover to:

 • Inteligentne realizacje oddziałujące na umiejętności i postawy
 • Innowacyjne podejście metodyczne oparte o Edutainment
 • Aktualna zawartość merytoryczna
 • Widowiskowość
 • Połączone światy wybitnych specjalistów

Projektujemy i realizujemy fantastyczne wydarzenia integracyjne i rozwojowe dedykowane środowiskom biznesowym. Nasze rozwiązania do dziś poruszyły emocje i umysły ponad 200 000 osób i wpłynęły znacząco na ich kompetencje i postawy.

Relacja z wydarzenia

O nas w mediach

Edutainment

To nowoczesna, innowacyjna i wyjątkowo efektywna metoda pracy z grupami, która wykorzystuje zabawę jako motywator i środowisko do nauki.

 • Ma zastosowanie w prowadzeniu spotkań integracyjnych i zajęć rozwojowych
 • Jest idealnie dopasowana do potrzeb i sposobu działania mózgu współczesnego człowieka
 • Aktywizuje wszystkie ścieżki pamięciowe
 • Aktywizuje wszystkie zmysły
 • Motywuje na poziome intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym
 • Stymuluje potencjał twórczy
 • Umożliwia wprowadzanie i utrwalanie zmian w postawach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.