INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy w dobie koronawirusa z uwzględnieniem tarczy antyktyzysowej

Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zawieszenie przepisów płacowych, przestój ekonomiczny, świadczenia postojowe, czas pracy w tarczy antykryzysowej

Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zawieszanie przepisów płacowych, zasiłki opiekuńcze – to wyzwania, które stoją dzisiaj zarówno przed pracodawcą jak i przed pracownikiem. W trakcie naszego szkolenia online postaramy się odpowiedzieć na pytania uczestników związane z powyższymi kwestiami. Przybliżymy również najnowsze przepisy i interpretacje związane ze specustawą w zakresie prawa pracy.

IDEA SZKOLENIA ONLINE

Zapraszamy na interaktywne szkolenie interaktywne szkolenie online.

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Zapisy ustaw antykryzysowych wzbudziły dużo kontrowersji wśród pracodawców i pracowników. W trakcie szkolenia omawiamy założenia tarczy i jej wpływ na przepisy dotyczące prawa pracy.

Szkolenie online w w godzinach - 10.00-14.45

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (Decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

 

Jak prowadzimy szkolenia online?
1
Doświadczenie w postaci ponad 140 projektów rozwojowych realizowanych zdalnie (ponad 10 000 uczestników)
2
Zespół 27 trenerów posiadających kompetencje w projektowaniu i realizowaniu zdalnych przedsięwzięć rozwojowych
3
Wykupione dostępy do większości narzędzi webinaryjnych (Clickmeeting, Zoom, Mural, Livewebinar, GoToWebinar)
SZKOLENIA ONLINE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE

Praca zdalna

 • Zasady polecania i odwoływania pracy zdalnej
 • Wymagania RODO a praca zdalna
 • Czas pracy a praca zdalna
 • Brak zgody na pracę zdalną a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy

 • Zamknięcie zakładu praca a prawo pracownika do wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas gotowości do pracy
 • Reguła 60% wynagrodzenia za przestój – kiedy możliwa?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia dodatkowe zasiłku
 • Możliwość korzystania z zasiłku w weekendy
 • Praca nocna a możliwość skorzystania z zasiłku
 • Zmiany w dodatkowych zasiłkach opiekuńczych wprowadzone przez tarczę antykryzysową
 • Zasady wydłużania okresów dodatkowych zasiłków opiekuńczych

Zasiłek chorobowy w związku z kwarantanną

 • Zasady wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w związku z kwarantanną
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku
 • Problemy z rozliczaniem zasiłków dla osób powracających z zagranicy od 15 marca

Zawieszanie przepisów płacowych pracodawcy

 • Możliwość zawieszenia układu zbiorowego pracy
 • Możliwość zawieszenia regulaminów
 • Możliwość zawieszenia indywidualnych warunków umownych

Koronawirus a bhp

 • Badania okresowe w czasie zagrożenia epidemicznego
 • Szkolenia bhp w czasie zagrożenia epidemicznego
 • Wstępne badania lekarskie – konieczność przejmowania badań od poprzednich pracodawców
 • Specjalistyczne badania i szkolenia kierowców
 • Orzeczenia o niepełnosprawności w czasie epidemii
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach
 • Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia koronawirusa u pracownika

Koronawirus a RODO

 • Możliwość badania temperatury pracownikom
 • Możliwość kierowania na badania profilaktyczne
 • Możliwość pytania o cel wyjazdu na urlop

Wpływ koronawirusa na inne przepisy prawa pracy

 • Możliwość przyznania premii pracownikom przychodzącym do pracy
 • Zbiorowe dojazdy do pracy grup pracowników
 • Świadectwa pracy a koronawirus – termin wydawania i treść

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikom?
 • Z czym wiąże się przestój w pracy? Czy możliwe jest dofinansowanie w tym okresie?
 • Spadek obrotów – na jakie dofinansowanie może liczyć przedsiębiorca?
 • Jakie są warunki i tryby pracy w związku z przestojem ekonomicznym?
 • Czy w przypadku przestoju należy zastosować wypowiedzenie zmieniające?
 • Jak formalnie się wprowadza przestój ekonomiczny oraz zmniejszenie wymiaru zatrudnienia załogi?

Dofinansowanie wynagrodzeń od starosty

 • Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników z większym spadkiem obrotów
 • Przesłanki dofinansowania – status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Spadek obrotów i powiązane z nim wysokości dofinansowania
 • Zasady zwrotu dofinansowania w przypadku nieutrzymania zatrudnienia

Świadczenia postojowe

 • Świadczenia postojowe dla osób zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych
 • Warunki formalne do otrzymania świadczenia postojowego
 • Obowiązki zleceniodawców związane z wypłatą świadczeń postojowych
 • Wysokość świadczenia postojowego w przypadku kilku umów zlecenia
 • Świadczenia postoje w nietypowych sytuacjach – studenci, emeryci, praktyki absolwenckie

 Czas pracy w Tarczy antykryzysowej

 • Możliwość wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
 • Równoważny system pracy - jakie przesłanki należy spełnić?
 • Skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych pracownikom
 • Czas pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia online

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Prawo pracy w dobie koronawirusa z uwzględnieniem tarczy antyktyzysowej Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zawieszenie przepisów płacowych, przestój ekonomiczny, świadczenia postojowe, czas pracy w tarczy antykryzysowej

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia online – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 490 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia online

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji pdf..
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych)..
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia..
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 12. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 13. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 14. Reklamacje składa się w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 15. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 16. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 17. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia prawo online

zobacz najbliższe szkolenia.
2020-07-16
16 lipca 2020 -17 lipca 2020
2020-07-17
Szkolenie online Szkolenie online
Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Ważnym punktem szkolenia czas pracy będzie omówienie praktycznych sposobów prowadzenia dokumentacji od stycznia 2019 r.
Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC
2020-07-28
28 lipca 2020
2020-07-28
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
2020-08-19
19 sierpnia 2020
2020-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
WARSZTATY KOMPUTEROWE NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM
2020-08-20
20 sierpnia 2020 -21 sierpnia 2020
2020-08-21
Szkolenie online Szkolenie online
Podczas szkolenia online jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe, prezentację, ćwiczenia. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
2020-08-26
26 sierpnia 2020 -27 sierpnia 2020
2020-08-27
Szkolenie online Szkolenie online
HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2020-09- 7
7 września 2020 - 8 września 2020
2020-09- 8
Szkolenie online Szkolenie online
Podczas szkolenia zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie nieruchomościami.
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
2020-09-21
21 września 2020
2020-09-21
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie excel zaawansowany kładzie duży nacisk na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
Z uwzględnieniem aspektów przeniesienia praw autorskich - SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
2020-09-21
21 września 2020
2020-09-21
Szkolenie online Szkolenie online
W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.
2020-09-25
25 września 2020 -25 sierpnia 2020
2020-08-25
Szkolenie online Szkolenie online
Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników - WARSZTATY
2020-10-22
22 października 2020
2020-10-22
Szkolenie online Szkolenie online
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji