Jakie akty prawne zmieniła ustawa skracająca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany w kwestii przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją spowodowała wprowadzenie zmian w kilku aktach prawnych.

zdjęcie - Jakie akty prawne zmieniła ustawa skracająca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

Jakie akty prawne zmieniła ustawa skracająca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany w kwestii przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją spowodowała wprowadzenie zmian w kilku aktach prawnych.

Konsekwentnie, aby możliwe było stosowanie przepisów wprowadzających skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowelizacji uległa ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. tzw. ustawa o archiwizacji , a także ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczególnie doniosłe zmiany dotyczą nowelizacji tych dwóch ostatnich ustaw. Wprowadzono pojęcie raportu informacyjnego (ZUS RIA), dzięki któremu będą przekazywane informacje niezbędne do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń finansowanych z budżetu państwa za okres przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy. Informacje przekazane do ZUS mają zostać zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Zakres danych przekazywanych w tym raporcie został określony w art. 4 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto przepis art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach w nowym brzmieniu od 1 stycznia 2019 roku reguluje zasadę 10 letniego okresu przechowywania list płac, kart wynagrodzeń i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty ubezpieczonego.

Zasada ta będzie stosowana wobec osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku. Jak również odpowiednio do osób zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku, za które został złożony raport. Jeżeli raport ten nie został złożony dokumenty będą przechowywane przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia przez ubezpieczonego stosunku pracy u danego płatnika.

Podsumowując warto zaznaczyć, iż w związku ze zmianą ustawy dotyczącej skrócenia okresu przechowywania akt osobowych znowelizowany został również kodeks pracy. Ponadto z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10. 12. 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.