Jak być dobrym przywódcą biznesowym?

We współczesnym świecie biznesu jest wielu zarządców, ale nie każdy z nich to lider z prawdziwego zdarzenia. Prawdziwe przywództwo nie oznacza bowiem zajmowania wysokiego miejsca w hierarchii służbowej czy dominowania nad innymi ludźmi.

Gamma - Jak być dobrym przywódcą biznesowym?

 
Jak być dobrym przywódcą biznesowym?

We współczesnym świecie biznesu jest wielu zarządców, ale nie każdy z nich to lider z prawdziwego zdarzenia. Prawdziwe przywództwo nie oznacza bowiem zajmowania wysokiego miejsca w hierarchii służbowej czy dominowania nad innymi ludźmi. Prawdziwe przywództwo biznesow istnieje wtedy, gdy szef osiąga wspaniałe rezultaty oraz jest szanowany przez tych ludzi, którzy chcą za nim podążać. W tym celu niezbędne jest szkolenie budowanie zespołu czy przywództwo szkolenie.

Teoria przywództwa - na czym polega skuteczne przywództwo?

W pełni skuteczne przywództwo biznesowe opiera się na kilku istotnych umiejętnościach. Teoria przywództwa mówi o tym, że prawdziwi przywódcy potrafią tak zarządzać zespołem, aby motywować oraz inspirować pracowników, budząc w nich jednocześnie szacunek. Tacy skuteczni liderzy są obecnie rozchwytywani przez wielu pracodawców. W celu nabycia tych istotnych umiejętności niezbędne jest uczestnictwo w przywództwo szkolenie czy budowanie zespołu szkolenie.

Jedną z najważniejszych teorii w zakresie psychologii menedżerskiej jest ewolucyjna teoria przywództwa, która to wyznacza cztery style kierowania ludźmi takie jak:

 • styl autokratyczny – który odnosi się do pracowników o niskich kompetencjach, którzy to dopiero rozpoczynają pracę, uczą się procedur oraz obowiązujących w firmie zasad. Wówczas to menedżer stosuje dyrektywy w celu wyegzekwowania konkretnych zachowań pracowników.
 • styl integrujący - dotyczy grup pracowników o umiarkowanym stopniu dojrzałości. Cechuje się on stałym wzrostem zaufania do swego przełożonego, który to nie musi już wydawać każdego polecenia oddzielnie, bowiem obowiązki są dobrze znane pracownikom.
 • - styl partycypacyjny - dotyczy tych grup podwładnych, które chętnie przejmują odpowiedzialność za przydzielanie im zadania. Zazwyczaj są to pracownicy, którzy w danej firmie pracują już kilka lat i mają duże zaufanie do przełożonego.
 • styl delegujący – jest charakterystyczny dla dojrzałych zespołów pracowniczych. Wówczas to rolą lidera jest delegowanie zadań przy sporadycznej kontroli pracowników. Styl ten cechuje takie zespoły, które posiadają bardzo wysokie umiejętności i pracują długo w danej firmie.

Przywództwo biznesowe, a szkolenie budowanie zespołu

Jak powszechnie wiadomo rzeczą wspólna dla całej organizacji jest człowiek. Mocny oraz w pełni efektywny zespół jest filarem każdej prężnie działającej organizacji. Stworzenie zgranego i efektywnego zespołu wymaga od lidera działań ukierunkowanych na budowanie zespołowego poczucia celu oraz wartości, rozwijania zdolności współpracy, efektywnej komunikacji, która to gwarantuje porozumienie na każdym szczeblu. Umiejętności takich uczy profesjonalne budowanie zespołu szkolenie, którego priorytetowym celem jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę oraz umiejętności niezbędne dla budowania i zarządzania zespołem.

Szkolenie budowanie zespołu :

 • zapoznaje uczestników z zasadami tworzenia oraz funkcjonowania zespołów,
 • pozwala się przyjrzeć swoim mocnym oraz słabym stronom,
 • uczy efektywnie zarządzać własnym potencjałem oraz wykorzystywać go zarówno do rozwoju osobistego jak i rozwoju swej organizacji.

Budowanie zespołu szkolenie] jest kierowane jest dla kierowników, menadżerów, dyrektorów oraz wielu innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie budowanie zespołu jest prowadzone w formie mini wykładów i dyskusji, przy wykorzystaniu różnorodnych prezentacji multimedialnej. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy dokonują dogłębnej analizy przedstawionych przypadków oraz samodzielnie dokonują oceny przedstawionego problemu, a następnie są omawiane rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy trenera.

Dużą rolę odgrywa też przywództwo szkolenie, które to pozwala:

 • świadomie pełnić rolę szefa w danej organizacji
 • poznać zadania oraz cele, jakie stoją przed liderem w różnych, czasem skomplikowanych sytuacjach oraz zespołach
 • rozpoznawać oraz kształtować swój styl przywództwa
 • skutecznie budować oraz prowadzić zespoły do wyznaczonych celów
 • budować pozytywne relacje oraz zaangażowanie w swoich zespołach
 • skutecznie oraz przyjaźnie komunikować się z podwładnymi
 • rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie zadań, wsparci oraz adekwatnie dobrany styl przywództwa

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.