Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją

Trudno omawiać komunikat Ja bez poruszania tematu emocji. To, co w komunikacie Ja budzi największe kontrowersje, to analizowanie, definiowanie i werbalizowanie swoich stanów emocjonalnych.

Gamma - Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją

Sposoby radzenia sobie z agresją i manipulacją


Obecnie kultura masowa, trendy językowe, nie sprzyjają tym czynnościom. Coraz częściej nasz stan emocjonalny określamy jako OK, bądź nie OK. Emocje to jednak dużo więcej niż tylko zero-jedynkowy opis naszego samopoczucia.


Idea komunikatu Ja
Większość ludzi stale stosuje komunikat Ty – np. (Ty) mnie denerwujesz, Przez Ciebie się spóźnimy, (Ty) mnie wkurzasz. Większość tego typu komunikatów, w sposób mniej lub bardziej zamierzony, przybiera formę oskarżenia. Odbiorcy tego typu komunikatów zamiast zastanowić się nad jego treścią, starają się obronić przed tym atakiem.

Komunikat Ja nie oskarża – mówi naszemu rozmówcy o swoich myślach, przeżywanych stanach poznawczych i emocjonalnych – nie może więc zostać odebrany jako atak.
Komunikat Ja składa się z dwóch obligatoryjnych i jednego opcjonalnego komponentu:

  • I komponent (obligatoryjny)
    Poinformowanie rozmówcy, co w jego zachowaniu nam się nie podoba
  • II komponent (obligatoryjny)
    Poinformowanie, jakie stany poznawcze, albo emocjonalne jego zachowanie w nas wywołuje
  • III komponent (opcjonalny)
    Zaproponowanie innego, akceptowalnego przez nas, sposobu zachowania


Np.  
Słuchaj, wczoraj na zebraniu kilkakrotnie przy moich pracownikach podważałeś moje opinie. W takich sytuacjach tracę pewność siebie, nie wiem co powiedzieć. Mam prośbę, abyś w przyszłości, jeżeli nie będziesz się ze mną zgadzał, poczekał z uwagami do momentu, kiedy będziemy sami.

Asertywne wyrażanie gniewu i obrona przed agresją (sposoby radzenia sobie z agresją)
Gniew jest taką samą emocją, jak każda inna – należy ją ujawnić w chwili, kiedy ją przeżywamy. Jeżeli ją stłumimy, to zadziałamy na niekorzyść zarówno własną (tłumienie emocji prowadzi do chorób psychosomatycznych), jak i osoby, która tę emocję wywołała. Wcześniej lub później gniew pojawi się w mniej lub bardziej jawnej formie w relacji z naszym rozmówcą.

Część osób kumuluje w sobie przeżywane emocje, aby w najmniej oczekiwanym momencie wybuchnąć, inni znowu dają wyraz swoim nieprzyjemnym emocjom w sposób bardziej zawoalowany – poprzez ironię, czy urazę – na poziomie werbalnym i niewerbalnym (często nieświadomie).

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe, szkolenia z rozwoju osobistego i menadżerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.