Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowy pomysł na wyższą emeryturę

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.

zdjęcie - Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowy pomysł na wyższą emeryturę

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowy pomysł na wyższą emeryturę

 

Wstęp

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej.

W różnego rodzaju badaniach ok. 75 proc. Polaków deklaruje, że nie odkłada pieniędzy na starość. Jako główny powód podawany jest brak wystarczających środków finansowych.

Jednak prognozowane niskie emerytury w przyszłości spowodowane procesami demograficznymi – coraz dłuższym średnim trwaniem życia przy jednoczesnej małej liczbie urodzeń – zmobilizowały ustawodawcę do opracowania nowego systemu dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania.

Monitorowanie pracowników w dobie COVID 19 i pracy zdalnej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Monitorowanie pracowników w dobie COVID 19 i pracy zdalnej

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

PPK to nowy system oszczędzania na emeryturę, na który składać się będą co miesiąc pracownicy i ich pracodawcy, a raz w roku dokładać będzie się również budżet państwa. Przeznaczony jest on dla ponad 11 mln osób zatrudnionych opłacających składki na ZUS.

Powszechność programu ma zagwarantować nałożenie na wszystkich pracodawców obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi, jeśli zatrudniają oni chociażby jednego pracownika. Umowy te – zawierane w formie elektronicznej – będą ewidencjonowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Następnie zawierane będą umowy o prowadzenie PPK, których stronami będą pracownicy i instytucje finansowe, z którymi współpracę nawiązał pracodawca.

Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić prywatną własność osób biorących udział w programie, co zapisane jest wprost w art. 3 ust. 2 przyjętej przez Sejm ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i co do zasady będą mogły zostać wypłacone po ukończeniu 60. roku życia zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w imieniu i na rzecz każdej zatrudnionej osoby:

 • w wieku do 55 r.ż.
 • wyłączone spod PPK osoby, które ukończyły 70 r.ż.
 • osoby pomiędzy 55 – 70 r.ż.
  • na wniosek takiej osoby
  • pod warunkiem stażu 3 miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy
  • roczniki sprzed 1963r. na wniosek

Sposoby inwestowania środków przez instytucje finansowe, które przystąpią do programu zostały szczegółowo uregulowane w ustawie, a limit pobieranych przez nich opłat nie będzie mógł przekroczyć 0,6 proc. wartości aktywów netto danej instytucji. Środki lokowane będą w tzw. funduszach zdefiniowanej daty.

Oznacza to, że w pierwszej fazie fundusz inwestuje w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, a wraz z upływem czasu i zbliżaniem się uczestników programu do 60. roku życia inwestycje stają się coraz bezpieczniejsze. W celach informacyjnych powstanie portal PPK, z którego będzie można dowiedzieć się m.in. o wysokości zgromadzonych w ramach programu środków.

Wypłaty środków

Po osiągnięciu 60. roku życia możliwa będzie jednorazowa wypłata 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałe 75 proc. przelewane będzie przez co najmniej 10 lat w miesięcznych ratach. Przed ukończeniem 60. roku życia będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnej choroby uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka.

Dodatkowo możliwe będzie wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu na zakup mieszkania lub domu, jednak z obowiązkiem zwrotu do PPK w ciągu 15 lat.

PIT w płacach na przełomie 2020 i 2021 rok
Wybrane zagadnienia
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PIT w płacach na przełomie 2020 i 2021 rok

Harmonogram wprowadzania PPK

Nie od razu wszyscy pracodawcy zostaną włączeni do programu. Od 1 lipca 2019 r. obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mieli pracodawcy zatrudniający 250 pracowników, od 1 stycznia 2020 r. podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób, od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób, a od 1 stycznia 2021 r. pozostałe – najmniejsze firmy oraz jednostki sektora publicznego. Każdy zatrudniony w danej firmie będzie zapisany do programu automatycznie.

Z dokonywania wpłat będzie można zrezygnować na podstawie pisemnej deklaracji ponawianej co 4 lata.

Pracodawca w obowiązującym terminie musi utworzyć PPK. W tym celu musi zawrzeć:

 • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Pracodawca ma również  obowiązek prawidłowego obliczania wysokości wpłat oraz terminowego przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej. Musi też gromadzić i archiwizować dokumentację dotyczącą PPK

Co ważne, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zawiera przepisy karne, które za niewywiązywanie się przez podmiot zatrudniający np. z obowiązku dokonywania wpłat do PPK przewidują karę grzywny od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Ważne. Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca musi więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2018/2019.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Pracownicze plany kapitałowe
Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy
Pracownicze plany kapitałowe
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Prawo pracy w 2021 r.
Praca zdalna, potrącenia z wynagrodzenia, czas pracy w związku z COVID-19, dokumentacja – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Sądu Najwyższego - kompendium wiedzy dla praktyków
Prawo pracy w 2021 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji akt osobowych pracowników. Najważniejsze zmiany to skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości ich przechowywania oraz archiwizacji w formie cyfrowej.
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. można nazwać rewolucyjnymi. Jest to najdalej idąca nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania związków zawodowych od kilkudziesięciu lat. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie możliwości zrzeszania się w związki zawodowe na wszystkich pracujących.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Prawo pracy w 2021 r.
14 grudnia 2020 -15 grudnia 2020 Szkolenie online
Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być...
Czas pracy kierowców
15 grudnia 2020 Szkolenie online
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji