Efektywność prezentacji na poziomie emocjonalnym. Autoprezentacja

Pierwsze wrażenie to nasza prywatna teoria osobowości, którą konstruujemy na podstawie zauważalnych cech osoby, z którą rozmawiamy. Tworzy się ono w pierwszych 4-15 sekundach kontaktu. Na ogół traktujemy to nasze spostrzeżenie o drugiej osobie jako coś trwałego. Mamy tendencję do stosowania różnych nieświadomych technik podtrzymujących pierwsze wrażenie.
9 czerwca 2017
zdjęcie - Efektywność prezentacji na poziomie emocjonalnym. Autoprezentacja


Efektywność prezentacji  na poziomie emocjonalnym. Autoprezentacja przykłady


Efekt pierwszego wrażenia

Pierwsze wrażenie często decyduje o sposobie traktowania Cię przez odbiorców prezentacji, dlatego możesz wykorzystać wiedzę o tym mechanizmie w pierwszym kontakcie. Pierwsze zdania jakie wypowiesz, sposób rozpoczęcia przez ciebie prezentacji, „ustawi” jej dalszy przebieg. Dlatego wykorzystaj ten czas dla nawiązania bezpośredniego kontaktu i stworzenia swojego wizerunku jako profesjonalisty.

Efekt pierwszego wrażenia odgrywa kluczową rolę podczas prezentacji

 • Efekt anielski
 • Efekt diabelski

Efekt diabelski – jest negatywnym efektem pierwszego wrażenia. W sytuacji biznesowej efekt diabelski może wpływać na całą dalszą współpracę.  Osoba oceniająca od tej chwili będzie stosować atrybucję wewnętrzną (szukanie przyczyn w zachowaniu osoby) w przypadku jego porażek oraz atrybucję zewnętrzną (szukanie przyczyn poza osobą) w przypadku jego sukcesów. Osoba oceniająca będąc pod wpływem efektu diabelskiego będzie starała się (nieświadomie) pomijać pozytywne informacje na temat osoby ocenianej oraz nadawać większą wagę informacjom negatywnym.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak zarządzać swoim stresem w pracy? Jak rozwiązywać konflikty i asertywnie komunikować się w życiu prywatnym i zawodowym? Czy trening pewności siebie zmieni Twoje życie? Zobacz nasze szkolenia z rozwoju osobistego np: szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenie prowadzenie prezentacji.

Efekt anielski – efektem pierwszego wrażenia jest pozytywna ocena człowieka. Osoba oceniająca od tej chwili będzie stosować atrybucję wewnętrzną (szukanie przyczyn w zachowaniu osoby) w przypadku jego sukcesów oraz atrybucję zewnętrzną (szukanie przyczyn poza osobą) w przypadku jego porażek. Osoba oceniająca będąc pod wpływem efektu diabelskiego będzie starała się (nieświadomie) pomijać negatywne informacje na temat osoby ocenianej oraz nadawać większą wagę informacjom pozytywnym.

Autoprezentacja – jak wywierać dobre wrażenie na audytorium?

AUTOPREZENTACJA – proces, poprzez który staramy się kontrolować wrażenie, jakie wywieramy na innych.

Praktycznie w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, staramy się modelować wrażenie, które na nasz temat odnoszą inni. Staramy się panować i wpływać na sposób, w jaki jest postrzegana przez otoczenie nasza osoba. Autoprezentacja pełni znaczącą rolę w naszym życiu, bowiem sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak go postrzegają i oceniają inni.

AUTOPREZENTACJA
Podczas prezentacji wykorzystywanie autoprezentacji nabiera szczególnego znaczenia. Bez względu na rodzaj czy treść wystąpienia prezentujący identyfikowany jest z organizacją, którą reprezentuje. Dobra prezentacja - to dobra autoprezentacja i odwrotnie, dobra autoprezentacja jest dobrą prezentacją. Tych relacji nie można rozdzielić.

Postarajmy się wyodrębnić cechy dobrej autoprezentacji. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę cele, jakie ma spełniać nasza autoprezentacja, a właściwie, – jakie wrażenie i dlaczego właśnie takie chcemy osiągnąć. Zasadą jest, że autoprezentacje są dostosowywane tak, by odpowiadały upodobaniom i wartościom cenionym przez ich adresata.

Możemy z wielkim prawdopodobieństwem stwierdzić, że podczas prezentacji chcemy uchodzić za osobę:

 • kompetentną i profesjonalną,
 • wiarygodną,
 • opanowaną i pewną siebie,
 • zaangażowaną i energiczną,
 • uczciwą i rzetelną,
 • naturalną,
 • posiadającą własny styl

Dwa podstawowe cele autoprezentacji to: wzbudzać sympatię i uchodzić za osobę kompetentną.

Wzbudzanie sympatii, jako cel autoprezentacji
O tym, jak ogromne znaczenie ma atrakcyjność prezentującego dla odbioru przekazu wiemy bardzo dobrze. Osoby atrakcyjne fizycznie obdarzamy większym zaufaniem. Wynika to z powszechnego przeświadczenia, że atrakcyjny wygląd jest ściśle powiązany z innymi pożądanymi cechami. Osoby atrakcyjne w naszym przekonaniu są bardziej uczciwe, kompetentne, rzetelne. Dotyczy to wyglądu, sylwetki, stylu ubierania się lub głosu.

Znany jest przykład Margaret Thatcher, która miała wysoki i nieprzyjemnie piskliwy głos, niewzbudzający pozytywnych skojarzeń z „żelazną Damą”. Dlatego poświęciła ona wiele miesięcy na ćwiczenia wokalne, które obniżyły o pół oktawy tembr jej głosu.

Możemy także, zwiększyć naszą atrakcyjność fizyczną kreując nasze podobieństwo do innych, np. do powszechnie lubianych lub sławnych osób. Jednak należy rozważnie wykorzystywać element atrakcyjności fizycznej, bowiem bardzo atrakcyjne kobiety są często postrzegane jako egocentryczne, a zbyt atrakcyjni mężczyźni – jako mniej inteligentni.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami

Sprawdź jakie szkolenia online oferujemy:

Za osoby atrakcyjne uważa się te, które wzbudzają naszą sympatię – na przykład osoby przyjaźnie nastawione, życzliwe, komunikatywne, uśmiechnięte lub o rozwiniętym poczuciu humoru.

Autopromocja
Kiedy za pomocą prezentacji staramy się przekazać wiedzę, sprzedać usługi, produkty lub nasz projekt, koncepcję, dla uwiarygodnienia naszego przekazu warto byśmy stworzyli nasz wizerunek jako osoby kompetentnej. Ludzie wykorzystują bardzo zróżnicowane strategie, żeby promować samych siebie, przekonać innych o swoich kompetencjach. Owe działanie nazywane jest autopromocją.

Inscenizacja pokazów kompetencji
Aby cieszyć się uzasadnioną reputacją osoby kompetentnej, człowiek musi rzeczywiście być kompetentny. Ta strategia polega na ujawnianiu, publicznym zademonstrowaniu swoich kompetencji. W prezentacji można wykorzystać tę strategię, aranżując sytuację sprawdzianu kompetencji, w której możemy się pokazać z najlepszej strony. Zazwyczaj doskonałe wykonanie trudnego zadania jest najbardziej wyraźnym dowodem posiadanej wiedzy i kompetencji.

Deklaracje kompetencji
Czasem wystarczy po prostu opowiedzieć innym o swoich umiejętnościach i ich zastosowaniu w praktyce zawodowej. Na początku prezentacji, w trakcie przedstawiania się, można wymienić zakres swojego doświadczenia w omawianej dziedzinie. Odbiorcy wolą usłyszeć o tym, że prelegent ma doświadczenie w wybranym temacie, niż mieć poczucie niepewności, co do tego. W trakcie prezentacji warto wykorzystać tą strategię opowiadając o przykładach z praktyki zawodowej potwierdzających naszą wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

Rekwizyty kompetencji
Oprócz aktywnej deklaracji dotyczącej własnych kompetencji warto również zadbać o otaczanie się rekwizytami kojarzonymi powszechnie z wysokimi kompetencjami i demonstrowanie zachowań sugerujących takie kompetencje. Zwiększa to wiarygodność przekazu . Większe przekonanie o własnych kompetencjach podczas prezentacji dotyczącej inwestycji giełdowych, wzbudzimy mając na biurku „Parkiet” (gazeta giełdowa) niżeli gdybyśmy mieli tam np. Vivę.

Najczęstszym sposobem wykorzystywania tej strategii jest kreowanie swojego wizerunku za pomocą stroju. Biały strój lekarza u większości osób budzi zaufanie nawet, gdy nie mamy żadnego potwierdzenia, że ta osoba jest lekarzem, podobnie dobrej jakości garnitur kojarzony jest powszechnie z ludźmi biznesu, którzy odnieśli sukces.

Podstawa dobrej autoprezentacji – to trzymanie się następujących zasad:

 • staranne przygotowanie prezentacji,
 • opanowanie tremy,
 • wyraźne donośne wypowiadanie słów,
 • dobry kontakt wzrokowy,
 • prawidłowa postawa ciała, otwarta i przyjazna motoryka – komunikaty niewerbalne,
 • oryginalność i naturalność własnego zachowania ,
 • entuzjazm, emocje i zaangażowanie,
 • krytyczny dystans do treści prezentacji i samego siebie.


Cztery poziomy kontroli wywieranego wrażenia
Skuteczne manipulowanie wrażeniem wymaga umiejętności trafnej oceny, jak inni odbierają nasze zachowanie. Poza wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje, randka w ciemno, rzadko świadomie analizujemy to, jakie wrażenie robimy na innych.

Gamma. Firma szkoleniowa roku! Zobacz nasze szkolenia menadżerskie: i szkolenia sprzedażowe: Zapraszamy serdecznie.

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Dr Stephen Covey to jeden z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów według magazynu Time. Całe swoje życie poświęcił na badanie natury człowieka, jego rozwoju i relacji z innymi. Na podstawie doświadczenia oraz poglądów głoszących, że osiągnięcie sukcesu powiązane jest z cechami charakteru i życiem zgodnie z ustalonymi zasadami, stworzył 7 nawyków skutecznego działania. Dzięki nim człowiek może zmienić samego siebie, poprawić relacje z innymi i stać się skutecznym przywódcą.

Codzienność zawodowa generuje wiele wyzwań. Dzięki nim nasza praca jest ciekawa, kreatywna i kształtuje rozwój, nie tylko zawodowy, ale i osobisty. Aby podpisać się pod powyższymi stwierdzeniami, wyzwania powinny być zrównoważone z chęcią ich stałego podejmowania. Co zatem może spowodować, że będziemy otwarci na to co nowe, niewiadome lub trudne i dotychczas nierozwiązane?

Ta metoda jest wykorzystywana również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Może być praktykowana  indywidualnie, jak i grupowo. Jest znakomitym narzędziem dla menadżera do wszechstronnej analizy firmowych projektów i podsuwanych przez współpracowników pomysłów.

Pomodoro to prosta metoda pomagająca w zarządzaniu czasem, zwiększeniu koncentracji i podniesieniu efektywności.

Jedną z najbardziej popularnych koncepcji zadowolenia z pracy i motywacji wewnętrznej pracownika  jest Model Cech Pracy (JCM) autorstwa Hackmana i Oldhama. Teoria JCM wskazuje czynniki, które przyczyniają się do osiągnięcia zawodowej satysfakcji.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.