Na naszych pracowników działa jedynie motywacja finansowa

Menedżerowie wierzą, że jedyny czynnik motywujący pracowników do efektywnej realizacji zadań to wysokie wynagrodzenie. Bez możliwości przyznania podwyżki czują się bezradni i twierdzą, że nie da się w żaden inny sposób zaangażować pracowników.

24 czerwca 2018
zdjęcie - Na naszych pracowników działa jedynie motywacja finansowa

Opis problemu:

Menedżerowie wierzą, że jedyny czynnik motywujący pracowników do efektywnej realizacji zadań to wysokie wynagrodzenie. Bez możliwości przyznania podwyżki czują się bezradni i twierdzą, że nie da się w żaden inny sposób zaangażować pracowników. Ponieważ nie umieją inspirować swoich ludzi do pracy, każda próba motywowania kończy się fiaskiem dostarczając im argumentów, że nie da się nic zrobić bez podniesienia wynagrodzenia. Tłumaczą zespołowi, że chcieliby dać podwyżkę, ale nie jest o możliwe w związku z systemem płacowym przejętym przez organizację. Pracownikom brakuje motywacji wewnętrznej, która umożliwia długotrwałe i silne zaangażowanie w prace. Organizacja przeznacza coraz większe środki na system motywatorów finansowych, co nie przekłada się w żaden sposób na skuteczniejszą organizację celów strategicznych.

Jak skutecznie motywować pracowników poza podnoszeniem wynagrodzenia? Jak wzbudzić w nich zaangażowanie? Zobacz nasze szkolenia zamknięte (prowadzone przez trenera w firmie) i szkolenia otwarte (prowadzone w siedzibie Gamma)


Najczęstsze przyczyny problemu:

Głównym problemem jest zwykle potrzeba wygody menedżerów i ich niechęć do wzięcia odpowiedzialności za skutki obniżonej motywacji w zespole. Motywowanie za pomocą czynników finansowych jest bowiem najłatwiejszą metodą angażowania pracowników i zależy głównie od systemu wynagrodzeń oraz benefitów wprowadzonego przez organizację. Menedżerowie nie rozumieją też potrzeby budowanie długoterminowej motywacji wewnętrznej w zespole.
Do najczęstszych problemów u menedżerów należy brak umiejętności diagnozowania, co tak naprawdę motywuje pracownika do efektywnego wykonywania zadań. Nie wiedzą jak stawiać pytania i jakich narzędzi używać, aby zebrać odpowiednie informacje o poszczególnych członkach zespołu. Ponadto brakuje im kompetencji takich jak motywujące udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i nagradzanie.

Rozwiązanie – proces:

Diagnoza przyczyn występowania u menedżerów trudności w budowaniu motywacji pozafinansowej pracowników.

Sposób diagnozy jest zależny od wielkości zaobserwowanego problemu oraz specyfiki funkcjonowania organizacji. Badanie może dotyczyć poszczególnych jednostek (np.: anonimowa ankieta wśród pracowników działu, w którym występuje problem oceniająca pracę przełożonego ) lub być kompleksowym audytem z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (np.: analiza strategii, systemu oceny okresowej oraz systemu wynagradzania, procesów i procedur związanych z rozwojem zawodowym pracowników).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia dla handlowców online!

Stworzenie lub dostosowanie narzędzi pozwalających na dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji.

Np.:

  • Development Centre
    Development Centre jest jednym z najbardziej zaawansowanych i elastycznych narzędzi diagnozy kompetencji oraz potencjału pracowników. Jako wielowymiarowy proces, metoda ta pozwala w jakościowy sposób zweryfikować mocne strony oraz obszary rozwojowe uczestników pod względem kompetencji kluczowych z punktu widzenia organizacji.
    Projekty Gammy w zakresie Development Centre są kompleksowymi procesami budowanymi i wdrażanymi z myślą o całościowej strategii działania Klienta i polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Test kompetencyjny
    Testy kompetencyjne są narzędziem diagnozy poziomu kompetencji pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie się zachowywał w określonych sytuacjach. Testy konstruowane przez Gammę składają się z pytań w formie krótkiego opisu sytuacji z kilkoma możliwymi wyborami odpowiedzi (najlepszego i najgorszego w danej sytuacji zachowania). Pozwalają one na szeroki zakres możliwych analiz i uzyskiwanych wyników dot. poziomu kompetencji prezentowanego przez pracowników.

Dobór najefektywniejszych działań zaradczych wspierających budowanie u pracowników motywacji wewnętrznej (pozafinansowej).

Rozwiązania proponowane przez Gammę są „szyte na miarę” w oparciu o etapy diagnozy. Nasi konsultanci i trenerzy zawsze biorą pod uwagę specyficzną sytuację oraz charakterystykę organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są kluczowe techniki dla każdego etapu procesu sprzedaży? Jak wpływać na proces negocjacji? Jak działać w sposób taki, by konsumenci i klienci utożsamili się z produktem? ak zachować się w ostatniej fazie sprzedaży? Sprawdź nasze szkolenia:

Przykładowe działania zaradcze w tym obszarze:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 1:

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności menedżerów w zakresie motywowania pozafinansowego pracowników. Kluczowe kompetencje, które nabędą menedżerowie to diagnoza czynników budujących zaangażowanie u poszczególnych pracowników oraz dopasowanie odpowiednich motywatorów do ich indywidualnych potrzeb. Uczestnicy warsztatów będą koncentrować się na intensywnym ćwiczeniu wszystkich poznanych narzędzi.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 2:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dostosowywania stylu motywowania do poziomu dojrzałości pracownika w oparciu o koncepcję „przywództwa sytuacyjnego” Kena Blancharda. Szkolenie będzie koncentrowało się podniesieniu efektywności pracy (poprzez umiejętności menedżerskie) na poziomie osobistym i poziomie zespołowym. Wzrost efektywności będzie bazował na trzech głównych obszarach: planowanie pracy własnej i podwładnych, delegowanie i egzekwowanie zadań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Wdrożenie polityki „recognition”:

Nasi trenerzy i konsultanci w oparciu o diagnozę sytuacji i we współpracy z Działem HR przygotują koncepcję polityki uznania czyli tzw. „recognition”. Większość pracowników lubi być wyróżniana i chwalona, ale uznanie oznacza coś innego dla różnych osób. Niektórzy wolą otrzymać dodatkowe bonusy finansowe, gdy inni chcą być rozpoznawalni na poziomie całej organizacji. Wprowadzenie polityki „recognition” w firmie umożliwia oferowanie różnorodnych narzędzi okazywania uznania pracownikom, a przede wszystkim podnosi i utrzymuje odpowiedni poziom motywacji. Program rozwoju dla osób z potencjałem menedżerskim.

Stworzenie koncepcji ścieżek kariery

Konsultanci Gammy w porozumieniu z HR przygotują strategie tworzenia ścieżek kariery. Pracownicy najczęściej odchodzą z firmy nie przez niskie wynagrodzenia, a ze względu na brak możliwości rozwoju zawodowego. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki karier dzięki którym firma zyskuje świetnie wyszkolone i zaangażowane w pracę kadry. Ścieżki wskazują pracownikom stanowiska w firmie, które mogą objąć, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Celem ich budowania jest z jednej strony osiągnięcie osobistych celów i realizacja ambicji pracowników (zatrzymanie ich w organizacji), natomiast z drugiej – spełnienie oczekiwań kadry zarządzającej.

Warsztat dot. wypracowywania puli ogólnoorganizacyjnych motywatorów pozafinansowych:

Przeprowadzenie warsztatów z reprezentantami kadry zarządzającą z różnych komórek organizacyjnych i pracownikami działu HR. W trakcie spotkania trener-konsultant moderuje dyskusję, której celem jest wypracowanie możliwych do wykorzystania w organizacji motywatorów pozafinansowych. Pula motywatorów będzie przedstawiona wszystkim menedżerom w organizacji wraz z informacjami dotyczącymi możliwości ich zastosowania.

https://www.projektgamma.pl/uploads/images/wyzwania/infografika//wyzwania6.jpg

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.