Inne strony: GAMMA DISCOVER

Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz

PRAWNE ASPEKTY BUDOWY, KONSERWACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne
Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz

IDEA SZKOLENIA

W programie:

 • Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu
 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 • Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
 • Wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych prawnymi aspektami budowy, remontów i konserwacji urządzeń przesyłowych, służebnością przesyłu i zaszłościami inwestycyjnych. 

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

 

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I
Zagadnienia cywilnoprawne
Radca prawny - PIOTR ZAMROCH


Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu

 • Typowe klauzule umowne
 • Postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu – treść i załączniki
 • Budowa urządzeń przesyłowych i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach objętych współwłasnością i pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
 • Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 • Pas służebności przesyłu
 • Decyzja wywłaszczeniowa na potrzeby urządzeń przesyłowych a ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebność przesyłu – elementy
 • Obniżenie wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń przesyłowych a wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 • Obniżenie wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń przesyłowych
 • Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę
 • Czynniki wpływające na wartość służebności przesyłu
 • Standard Wyceny dotyczący określania wartości służebności przesyłu
 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w przypadku wielości urządzeń
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu

 • Zasiedzenie służebności – uwagi ogólne
 • Urządzenia podziemne jako urządzenia widoczne
 • Dobra i zła wiara posiadacza służebności
 • Status prawny urządzeń przesyłowych wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • Decyzja wywłaszczeniowa a zasiedzenie służebności
 • Znaczenie prawne zgody i umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających wydanie decyzji wywłaszczeniowej
 • Konkretyzacja nieruchomości w decyzji wywłaszczeniowej
 • Rozgraniczenie kognicji sądów powszechnych i organów administracji
 • Przerwanie biegu zasiedzenia służebności

Dzień II
Zagadnienia administracyjnoprawne
Radca prawny - IWO FISZ


Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne
 • Zakres stosowania przepisu art. 124 u.g.n.
 • Realizacja inwestycji celu publicznego
 • Wymóg przeprowadzenia rokowań
 • Formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124 u.g.n.
 • Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego
 • Zagadnienia proceduralne
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego art. 124 u.g.n.

Wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne
 • Zakres stosowania przepisu art. 124b u.g.n.
 • Formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b u.g.n.
 • Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego
 • Termin zajęcia nieruchomości
 • Zagadnienia proceduralne
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego art. 124b u.g.n.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PRAWNE ASPEKTY BUDOWY, KONSERWACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Termin szkolenia: 17 maj 2018 r. do 18 maj 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 3 maja 2018r. 1950 zł od 4 maja 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.