Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - łukasz prasołek

CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY

szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.

IDEA SZKOLENIA

Ze względu na dużą elastyczność coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z równoważnego systemu czasu pracy. Jego umiejętne wykorzystanie w połączeniu z dłuższym okresem rozliczeniowym i właściwym układaniem harmonogramów czasu pracy pozwala znacznie ograniczyć koszt nadgodzin, co wpływa realnie na koszty wynagrodzeń w ogólności.

Dlatego proponujemy Państwu szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.


UWAGA!
Firmy, które prześlą harmonogramy czasu pracy na 7 dni przed szkoleniem mają gwarancję, że zostaną one omówione podczas zajęć szkoleniowych w części warsztatowej.

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników działów kadr i płac, osób na co dzień zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz wszystkich którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z danego zakresu.

 

Pobierz ofertę szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANIE CZASU PRACY W PRAKTYCE
 • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
 • Jakie rodzaje dni wolnych od pracy powinien mieć zapewnione pracownik?
 • Na czym polega nierównomierny rozkład czasu pracy?
 • Jak prawidłowo zapewniać odpoczynki zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
 • Ile maksymalnie można zaplanować pracy w systemie równoważnym w ciągu 1 miesiąca?
 • Jak zorganizować czas pracy zatrudnionym w systemie weekendowym?
 • Jakie cechy szczególne będą miały harmonogramy czasu pracy zatrudnionych na część etatu?
 • Czy można planować pracę ponad wymiar etatu z umowy o pracę u niepełnoetatowców?
 • Jak uregulować zmiany w harmonogramach czasu pracy?
 • Jak planować pracę pracownikom tymczasowym zatrudnionym w równoważnym czasie pracy?

ROZLICZENIE CZASU PRACY W PIGUŁCE
 • Kiedy powstają nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Czy praca powyżej skróconego dobowego wymiaru czasu pracy to nadgodziny?
 • W jakich przypadkach powstają nadgodziny średniotygodniowe w systemie równoważnym?
 • Jak rozliczać pracę przypadającą między dobami pracownika rozpoczynającego pracę o różnych godzinach?
 • Czy oddanie dnia wolnego od pracy krótszego niż praca w sobotę zrównoważy w całości pracę w dniu wolnym?
 • Kiedy godziny ponadwymiarowe są wynagradzane dodatkiem 50%?
 • Czy w systemie równoważnym może dojść do nadgodzin u niepełnoetatowca, jeśli nie wystąpiły godziny ponadwymiarowe?
 • Czy w zamian za godziny ponadwymiarowe można oddać czas wolny od pracy?
 • Jak rozliczać nadgodziny gdy pracodawca ma wyłączoną dobę pracowniczą?
 • Jak rozliczać i dokumentować nadgodziny pracownikom tymczasowym zatrudnionym w równoważnym czasie pracy?
 • Jak na rozliczanie czasu pracy wpłynie zmiana statusu z pracownika tymczasowego na pracownika stałej załogi pracodawcy?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY

Termin szkolenia: 22 listopad 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.