Inne strony: GAMMA DISCOVER

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera. Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Zapraszamy na szkolenie finanse dla niefinansistów.

IDEA SZKOLENIA

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym. Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Szkolenia przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, które nie mają przygotowania finansowego a w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność.

Odpowiemy na pytania:

 • czym są finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa?
 • jak poprawić wyniki finansowe wykorzystując dźwignię operacyjną?
 • jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
 • czym jest i do czego służy analiza wskaźnikowa?
 • dlaczego pieniądz ma zmienną wartość w czasie? Pokażemy:
 • jak interpretować sprawozdania finansowe? - jak czytać bilans?
 • jak sporządzić rachunek zysków i strat?
 • jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
 • jakie są metody planowania i oceny projektów inwestycyjnych?


Na warsztaty zapraszamy:

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

Pobierz ofertę szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

9 marca 2017 r.

09.00
REJESTRACJA, PORANNA KAWA

09.30 -11.00
CO TO SĄ FINANSE W FIRMIE
 • Podstawowe definicje związane z finansami
 • Miejsce finansów w strukturze firmy
 • Współpraca finansów w strukturze firmy
 • Cele strategiczne firmy a finanse
11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15–12.45
JAK POWSTAJE I CZYM JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • Aktywa, pasywa, przychody, zyski – jak rozumieć
 • Jak jest zbudowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym – czy one są ważne
12.45 –13.45
LUNCH

13.45 – 16.00
ANALIZA FINANSOWA , ANALIZA DYNAMIKI I STRUKTURY
 • Analiza wskaźnikowa: rentowność, płynność, zadłużenie, obrotowość
 • Jak interpretować liczby i jak czytać „między wierszami”

10 marca 2017 r.

09.00
PORANNA KAWA

09.30 -10.30
FINANSE NA STYKU PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I LOGISTYKI

 • Co TOP Menedżer powinien wiedzieć o finansach
 • Problematyka współpracy działów operacyjnych z finansowymi
 • Co działy produkcji, sprzedaży, logistyki, HR muszą wiedzieć o finansach

10.15 -11.00
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM

 • Zapasy, należności i zobowiązania – jak optymalizować
 • Dylemat: optymalna czy minimalna wielkość pozycji

11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15 - 12.45
ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ

 • Ile tak naprawdę mam gotówki w firmie
 • Czy mieć jej bardzo dużo czy lepiej jak najmniej
 • Gotówka w czasie kryzysu

11.15 -12.45
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • NPV – wartość bieżąca netto
 • IRR – wewnętrzna stopa
 • Realizacja projektów

12.45 -13.45
LUNCH

13.45 -15.00
PLANOWANIE FINANSOWE

 • Co się wydarzy w przyszłości
 • Problematyka planowania w czasach niepewności
 • Rok, pięć czy 25 lat?

13.45 – 15.00
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI, CZYLI SKĄD BRAĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH

Termin szkolenia: 9 marzec 2017 r. do 10 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1450 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.