Finanse dla niefinansistów, czyli co menedżer wiedzieć powinien

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutkami finansowymi decyzji podejmowanych w firmie i towarzyszących im zdarzeń ekonomicznych.

Uczestnik nabędzie umiejętność oceny sytuacji finansowej firmy, ale również określenia przyczyn i skutków finansowych swoich decyzji.

Będzie potrafił sprawnie i płynnie poruszać się w środowisku pojęć finansowych i księgowych. Będzie potrafił określić zależności finansowe w firmie oraz swoje miejsce i rolę w oddziaływaniu na sytuację finansową podmiotu.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność czytania sprawozdań finansowych, analizowania wskaźników i wyciągania wniosków.

Efekty szkolenia:

 • zaznajomienie się z pojęciami księgowo-finansowymi
 • swobodne poruszanie się w kategoriach finansowych, rachunkowych, sprawozdawczych i controllingowych
 • zrozumienie wskaźników finansowych i ich znaczenia dla określenia sytuacji finansowej spółki
 • określenie skutków finansowych podejmowanych decyzji
 • świadomość specyfiki nakładów ponoszonych przez firmę
 • ocena wrażliwości firmy na czynniki zewnętrzne – zwiększanie długu i zwiększanie kosztów

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe, prezentację, ćwiczenia. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Finanse w firmie

 • cel prowadzenia działalności – dokąd zmierzamy? co w związku z tym powinniśmy wiedzieć? Jakich informacji i gdzie szukać?
 • zyski – cel nadrzędny – czy na pewno?
 • zyski i pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • w jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet niezbędnych informacji finansowych
 • jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • czym jest sprawozdanie finansowe? Jakich informacji należy szukać w sprawozdaniu?
 • księgowość a finanse – czyli jak znaleźć wspólny język z księgową? czy menedżer musi mieć wiedzę księgową?

Wynik firmy – najważniejsza informacja operacyjna

 • przychody i koszty – ukryte znaczenie prostych kategorii finansowych
 • zasada racjonalnego gospodarowania w wersji współczesnej – skutki dla zarządzania
 • co należy wiedzieć o kosztach? jak należy klasyfikować koszty? jakie modele klasyfikacji ułatwiają prowadzenie działalności? co oznacza klasyfikacja kosztów na „4” i „5”? czym są MPK?
 • czym są centra / ośrodki kosztów? wchodzimy w zarządzanie controllingowe…
 • użyteczność przyjętej klasyfikacji kosztów – modele budżetowania i planowania finansowego – czyli gdzie chcemy być w przyszłości
 • koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • wynik – kategoria wielopoziomowa – interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • modele następstwa szeregowego – czyli po co są wskaźniki? jak z analizy dynamiki przejść do analizy wskaźnikowej?
 • czy firma jest rentowna? czy wzrost zysku jest wystarczającym argumentem do pozytywnej oceny sytuacji finansowej?
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej i finansowej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje

Zasoby firmy

 • o czym mówią dane bilansowe? czym są aktywa, a czym pasywa?
 • czy każda firma musi posiadać sprzęt, by być dobrze oceniana? czy sprzęt warunkowe dobrostan spółki?
 • posiadanie a użytkowanie urządzeń – skutki dla zapisów księgowych i dla oceny firmy
 • źródła finansowania działalności – czyli skąd wziąć środki na zakupy?
 • Kapitał własny – czyli czyj? źródła finansowania własnego
 • czy dług sprzyja rozwojowi? jak dalece można się zadłużać?
 • kapitały też kosztują – kategoria kosztu kapitału i jej oddziaływanie na strukturę finansowania
 • jak prawidłowo odczytywać przyjęte zasady finansowania aktywów? jak wskaźniki pokrycia stanowią o kondycji firmy?
 • co oznacza rotacja aktywów obrotowych?
 • należności i ich wpływ na wynik firmy
 • jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • co oznacza płynność? Jaką ją oceniać?
 • kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki
 • analiza sprawności gospodarowania czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cykli konwersji

Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow – świetna kompilacja wszelkich informacji o firmie

 • nie tak wilk straszny… czyli dlaczego nie sporządzamy cash flow, choć to proste zestawienie o bogatej treści
 • modele sporządzania sprawozdania
 • uproszczone zestawienia CF – czym jest EBITDA?
 • rozszerzona analiza płynności gotówkowej na podstawie cash flow
 • płynność i rentowność w jednym miejscu – jak oceniać informacje zapisane w CF?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Finanse dla niefinansistów
 • Kurs Finanse i rachunkowość
 • Finanse dla niefinansistów szkolenie

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2023-10-23
23 października 2023
2023-10-23
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym również nadchodzących zmian w tym zakresie.

2023-10-27
27 października 2023
2023-10-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.