Inne strony: GAMMA DISCOVER

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI

AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

Aktualne zmiany ustawowe możliwości podziałów nieruchomości i lasów. Zmiany w kodeksie cywylnym, ustawie o księgach wieczystych, o gospodarowaniu nieruchomościami, o kształcie ustroju rolnego. Zapraszamy na szkolenie Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i lasami.

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od
1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również
obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

W programie m.in.:

 • Ewolucja przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Omówienie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Omówienie zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi tj. Ustawy z dnia 6 lipca br.
 • Obrót lasami – prawne ograniczenia nabycia lasu, kiedy Lasy Państwowe mogą nabywać a kiedy
 • zbywać lasy lub grunty przeznaczone do zalesiania, prawo pierwokupu i transakcje niepieniężne
 • Możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości rolnych lub lasów
 • Konsultacje w sprawach indywidualnych


Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie
wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany
doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu
prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i
wszystkich zainteresowanych tematyką obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Zapraszamy
pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych,
oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów

Program Szkolenia


Podstawy prawne:
Ustawa z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ?Dz.U.2012.803/
Ustawa z dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz,U,2015.1014,1433 i 1830/
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.2016,585/
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece /aktualnie brak publikacji/
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach /Dz.U.2016,586/
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2014.518 z póżn.zm./.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Obrót nieruchomościami rolnymi.

1. Ewolucja przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi
własność osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz
nieruchomości stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Główne regulacje ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw, w tym :

 • zmiana Kodeksu Cywilnego,
 • zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

3. Kolejne zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, to
jest ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz ustawy księgach wieczystych i hipotece:

 • powody wprowadzenia zmian,
 • główne zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:
 • wyłączenie spod działania przepisów ustawy :
 • gruntów pod drogami wewnętrznymi,
 • nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości,
 • nabycia nieruchomości rolnych przez parki narodowe w przypadku zakupu
 • takich nieruchomości na cele związane z ochroną przyrody,
uchylenie w ustawie o księgach wieczystych i hipotece ustępu 2a w art. 68,
według którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać
wartości rynkowej tej nieruchomości, a do wniosku o wpis hipoteki do księgi
wieczystej wymagane było dołączenie operatu szacunkowego.

Obrót lasami

1. Czy istnieją prawne ograniczenia w nabyciu lasu ?

2. W jakich przypadkach Lasy Państwowe mogą nabywać od osób fizycznych lub
prawnych lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, a kiedy mogą zbywać takie nieruchomości ?

3. Prawo pierwokupu przysługujące Lasom Państwowym; cena nabycia
nieruchomości w drodze pierwokupu.

4. W przypadku transakcji niepieniężnych prawo Lasów Państwowych do nabycia
nieruchomości za zapłata równowartości pieniężnej.

5. Transakcje lasami między jakimi podmiotami nie podlegają pierwokupowi ani
wykupowi Lasów Państwowych ?

Możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości rolnych lub lasów.

1. Minimalne powierzchnie działek powstałych w wyniku podziału.

2. Postępowanie administracyjne związane z podziałem.

3. Możliwości wydzielenia działek mniejszych od minimalnej normy
powierzchniowej; postepowanie administracyjne z tym związane.

4. Możliwości podziału nieruchomości wymienionych w art.11 ustawy o
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Konsultacje w sprawach indywidualnych.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

Termin szkolenia: 31 styczeń 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

zobacz najbliższe szkolenia.
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
2018-08-23
23 sierpień 2018
2018-08-23
Warszawa
Warszawa
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
2018-09-11
11 wrzesień 2018
2018-09-11
Warszawa
Warszawa
Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
2018-09-11
11 wrzesień 2018 -
2018-09-12
12 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
2018-09-13
13 wrzesień 2018 -
2018-09-14
14 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
2018-09-20
20 wrzesień 2018
2018-09-20
Warszawa
Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
RODO w inwestycjach przesyłowych
2018-09-24
24 wrzesień 2018 -
2018-09-25
25 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.
W świetle potrzeb inwestycji liniowych
2018-09-28
28 wrzesień 2018
2018-09-28
Warszawa
Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej. Szkolenie prowadzi ekspert - autor opinii prawnych dla zarządców dróg, projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka.
2018-10- 9
9 październik 2018
2018-10- 9
Warszawa
Warszawa
Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
Zmiany w normach prawnych i kluczowe orzecznictwo 2015 – 2018r.
2018-10-10
10 październik 2018
2018-10-10
Warszawa
Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostaną przedstawione kierunki zmian w Prawie Budowlanym i aktualny postęp prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Budowlanym i Ustawą Inwestycyjną.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2018-10-11
11 październik 2018 -
2018-10-12
12 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami w praktyce , Krajowy Rejestr Budowlany, wywłaszczenie, taksacja nieruchomości, scalanie i podział, nabycie i sprzedaż nieruchomości, służebności. Zapraszamy na szkolenie prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami.
2018-10-12
12 październik 2018
2018-10-12
Warszawa
Warszawa
Szkolenie służebność publiczna przedstawia praktyczne aspekty instytucji wywłaszczeniowych, polegających na ograniczeniu praw do nieruchomości, zarówno z perspektywy inwestora, jak i właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości.
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2018-10-15
15 październik 2018 -
2018-10-16
16 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
2018-11- 8
8 listopad 2018
2018-11- 8
Warszawa
Warszawa
Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
2018-11- 8
8 listopad 2018
2018-11- 8
Warszawa
Warszawa
Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Nowelizacji uległo wiele przepisów dotyczących procedur oraz obowiązków zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Zapraszamy na szkolenie ustawa o gospodarce nieruchomości 2018 r.
2018-11-29
29 listopad 2018
2018-11-29
Warszawa
Warszawa
Szkolenie zajęcie pasa ruchu drogowego i tymczasowa organizacja ruchu prowadzona jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.