Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze.

Prawo, praktyka i organizacja

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Szkolenie organizacja ruchu – zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu, ewidencja, sprzeciwy, kolizje przy wprowadzaniu organizacji ruchu, komisyjne wprowadzenie, tworzenie protokołów, niezgodności, korekty. Odpowiedzialność przy wprowadzaniu organizacji ruchu, wypadki drogowe, umieszczanie znaków, sygnałów drogowych, Regulacje kodeksu wykroczeń i karnego, postępowanie sądowe.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur wprowadzania organizacji ruchu,
 • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy wprowadzaniu organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu we wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Niezgodność zatwierdzonej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w stałej organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w czasowej organizacji ruchu,
 • Egzekwowanie prawidłowego wprowadzenia organizacji ruchu.
 • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.

Szkolenie organizacja ruchu  grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

UWAGA!
Od uczestników szkolenia zmiana organizacji ruchu oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu (tworzenia, wykonywania, projektowania). Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur wprowadzania organizacji ruchu,
 • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy wprowadzaniu organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu we wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu organizacji ruchu,
 • Niezgodność zatwierdzonej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w stałej organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność za wprowadzoną organizację ruchu w czasowej organizacji ruchu,
 • Egzekwowanie prawidłowego wprowadzenia organizacji ruchu.
 • Zmiany w zasadach wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego po 01 lipca 2016 roku.

Szkolenie organizacja ruchu  grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Gestorzy sieci dokonujący awaryjnych zajęć pasa drogowego,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

UWAGA!
Od uczestników szkolenia zmiana organizacji ruchu oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu (tworzenia, wykonywania, projektowania). Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


Zmiana organizacji ruchu program:

1. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.

2. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.

3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

4. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.

 • „jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.

5. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

7. Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

8. Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu

 • Organ zarządzający ruchem,
 • Zarząd drogi,
 • Policja.

9. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, wobec których wpłynęły zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu.

10. Elementy zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu:

 • Zawiadamianie przy stałych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamiania przy czasowych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamianie przy zmiennych organizacjach ruchu.
 • Relacja daty, czasu, miejsca.

11. Sprzeciwy do zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu.
12. Kolizje przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

13. Komisyjne wprowadzenie organizacji ruchu.

 • przy udziale projektanta organizacji ruchu,
 • przy udziale Policji,
 • przy udziale zarządcy drogi,
 • przy udziale organu zarządzającego ruchem,
 • przy udziale innych podmiotów.

14. Tworzenie protokołów z wprowadzenia organizacji ruchu.

15. Niezgodność pomiędzy wprowadzoną organizacją ruchu a zatwierdzoną organizacją ruchu.

16. Możliwości korekty zatwierdzonego projektu organizacji ruchu po jego wprowadzeniu.

17. „Granice ustawowe” korekt we wprowadzonej organizacji ruchu.

18. Zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

19. Odpowiedzialność przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
 • Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela.

20. Wypadki drogowe a prawidłowość wprowadzenia organizacji ruchu.

21. Umieszczanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zarządcę drogi publicznej/inny podmiot:

 • bez zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu przy zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez podstawy prawnej.

22. Zmiana organizacji ruchu – Regulacje Kodeksu Wykroczeń.

23. Zmiana organizacji ruchu – Regulacje Kodeksu Karnego.

24. Postępowania sądowe w przypadku nielegalnego umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

25. Wprowadzanie zatwierdzonej organizacji ruchu a decyzja na zajęcie pasa drogowego.

26. Zasady przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.

27. Zasady wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

28. Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu.

29. Skutki braku zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu.

30. Utrata ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

31.Możliwości i sposoby konwalidowania (zalegalizowania) organizacji ruchu, która utraciła ważność.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

32. Półroczna kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.

33. Zasady prowadzenia półrocznej kontroli.

34. Protokół z przeprowadzonej półrocznej kontroli.

35. Zasady formułowania wytycznych dla zarządców dróg przez organy zarządzające ruchem na drodze.

36. Likwidacja nieprawidłowość po dokonanej kontroli wprowadzonej organizacji ruchu na drodze:

 • adokonanie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • dokonanie naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej,
 • żądanie umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

37. Terminy usuwania nieprawidłowości.

38. Notyfikacja usuwanych nieprawidłowości.

39. Zasady usuwania nieprawidłowości.

40. Nieprawidłowości zatwierdzonej organizacji ruchu niemożliwe do usunięcia na drodze.


Zmiana organizacji ruchu program:

1. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.

2. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.

3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

4. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.

 • „jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.

5. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

7. Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

8. Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu

 • Organ zarządzający ruchem,
 • Zarząd drogi,
 • Policja.

9. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, wobec których wpłynęły zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu.

10. Elementy zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu:

 • Zawiadamianie przy stałych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamiania przy czasowych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamianie przy zmiennych organizacjach ruchu.
 • Relacja daty, czasu, miejsca.

11. Sprzeciwy do zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu.
12. Kolizje przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

13. Komisyjne wprowadzenie organizacji ruchu.

 • przy udziale projektanta organizacji ruchu,
 • przy udziale Policji,
 • przy udziale zarządcy drogi,
 • przy udziale organu zarządzającego ruchem,
 • przy udziale innych podmiotów.

14. Tworzenie protokołów z wprowadzenia organizacji ruchu.

15. Niezgodność pomiędzy wprowadzoną organizacją ruchu a zatwierdzoną organizacją ruchu.

16. Możliwości korekty zatwierdzonego projektu organizacji ruchu po jego wprowadzeniu.

17. „Granice ustawowe” korekt we wprowadzonej organizacji ruchu.

18. Zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

19. Odpowiedzialność przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
 • Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela.

20. Wypadki drogowe a prawidłowość wprowadzenia organizacji ruchu.

21. Umieszczanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zarządcę drogi publicznej/inny podmiot:

 • bez zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu przy zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez podstawy prawnej.

22. Zmiana organizacji ruchu – Regulacje Kodeksu Wykroczeń.

23. Zmiana organizacji ruchu – Regulacje Kodeksu Karnego.

24. Postępowania sądowe w przypadku nielegalnego umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

25. Wprowadzanie zatwierdzonej organizacji ruchu a decyzja na zajęcie pasa drogowego.

26. Zasady przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.

27. Zasady wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

28. Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu.

29. Skutki braku zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu.

30. Utrata ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

31.Możliwości i sposoby konwalidowania (zalegalizowania) organizacji ruchu, która utraciła ważność.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

32. Półroczna kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.

33. Zasady prowadzenia półrocznej kontroli.

34. Protokół z przeprowadzonej półrocznej kontroli.

35. Zasady formułowania wytycznych dla zarządców dróg przez organy zarządzające ruchem na drodze.

36. Likwidacja nieprawidłowość po dokonanej kontroli wprowadzonej organizacji ruchu na drodze:

 • adokonanie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • dokonanie naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej,
 • żądanie umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

37. Terminy usuwania nieprawidłowości.

38. Notyfikacja usuwanych nieprawidłowości.

39. Zasady usuwania nieprawidłowości.

40. Nieprawidłowości zatwierdzonej organizacji ruchu niemożliwe do usunięcia na drodze.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.