Inne strony: GAMMA DISCOVER

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami

Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym

Problematyka negocjacji umów najmu, zapisów umowy najmu komercyjnego, umowy na budowę, remont i przebudowę obiektu, przebieg procesu inwestycyjnego na nieruchomości, audyt, kontrolę stanu technicznego obiektu oraz windykację należności – szkolenie manager /specjlista ds. zarządzania najmem komercyjnym.

IDEA SZKOLENIA

Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami, uregulowania prawne najmu. Szczegółowo omówimy charakterystyczne i kluczowe zapisy umowy najmu komercyjnego: jak konstruować umowę, identyfikować podmiot, udzielać pełnomocnictwa i wiele innych. Omówimy również problematykę negocjacji umów najmu i rozliczania opłat eksploatacyjnych.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń, prezentację własnych doświadczeń, ich wyjaśnienie i rozwiązanie w inny sposób niż sami uczestnicy mogliby to zrobić. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.


W programie m.in.:

 • Prawne aspekty umów najmu
 • Kluczowe zapisy umowy najmu komercyjnego
 • Negocjacje umowy najmu
 • Rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą nieruchomości: Właściciel lokali, pracowników biur obrotu nieruchomościami, posiadaczy lokali, którzy zajmują się wynajmem, lub zamierzają się nim zająć, najemców lokali, pracowników działów prawnych, działów inwestycji, administracji i ekspansji.

 

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Uregulowania prawne najmu
 • Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
 • Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
 • Umowa najmu a umowa pre-lease

Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego
 • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
 • Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
 • Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
 • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
 • Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
 • Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
 • Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
 • Czynsze od obrotów – czy to już standard?
 • W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
 • Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości
 • W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
 • Na jak długo można zawrzeć umowę?
 • Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
 • Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
 • Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
 • Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
 • Jakich klauzul unikać?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
 • Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
 • Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
 • Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
 • Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
 • Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
 • Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
 • Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.

Negocjacje umowy najmu

 • Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
 • Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
 • Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
 • Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami
 • Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
 • Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
 • Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

Rozliczanie opłat eksploatacyjnych

 • Jakie koszty mogą zostać zaliczone do kosztów wspólnych?
 • Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
 • Jaki VAT od refakturowanych usług?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym

Termin szkolenia: 25 czerwiec 2018 r. do 26 czerwiec 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 11 czerwca 2018r. 1950 zł od 12 czerwca 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.