Inne strony: GAMMA DISCOVER
Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki

Budowanie zaangażowania

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.

IDEA SZKOLENIA

Zaangażowanie pracowników jest pochodną kilku czynników. Dwa z nich bezpośrednio zależą od kadry kierowniczej:

Postawa menedżerska – postrzeganie swojej roli jako kierownika względem pracowników, zespołu i firmy.

Umiejętności menedżerskie – codzienne sytuacje w relacji kierownik – pracownik wymagają umiejętnego postępowania – stosowania technik ułatwiających uzyskanie określonych rezultatów, celów kierowniczych.

Postawa menedżerska
Tu praca szkoleniowa powinna odbywać się na poziomie postaw. Rola menedżera w budowaniu zaangażowania pracowników jest kluczowa. Można ją uzyskać na dwa sposoby:

 • metoda transakcyjna – kierownik traktuje pracowników jak najemników kontraktowych. Za dobrą pracę wynagradza, a za złą karze. Pracownicy wykonują swoją pracę, bo chcą uzyskiwać nagrodę bądź uniknąć kary. Kierują się głównie motywacją zewnętrzną. Pracownicy wykonują swoje obowiązki tak długo, jak im się to opłaca. Konsekwencja: tam, gdzie nie sięga kontrola, standardy pracy nie są przestrzegane
 • metoda transformacyjna – kierownik w tym modelu „nie kontraktuje” pracowników. Zamiast tego wpływa na nich tak, aby mieli motywację wewnętrzną do pracy według wysokich standardów

Przekształcenie lidera transakcyjnego w transformacyjnego wymaga zmiany postawy. Zmiana postrzegania swojej roli w procesie bycia menedżerem – z osoby wymagającej, kontraktującej na osobę wspierającą, pomagającą jest kluczowe dla realizacji celu biznesowego.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, osób zarządzających projektami w organizacjach, pracowników działów HR.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI / KOMPETENCJE:

 • Umiejętność przeprowadzania rozmów z podwładnymi – oceniających i rozwojowych.
 • Jak prowadzić rozmowy oceniające uwzględniające twarde i miękkie aspekty
 • Schematy rozmów: np. Jak chwalić? Jak udzielać negatywnej informacji zwrotnej? Jak reagować na pytanie o podwyżkę?
 • Umiejętność stosowania pytań angażujących pracowników w rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy, pytań poszukujących udoskonaleń. Takie prowadzenie rozmowy, żeby pracownik sam znajdywał rozwiązania
 • Sztuka chwalenia pracowników – kiedy, jak, do czego odnosić pochwałę
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu, autentyczności
 • Umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku pracy
 • Stwarzanie możliwości nauki i rozwoju pracownikom
 • Stawianie celów, zlecanie zadań

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badanie Gallupa w USA wykazało, że mniej niż jedna trzecia osób była zaangażowana w swoją pracę, 51% stwierdziło, że "nie jest zaangażowanych", a 17,5% mówi, że są "aktywnie niezaangażowani". Dane z badań globalnych są dość podobne.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA


  1. Model transakcyjny vs. transformacyjny

  • Lider transakcyjny
   • Władzę odnosi do stanowiska
   • Relację definiuje poprzez transakcję
   • Reaguje reaktywnie – wtedy kiedy jest kłopot
  • Lider transformacyjny
   • Zarządza otoczeniem zespołu tak, aby ten był efektywny\
   • Zarządza wywierając wpływ
   • Reaguje proaktywnie - przewiduje zagrożenia i reaguje wcześniej
   • jest autentyczny
   • jest zaangażowany, przyjmuje osobistą odpowiedzialność


  2. Rozpoznawanie poziomu dojrzałości pracownika

  • Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda
   • R1 - niskie kompetencje, wysoka motywacja (entuzjastyczny debiutant)
   • R2 - niskie, bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja (rozczarowany adept)
   • R3 - wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja (ostrożny praktyk)
   • R4 - wysokie kompetencje, wysoka motywacja (samodzielny ekspert)
  • Ćwiczenie praktyczne
   • stworzenie matrycy dojrzałości dla poszczególnych pracowników w kluczowych kompetencjach


  3. Procedura delegowania zadań

  • R1 - zarządzanie przez zadania
   • zakomunikowanie zadania
   • sprawdzenie czy jest ono zrozumiałe
   • podanie scenariusza na wypadek kłopotów
   • ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
  • R2, R3 - ZPC- zarządzanie przez cele
   • podanie celu
   • pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
   • akceptacja bądź zmiana
   • sprawdzenie wyniku
   • budowanie zaangażowania w oparciu o przekazywanie celu w odpowiedni sposób


  4. Udzielanie informacji zwrotnej

  • funkcje informacji zwrotnej: informacyjna, ewaluacyjna, rozwojowa
  • właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
  • właściwa reakcja na informację zwrotną
  • radzenie sobie z oporem na informację zwrotną
  • Model kanapki:
   • Trójwarstwowa kanapka
   • Dwuwarstwowa kanapka
  • Model Z
   • Pozytywna informacja ogólna
   • Pozytywna informacja szczegółowa
   • Negatywna informacja szczegółowa
   • Negatywne konsekwencje danego zachowania, decyzji
  • Model kwadrat w kwadracie
   • co pracownik powinien utrzymać
   • czego powinno być więcej
   • czego powinno być mniej
   • co powinien zacząć robić
   • jakie zachowania powinien porzucić


  5. Schemat rozmowy budującej zaangażowanie pracownika i motywację do pracy

  • Etap 1 - cel spotkania
  • Etap 2 - właściwy feedback
  • Etap 3 - poznanie perspektywy pracownika
  • Etap 4 - program naprawczy
  • Etap 5 - termin realizacji
  • Etap 6 - kontrakt psychologiczny


  6. Trudne rozmowy z
   pracownikami

  • Pracownik, który ma gorsze wyniki
  • Pracownik, który domaga się podwyżki
  • Pracownik demotywujący grupę
  • Złe relacje z innymi członkami zespołu
  • Problemy osobiste wpływające na efektywność pracy
  • Brak systematyczności i niewyrabianie się z zadaniami
  • Rywalizacja z przełożonym
  • Pracownik nadmiernie dyskutujący i niezgadzający się z przełożonym


  7. Standardy oceny okresowej

  • Etapy ewaluacji
   • Samoocena pracownika
   • Ocena przełożonego
   • Spotkanie ewaluacyjne
  • Cechy dobrze przeprowadzonej oceny ewaluacyjnej
  • Czym są kompetencje
   • Definicja kompetencji
   • Organizacyjny model kompetencyjny
  • Sposób ewaluacji pracowników
   • Skala ocen
   • Zasady dokonywania oceny
  • Prowadzenie rozmów oceniających
   • Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej


  8. Rozwojowa funkcja ewaluacji

  • Tworzenie planów rozwojowych
   • Partycypacyjna metoda ustalania celu
   • Definiowanie kryterium sukcesu
   • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
   • Ocena
  • Model klepsydry
   • Szeroka podstawa - wiedza i umiejętności ogólne
   • Wąskie gardło - wiedza i umiejętności specjalistyczne
  • Szerokie zwieńczenie - wiedza i umiejętności menedżerskie


  9. Rozmowa coachingowa

  • Etap 0 - upewnienie się, że pracownik ma odpowiednią dojrzałość do rozmowy coachingowej
  • Etap 1 - ustalenie celu, myśli, refleksji, na którą ma wpaść pracownik
  • Etap 2 - zaplanowanie sekwencji pytań
  • Etap 3 - umiejscowienie rozmowy w modelu GROW
  • Etap 4 - plan działania


  10. Uznanie dla pracownika (employee recognition) jako silne narzędzie przywództwa

  • Test Timpsona
  • Czym jest uznanie dla pracownika?
   • Definicja
   • Charakterystyka
   • Badania
   • Zasada 50/30/20
  • Dlaczego jest tak cenne dla naszego miejsca pracy i co możemy osiągnąć dzięki docenianiu pracowników? - korzyści z przywództwa opartego na recognition


  11. Expose szefa - spotkanie prezentujące menedżera w nowej roli (moduł dla nowych menedżerów)

  • Expose lidera - przygotowanie spotkania pokazującego nową rolę z udziałem pracowników
  • Poziom merytoryczny expose
   • zdefiniowanie zasad kluczowych
   • określenie wartości
   • określenie granic
  • Poziom techniczny
   • Przekaz niewerbalny - w jaki sposób budować wizerunek osoby zdecydowanej
   • Czas trwania
   • Podział expose na etapy
   • Dobór odpowiednich słów - messaging
  • Uświadomienie przełożonym podstaw relacji przełożony - pracownik
   • Sympatia vs. szacunek
   • Reprezentant firmy vs. reprezentant swoich pracowników


  12. Podsumowanie szkolenia

  • Formuła SSK
   • Start (jakie techniki trenerskie zacznę stosować)
   • Stop (jakie zachowania przestanę stosować)
   • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował)

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • wsparcie zarządzania przez cele i zadania na każdym poziomie struktury organizacji – wymierne rezultaty
  • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
  • kształtowanie kultury organizacyjnej – szczególnie w aspekcie brania większej odpowiedzialności pracowników za podejmowane zadania
  • wzrost zadowolenia klientów
  • realne przestrzeganie wartości firmowych
  • lepsze pozyskiwanie talentów i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników
  • zmniejszenie kosztów działalności biznesowej
  • wzrost kreatywności pracowników i zespołów
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej
  • budowanie kultury organizacji uczącej się
  • zmniejszenie absencji pracowniczych

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzrost umiejętności przeprowadzania rozmów z podwładnymi – oceniających i rozwojowych.
  • wzrost umiejętności skutecznego stosowania schematów:
   • chwalenia,
   • udzielania negatywnej
  • informacji zwrotnej,
   • reagowania na pytania o podwyżkę
  • nabycie umiejętności stosowania pytań angażujących pracowników w rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy, pytań poszukujących udoskonaleń (takiego prowadzenia rozmowy, żeby pracownik sam znajdywał rozwiązania)
  • wzrost umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu, autentyczności
  • wyższa umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku pracy
  • stwarzanie możliwości nauki i rozwoju pracownikom
  • budowanie i utrzymywanie własnego autorytetu jako menedżera wspierającego i wymagającego

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • umiejętność stosowania sposobu delegowania wzbudzającego większą odpowiedzialność podwładnych za realizowane przez nich zadania
  • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z podwładnymi w oparciu o współodpowiedzialność za zadania zespołowe)
  • skuteczniejsze stawianie celów, zlecanie zadań

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Budowanie zaangażowania

  Termin szkolenia: 2 czerwiec 2015 r. do 3 czerwiec 2015 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1400 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.