Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

Szkolenia menedżerskie

Innowacyjny warsztat Luminy Learning. Głównym celem warsztatu jest pomoc w rozpoznaniu, docenieniu i praktycznym wprowadzeniu innowacji w organizacji. Warsztat koncentruje się na osobowości i kreatywności.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Ten trzydniowy warsztat koncentruje się na osobowości i kreatywności. Pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, zarówno jako osobę, jak i innowatora w środowisku pracy.

Kurs wymaga wyjścia poza strefę komfortu. Będzie Cię zachęcać do przyjmowania nowych technik i rozwijania Twojego podejścia do innowacji. Nauczysz się też, jak wspierać otaczające Cię osoby, aby stały się prawdziwymi innowatorami.

Nauka oparta jest na wspólnym zaangażowaniu uczestników i współpracy. Zyskasz zarówno na wiedzy naszych ekspertów wspierających kreatywność jak i na wymianie doświadczeń. Każdy dzień jest wysoce interaktywny, wymaga aktywnego udziału, dzielenia się spostrzeżeniami i prawdziwego zaangażowania się.

Wykorzystamy psychometryczne portrety Lumina Spark, maty, karty do ćwiczeń i skoroszyty ćwiczeń.

Trzy dni warsztatu zorganizowane są kolejno wokół Ciebie, Twojego zespołu i Twojej organizacji. Pierwszego i drugiego dnia zajmiemy się metodami odejścia od rutynowego sposobu myślenia, pobudzania kreatywności i pomysłowości. Trzeciego dnia omówimy proces wspierania innowacji w Twojej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Rozpoczęcie

 • Przedstawienie celów i przebiegu warsztatu
 • Twoja organizacja i okoliczności w jakich się znajduje w kontekście innowacji
 • Poznanie się

2. Co to jest innowacja?

 • Co faktycznie oznacza innowacja dla ciebie, dla twojego zespołu, dla twojej organizacji
 • Różnica między kreatywnością a innowacją, definicja innowacji
 • Twoje wyzwanie związane z innowacjami

3. Poznanie modelu Lumina Spark

 • Ćwiczenie z kartami zwiększające świadomość siebie i innych; poznanie 24 cech osobowości,
 • Obserwowanie różnic osobowościowych i różnorodności każdego; nikt nie jest jednym typem czy kolorem, każdy ma unikalny zestaw 24 cech osobowości
 • Twoje mocne strony w zakresie innowacji i ich wykorzystanie w życiu
 • Cechy, z którymi przesadzasz, które mogą blokować innowacyjność
 • Skuteczne innowacje; praca w grupach

4. Model Wielobarwnego Myślenia Luminy Learning – rozwijanie kreatywności

 • Znaczenie wielobarwnego myślenia w ideacji, wady i zalety różnych sposobów myślenia (myślenie emocjonalne, krytyczne, kreatywne i oparte na danych)
 • Przedstawienie Modelu Wielobarwnego Myślenia
 • Ćwiczenia zwiększające kreatywność, angażowanie się w różne sposoby myślenia, nie tylko preferowane

5. Ty jako innowator  

 • Twój portret Lumina Spark - poznanie Twoich 8 aspektów i 24 cech osobowości
 • Lumina Splash App – twój portret w aplikacji mobilnej, porównywanie się z innymi
 • Twoje 3 Persony – Ty najbardziej naturalny; Ty, kiedy wchodzisz w rolę i Ty, pod presją
 • Twoje osobiste mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie innowacji
 • Identyfikacja cech które mogą blokować Twoja skuteczność w zakresie innowacji
 • Wyznaczenie sobie celu rozwojowego, zwiększającego innowacyjność
 • GROWS Pair Coaching

6. Model projektowania innowacji

 • Współpraca w procesie innowacji;  
 • Ćwiczenia w aplikacji Lumina Splash, porównywanie się i wyciąganie wniosków, gdzie możemy się uzupełniać, jakie możemy mieć trudności
 • Znaczenie cykliczności procesu innowacji.

7. Ćwiczenia zwiększające skuteczność kolejnych etapów innowacji,

 • Znaczenie refleksji i empatii dla innowacji, mapa empatii
 • Jasne definiowanie problemu/możliwości, szukanie rozwiązań
 • Poznanie i przećwiczenie technik wspierania kreatywności – dlaczego burza mózgów nie działa?
 • Eksperymentowanie, prototypowanie i testowanie pomysłów w praktyce
 • Planowanie i wdrażanie

8. Rozwijanie innowacyjnych zachowań

 • Zrozumienie czynników kulturowych, które wspierają innowacje
 • Model działań, które Ty, Twój zespół i Twoja organizacja możecie podjąć, aby pomóc wprowadzać innowacje
 • Ocena kultury Twojej organizacji w zakresie wprowadzania innowacji; gdzie Twój zespół lub organizacja mogłyby się najbardziej poprawić?

9. Ty i Twoja organizacja

 • Co powstrzymuje Twoją organizację przed wprowadzaniem innowacji?
 • Jak możesz wykorzystać swoje mocne strony, aby wspierać zmiany w swojej organizacji
 • Sposoby wnoszenia wkładu, możliwe trudności, rzeczy do zrobienia
 • Jak jako lider możesz dbać o potencjał innowacyjny swojej organizacji

10. Stworzenie planu działania, wspierającego Twoją organizację

 • Jak zamierzasz się rozwijać jako innowator?
 • Jakie procesy chcesz wdrożyć w swoim zespole?
 • W jaki sposób Twoja organizacja może zmienić swoją kulturę lub zachowania? Jak zamierzasz to wesprzeć?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 50000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
Ponad 4300 menedżerów uczestniczyło w naszych formatach online (warsztaty online, webinary, indywidualne sesje rozwojowe online).
3
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
4
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up).
30 lat badań (Bass & Bass) i wiele analiz wykazały, że przywództwo transformacyjne jest impulsem do poprawy wyników w tym indywidualnych, grupowych i organizacyjnych

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Rozwój potencjału innowacyjnego organizacji
 • Gotowy plan działania wspierający innowacje
 • Zwiększenie ilości innowacyjnych rozwiązań
 • Kultura promująca wspólne uczenie się, inspiracje i innowacje.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Docenienie wpływu osobowościowych preferencji i wynikających z nich zachowań na wsparcie lub ograniczenie procesu innowacji
 • Zrozumienie, co pomaga, a co utrudnia kreatywność i innowacje
 • Rozwój kreatywności, twórcze rozwiązywanie problemów
 • Angażowanie się w innowacje, zachęcanie innych do innowacji
 • Poznanie metod wspierających rozwijanie umiejętności na drodze do innowacji

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozwój świadomości pracowników, docenianie różnorodności i wpływu poszczególnych osób na innowacje
 • Wdrażanie nowych modeli rozwoju innowacji w zespołach i w organizacji
 • Poznanie strategii usprawniających podejmowanie decyzji
 • Docenienie, że innowacja to coś więcej niż tylko posiadanie pomysłów; procesy wdrożeniowe, które towarzyszą kreatywnym innowacjom są podstawą sukcesu
 • Opracowanie planu działania dla siebie i dla organizacji

Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550


biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Wczoraj kolega, dziś przełożony – różne aspekty budowania autorytetu w zespole zdalnym, hybrydowym, tradycyjnym
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2021-11- 9
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
2021-11-10
Szkolenie online Szkolenie online
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
Warszawa
Wersja online: Turkus – sposób pracy dla zespołów zdalnych, rozproszonych i hybrydowych
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online
20 grudnia 2021
Warszawa
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Wczoraj kolega, dziś przełożony – różne aspekty budowania autorytetu w zespole zdalnym, hybrydowym, tradycyjnym
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2021-11- 9
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
2021-11-10
Szkolenie online Szkolenie online
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
Warszawa
Wersja online: Turkus – sposób pracy dla zespołów zdalnych, rozproszonych i hybrydowych
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online
20 grudnia 2021
Warszawa
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.