Inne strony: GAMMA DISCOVER
Cele są jak magnes. Przyciągają  rzeczy potrzebne do ich zrealizowania

Lider w roli coacha. Metody budowania i pracy w zespole

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Rola lidera jest kluczowa w organizacji. Od niego zależy skuteczność zespołu.  Nowoczesne zarządzanie opiera się na coachingowym stylu zarządzania. Jeśli chcesz poznać narzędzia coachingowe  dzięki którym zbudujesz zwycięski zespół, zapraszamy szkolenie Lider w roli coacha. Prowadzi Jarosław Gibas.

IDEA SZKOLENIA

Rola lidera jest kluczowa w każdej organizacji. To od niego zależy skuteczność pracy zespołu. Klasyczne wydawanie rozkazów i delegowanie typu „push” nie sprawdza się już. Nowoczesne zarządzanie opiera się na coachingowym stylu zarządzania. Jeśli chcesz poznać narzędzia coachingowe  dzięki którym zbudujesz zwycięski zespół, który chętnie i z sukcesem będzie realizować powierzone cele- trening Jarosława Gibasa jest dla Ciebie.

Zmienność otoczenia zewnętrznego, globalizacja rynków, postęp techniczny, dostęp do informacji- wszystko to powoduje wzrost konkurencji i coraz większe trudności w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy poszukują " złotego środka", by utrzymać pozycję na rynku  i zwracają większą uwagę na efektywność pracy zespołów. Aby odnieść sukces lider musi zbudować zespół mocno skoncentrowany na rozwoju i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Możliwe jest to tylko dzięki coachingowemu stylowi zarządzania. Obecnie uważa się, że coaching jest dużo bardziej skuteczniejszą metodą rozwoju pracownika niż mentoring. Coaching nie jest już tylko narzędziem umożliwiającym rozwój menedżerów, ale służy także jako narzędzie rozwoju pracowników. Umiejętność bycia liderem coachem stanowi bardzo ważną kompetencję przywódczą. Im wyższy szczebel w firmie zajmuje lider, tym większej liczby pracowników potrzebuje, aby zrealizować postawiony cel. Lider działa wówczas nie przez samego siebie, ale poprzez innych pracowników, sam będąc w pozycji eksperta. Dlatego też budowanie zaangażowania oraz rozwijanie kadry menedżerskiej stanowi absolutną podstawę sukcesu firmy. Lider wykorzystujący  coachingowy model zarządzania buduje doskonałe relacje z podwładnymi.

Ideą szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji współczesnego lidera. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają techniki i metody zaczerpnięte z coachingu  pozwalające sprawnie zarządzać zespołem. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykorzystywać efekty automotywacji oraz autoteliczności w byciu liderem. Wykorzystując narzędzia i techniki coachingowe każdy lider będzie mógł zbudować zwycięski zespół, który chętnie i z sukcesem będzie realizować powierzone cele.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższej i średniej kadry
 • Liderów zespołów oraz kierowników projektów
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych strategii
 • Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych

Metodologia szkolenia:
Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów. Dopasowane jest do indywidualnych  potrzeb uczestników.  80 % to warsztaty i ćwiczenia.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
badania firmy SHRM / Globoforce pokazuje, że 93% menedżerów potrzebuje szkolenia na temat coachingu.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Moduł 1: Czym jest coaching

  • Zasady procesu coachingowego
  • Odpowiedzialność coacha i coacheego
  • Kompetencje coacha wg ICF
  • Coaching, a psychoterapia
  • Coaching, a szkolenia i mentoring
  • Dla kogo jest coaching
  • Cele w procesie coachingowym
  • Obszary coachingu
  • oaching a dokonywanie zmian

  Moduł 2: Sesja coachingowa

  • Czas, częstotliwość, długość, ilość
  • Struktura sesji coachingowej
  • Narzędzia coachingowe
  • Techniki coachingowe
  • Model GROW
  • Wizualizacje
  • -Model premortem
  • Model „obserwujące ja”

  Moduł 3: Lider w roli coacha

  • 4 cechy skutecznego lidera w D. Gollemana
  • Pułapka wielozadaniowości
  • Pułapka perfekcjonizmu
  • Magia celnych pytań
  • Autoteliczność
  • Zasady coachingu grupowego
  • Zasady coachingu zespołowego

  Moduł 4: Trening sesji coachingowych

  • Sesja demo
  • Ćwiczenie sesji coachingowych w parach
  • Feedback uczestników - coach
  • Feedback uczestników – coachee

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Lider w roli coacha. Metody budowania i pracy w zespole

  Termin szkolenia: 20 maj 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 900 zł
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.