W zespole rozproszonym milczenie nie jest złotem, jest dla niego zabójcze

Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca i kierowanie zespołem rozproszonym to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.

IDEA SZKOLENIA

Większość firm na całym świecie oferuje możliwość zdalnej współpracy a dla pracowników często jest to rozwiązanie bardziej motywujące niż dodatkowy płatny urlop. Co drugi Polak chciałby pracować zdalnie. Dziś korzystają z tego rozwiązania głównie międzynarodowe firmy i branża IT.

Wielu managerów ma wciąż wątpliwości, co do rzeczywistej efektywności wirtualnych zespołów i obawia się wyzwań, jakie niesie za sobą praca zdalna i zarządzanie rozproszonym zespołem. Podstawowe zastrzeżenia to brak możliwości kontroli pracownika, znajdującego się poza biurem oraz trudności w zbudowaniu relacji i zaufania w wirtualnym teamie.

Doświadczenie z biura nie zawsze znajduje zastosowanie w zarządzaniu pracownikami, z którymi kontakt jest ograniczony. Kierowanie zespołem rozproszonym ma swoją unikalną specyfikę i wymaga zmiany sposobu myślenia i działania.

Celem szkolenia "Zarządzanie wirtualnym zespołem" jest zdobycie wiedzy, wzmocnienie kompetencji i umiejętności oraz opanowanie narzędzi w zakresie:

 • Technik zarządzania zespołem rozproszonym
 • Efektywnej współpracy i komunikacji w zespole rozproszonym
 • Technologii wspierających:
 • Zdalnego zarządzania zespołem wirtualnym i projektem
 • Kontroli wyników zespołu rozproszonego
 • Motywacji pracowników
 • Budowania relacji w zespołach rozproszonych

Szkolenie rozwija następujące kompetencje:

 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole rozproszonym
 • Organizowanie komunikacji wirtualnego zespołu
 • Organizowanie swojej pracy w zespole rozproszonym
 • Komunikowanie celów i wyznaczanie priorytetów
 • Budowanie relacji z pracownikami rozproszonymi
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Motywowanie i kontrola pracowników za pomocą narzędzi do wirtualnej współpracy
 • Narzędzia i techniki komunikacji w zespole rozproszonym

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
Szkolenie związane z:
 • budowanie zespołu wirtualnego
 • zarządzanie zespołem wirtualnym
 • zarządzanie w modelu rozproszonym
Cena szkolenia:

1500 zł/os.

formularz zgłoszenia
12.12.2019 - 13.12.2019
Warszawa
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zespoły rozproszone

  • Rodzaje i możliwe warianty funkcjonowania zespołów rozproszonych
  • Korzyści z pracy zdalnej dla organizacji i dla pracownika
  • Case study - przykłady organizacji, w których praca oparta jest na zespołach rozproszonych

  2. Czym się różni wirtualne biuro od klasycznego?

  • W biurze i poza biurem - różnice i wyzwania
  • Kluczowa rola komunikacji - specyfika pracy w zespole rozproszonym
  • Jakie są konsekwencje bariery przestrzeni i czasu i jak je pokonać

  3. Kluczowe kompetencje do pracy zdalnej

  • Jakich kompetencji potrzebuję, by pracować w zespole rozproszonym
  • Jakie umiejętności są potrzebne, by zarządzać takim zespołem
  • Autodiagnoza - Formuła SSC (Start, Stop, Continue)

  4. Technologia to nie wszystko - organizacja pracy zespołu rozproszonego

  • Jak zacząć? Organizacja pracy wirtualnego biura
  • Wyznaczanie i komunikowanie celów w zespole rozproszonym
  • Planowanie zadań
  • Ustalanie i wybór kanałów komunikacyjnych
  • Zarządzanie wiedzą w zdalnym zespole

  5. Najważniejsi są ludzie - budowanie relacji i zaufanie w zespole rozproszonym

  • Budowanie relacji w wirtualnym zespole
  • Jak wypracować zaufanie w zespole i zrezygnować z mikro-zarządzania?
  • Efektywne delegowanie zadań
  • Motywowanie i angażowanie pracowników - dostosowanie stylu zarządzania do pracownika zdalnego
  • Jak oceniać i kontrolować pracę wirtualnego zespołu
  • Pułapki zarządzania zespołem rozproszonym i jak ich uniknąć
  • Dobre praktyki

  6. Komunikacja w zespole rozproszonym - specyfika

  • Wyzwania komunikacji wirtualnej
  • Style komunikacji i różnice kulturowe
  • Jak pisać skuteczne maile
  • Gdy mail nie wystarczy - jak wybrać właściwe narzędzia komunikacji wirtualnej
  • "Czy ktoś kiedykolwiek powiedział: żałuję, że nie byłem dziś na większej liczbie spotkań?" - jak zorganizować efektywne spotkanie w globalnym teamie

  7. Narzędzia do zdalnej współpracy i jak z nich korzystać

  • Planowanie - wirtualny kalendarz (Google, Doodle)
  • „Zobaczyć to uwierzyć” - Skype, Zoom
  • Dostępność zasobów - dzielone pliki z możliwością dodania feedbacku i uwag (Dropbox, Google Disc)
  • Być na bieżąco - komunikacja - Slack
  • Dobra organizacja i kontrola - Asana

  Cena szkolenia

  1500 zł/os.

  12 grudnia 2019 -13 grudnia 2019 Warszawa
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Możliwość pozyskiwania wartościowych pracowników z szerszej puli bez konieczności ich relokacji
  • Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów utrzymywania biura i transportu pracowników
  • Szansa na retencję pracowników
  • Możliwość pozyskania młodych pracowników
  • Możliwość pozyskania pracowników niepełnosprawnych
  • Żródło pozapłacowej motywacji pracowników
  • Rozszerzenie możliwości współpracy i pracy projektowej
  • Skrócenie czasu realizacji zadań

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Poznanie technik organizowania pracy w zespole rozproszonym
  • Zdobycie umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu, pomimo bariery przestrzeni i czasu
  • Zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym
  • Poznanie narzędzi do wirtualnej współpracy
  • Więcej czasu wolnego przy zadaniowym podejściu do pracy

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Szansa na rozwój i udział w nowych projektach
  • Większa efektywność pracy
  • Praca w bardziej różnorodnym zespole

  TRENERZY SZKOLENIA

  WIDEO

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Ilona Ziętkowska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  i.zietkowska@projektgamma.pl
  Ilona Ziętkowska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-12- 9
  9 grudnia 2019 -10 grudnia 2019
  2019-12-10
  Warszawa Warszawa
  30 marca 2020 -31 marca 2020
  Wrocław
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2019-12- 9
  9 grudnia 2019 -10 grudnia 2019
  2019-12-10
  Warszawa Warszawa
  Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat, którą zapewnia leadership szkolenie. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.
  2019-12-12
  12 grudnia 2019 -13 grudnia 2019
  2019-12-13
  Warszawa Warszawa
  Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca i kierowanie zespołem rozproszonym to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.
  2019-12-16
  16 grudnia 2019 -17 grudnia 2019
  2019-12-17
  Warszawa Warszawa
  Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
  2019-12-18
  18 grudnia 2019 -19 grudnia 2019
  2019-12-19
  Warszawa Warszawa
  Kontakt z odmienną kulturą stał się dziś codziennością, ale zagraniczny partner czy międzynarodowy zespół to wciąż wyzwanie dla wielu organizacji. Kompetencja międzykulturowa ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie relacji biznesowych, jednak wymaga zarówno wiedzy i doświadczenia, jak i specjalnego treningu.
  2020-01-23
  23 stycznia 2020 -24 stycznia 2020
  2020-01-24
  Warszawa Warszawa
  23 kwietnia 2020 -24 kwietnia 2020
  Wrocław
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  2020-02- 6
  6 lutego 2020 - 7 lutego 2020
  2020-02- 7
  Warszawa Warszawa
  Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność. Zapraszamy na szkolenie przywództwo przyszłości!
  2020-02-12
  12 lutego 2020 -13 lutego 2020
  2020-02-13
  Warszawa Warszawa
  Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny. Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre praktyki mają bezpośrednie odniesienia do projektów firmowych i uwzględniają realia organizacyjne. Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami PMI.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  FBLn
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.