Budowanie odporności – powered by Lumina Learning

Budowanie odporności – powered by Lumina Learning

Budowanie odporności – powered by Lumina Learning

Szkolenia menedżerskie

Interaktywny warsztat on-line, stworzony, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zbudować odporność i wspomóc Cię w bardziej efektywnym zarządzaniu podczas kryzysu Covid i nie tylko.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Wszyscy doświadczamy bezprecedensowej zmiany wywołanej pandemią Covid. Wirtualne zespoły, praca zdalna, mniej osobistych interakcji to teraz nasza normalność. Nasze środowiska pracy zmieniły się. Zmieniają się nasze prawdy, mity i przekonania. Liderzy muszą sprostać wyzwaniom zdalnego zarządzania poprzez dbanie o relacje w zespole oraz o odporność swoją i innych.

Warsztat koncentruje się na budowaniu odporności, bezpieczeństwa psychologicznego i zaufania przy pomocy metodologii Lumina Spark. Uczestnicy otrzymają wgląd w to kim są indywidualnie i zespołowo w różnych okolicznościach, poznają swoje silne strony i obszary do rozwoju. Razem odbędziemy podróż do odzyskania równowagi; uczestnicy poznają swoje przesadzone zachowania, których mogą doświadczać i stworzą plan działania, aby odzyskać skuteczność. Dowiedzą się jak rozpoznawać i jak reagować na przesadzone zachowania członków swojego zespołu.

Budowanie odporności w 4 obszarach:

 • Działań – dbanie o siebie, aby zwiększyć odporność fizyczną
 • Relacji - pogłębianie więzi dzięki bezwarunkowemu pozytywnemu szacunkowi
 • Emocji - budowanie odporności emocjonalnej poprzez zarządzanie przesadzonymi zachowaniami
 • Umysłu - budowanie odporności psychicznej poprzez wybór pozytywnego sposobu myślenia


Cyfrowe narzędzia dla wirtualnych zespołów

Aby odnaleźć się w nowym wirtualnym świecie współpracy, potrzebujemy nowych narzędzi, które dadzą nam natychmiastowy głęboki wgląd, umożliwiając nam zbudowanie odporności i zarzadzanie sobą, zespołami i biznesami bardziej efektywnie w wirtualnym świecie. Podczas warsztatu wykorzystamy wielokrotnie nagradzany zestaw zintegrowanych cyfrowych narzędzi i modeli, stworzony przez Luminę Learning, aby sprostać potrzebom dzisiejszych miejsc pracy.

Portret Lumina Spark pokazuje ludzi takimi jakimi naprawdę są. Bez etykietowania, szufladkowania, typologizowania. Daje wgląd we wszystkie 24 cechy wpływające na osobowość i w dynamikę osobowości. Pozwala zobaczyć jakie mamy preferencje, jak zmieniamy się, gdy wchodzimy w rolę i jak reagujemy na stres. Dzięki temu uczestnicy poznają swoje silne strony, swój potencjał i możliwości rozwojowe.

To 40 kolorowych stron spersonalizowanych informacji i wskazówek. Wyniki portretu można wczytać do aplikacji Lumina Splash i porównywać się z innymi.

Lumina Team Viewer zapewni wizualną reprezentację osobowości członków zespołu, ich kompetencji, reakcji na stres i ich wzajemnego wpływu.

Po warsztacie, uczestnicy otrzymają bezterminowy dostęp do platformy Spark Coach, w której znajdą swoje portrety i pytania coachingowe, wybiorą sobie cele, przeanalizują wzorce i otrzymają wskazówki rozwojowe.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Rozpoczęcie

 • Powitanie i wprowadzenie
 • Potrzeby uczestników i wskazówki sprzyjające wirtualnemu zaangażowaniu
 • Plan dnia, przebieg i cele warsztatu
 • Jak się dziś czujesz?

2. Czym jest odporność psychiczna?

 • Jak definiujemy odporność, co oznacza dla Ciebie?
 • Rozwój poprzez przeciwności losu – Video: rabin Twerski
 • Co buduje, a co obniża Twoją odporność – interaktywne ćwiczenie z 24 cechami z Twojego portretu Lumina Spark
 • Mandale odporności Twojego zespołu - animacja Team Viewer

3. Budowanie odporności z perspektywy Luminy

 • Znaczenie EQ dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia
 • EQ, a świadomość siebie i innych – piramida zwinności emocjonalnej Luminy
 • Rola budowania relacji i pogłębiania więzi
 • Jak działają na Ciebie przeciwności losu?
 • Co Cię stresuje? Jak zredukujesz stres i podniesiesz swoją odporność?

4. Siła działania – budowanie odporności fizycznej

 • Praca w domu, a odporność – środowisko, rutyna, ćwiczenia, sen
 • Praktyczne pomysły na poprawę Twojej odporności
 • Co zmienisz, aby zadbać o siebie i poprawić jakość swojego dnia?

5. Siła kontaktów – budowanie odporności relacji

 • Znaczenie relacji i kontaktów w czasie lockdown
 • Pogłębianie relacji, zrozumienie siebie i innych w kolorowej soczewce Luminy: 4 kolory, 8 aspektów, 24 cechy
 • Tworzenie strategii budowania relacji w czasie lockdown
  • Porównywane się w parach w aplikacji mobilnej Lumina Splash. W jaki sposób możecie najlepiej wspierać się i komunikować się ze sobą, biorąc pod uwagę własne potrzeby i preferencje w tym czasie
  • Tworzenie planu poprawy relacji z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, klientami lub interesariuszami w czasie lockdown - workbook
  • Kluczowe cechy poprawiające naszą zdolność budowania relacji - interaktywna mata Lumina Spark

6. Siła emocji – rozwijanie odporności emocjonalnej

 • Przyczyny braku odporności emocjonalnej
 • Viktor Frankl - świadomy wybór naszych reakcji
 • Dynamika 3 Person, utrata odporności
 • Zbuduj swoją odporność emocjonalną - droga do odzyskania równowagi

7. Siła umysłu - rozwijanie odporności psychicznej

 • Znaczenie pozytywnego nastawienia
 • Wspieranie pozytywnego sposobu myślenia
 • Podjęcie znaczącego działania - najważniejsza z 4 zwinności emocjonalnych Luminy

8. Podsumowanie i osobiste postanowienia w każdym z 4 obszarów rozwijania odporności psychicznej.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 50000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
Ponad 4300 menedżerów uczestniczyło w naszych formatach online (warsztaty online, webinary, indywidualne sesje rozwojowe online).
3
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
4
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up).
30 lat badań (Bass & Bass) i wiele analiz wykazały, że przywództwo transformacyjne jest impulsem do poprawy wyników w tym indywidualnych, grupowych i organizacyjnych

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Poprawa psychicznej, fizycznej i emocjonalnej odporności zespołu
 • Poprawa dobrego samopoczucia i zaangażowania pracowników
 • Większa świadomość, zbadanie i zrozumienie nadmiernych zachowań, związanych ze stresem kryzysu Covid 19 i nie tylko
 • Gotowy plan działania powrotu do działań efektywnych
 • Cyfrowe narzędzia do pracy po warsztacie: Spark Coach i Lumina Splash App

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zrozumienie znaczenia odporności i jej wpływu
 • Rozwinięcie umiejętności aktywowania fizycznej, emocjonalnej i mentalnej odporności, poznanie strategii i technik
 • Poznanie swojego poziomu odporności, swoich reakcji na stres i jego wpływu na skuteczność
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i minimalizowania swoich przesadzonych zachowań, aby uzyskać i utrzymać spokój i opanowanie
 • Poznanie reakcji członków zespołu na stres i pomocnych sposobów reagowania na nie
 • Rozwinięcie głębszych relacji poprzez zrozumienie potrzeb ludzi
 • Zrozumienie siły pozytywnego myślenia i zrewidowanie swojego sposobu myślenia
 • Wykorzystanie swoich najlepszych zasobów

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Lepsza komunikacja, prawdziwsze relacje, mniej konfliktów
 • Rozwój potencjału członków zespołu, zrozumienie siebie i innych, zrozumienie wzajemnego wkładu w cele organizacyjne
 • Spersonalizowany portret Lumina Spark i możliwość eksplorowania swojej osobowości i kontynuowania rozwoju samodzielnie, po warsztacie, na platformie Lumina Coach
Budowanie odporności – powered by Lumina Learning

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550


biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Wczoraj kolega, dziś przełożony – różne aspekty budowania autorytetu w zespole zdalnym, hybrydowym, tradycyjnym
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2021-11- 9
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
2021-11-10
Szkolenie online Szkolenie online
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
Warszawa
Wersja online: Turkus – sposób pracy dla zespołów zdalnych, rozproszonych i hybrydowych
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online
20 grudnia 2021
Warszawa
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Wczoraj kolega, dziś przełożony – różne aspekty budowania autorytetu w zespole zdalnym, hybrydowym, tradycyjnym
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2021-11- 9
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
2021-11-10
Szkolenie online Szkolenie online
9 listopada 2021 -10 listopada 2021
Warszawa
Wersja online: Turkus – sposób pracy dla zespołów zdalnych, rozproszonych i hybrydowych
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online
20 grudnia 2021
Warszawa
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
2021-11-17
17 listopada 2021 -18 listopada 2021
2021-11-18
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.