W  XXI wieku wygrywa ten kto ma więcej energii i lepiej się wysypia

Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie energią!

IDEA SZKOLENIA

W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem. Ten temat zyskuje na znaczeniu każdego dnia, gdyż okazuje się, że we współczesnym świecie wygrają Ci, którzy będą mieli wysoki poziom energii życiowej i dzięki temu taki poziom wewnętrznego spokoju, że będą potrafili się zrelaksować i wysypiać. A poprzez to mieć siłę do rozwijania biznesów i pracy z kolejnymi wyzwaniami.

Przy bliższym zgłębieniu tematu, dostrzegamy, że  energią życiową można zarządzać tak samo jak czasem, planami czy realizacją życiowych marzeń. Dlatego też podczas naszego niestandardowego warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość uczyć się jak z holistycznej perspektywy jak efektywnie zarządzać czasem i systemem człowieka w czterech jego energetycznych obszarach: ciała, emocji, umysłu oraz duchowości.

Kluczowym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i użyteczne narzędzia do zarządzania poziomem własnej energii życiowej, budowania wewnętrznego dobrostanu, mocy i odporności bez leków, tabletek i chemicznych wspomagaczy. Szkolenie zarządzanie energią jest zbudowane na fundamentach chińskiego systemu przedłużającego życie - Caligraphy Health System. Jest on „sercem warsztatu”  tak, aby maksymalnie wykorzystać jego niesamowitą moc i skuteczność oddziaływania na ludzki organizm we wszystkich wymiarach.

Nazwa Calligraphy nie jest przypadkowa, każdy ruch ciała w tym podejściu jest jak płynny, pewny i delikatny jak ruch pędzla w sztuce kaligrafii. Ruch ten jest trójwymiarowy i aktywizuje system człowiek zarówno na poziomie umysłu jak i ciała. To praktyka, która działa niezwykle szybko i skutecznie. Co więcej, system jest przeznaczony dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych czy poziomu sprawności fizycznej. Uczy głębokiego oddechu z centrum energetycznego człowieka i to co jest niezwykłe uczy w jaki sposób można serwisować organy wewnętrzne czyli jak można je regenerować. Z każdym dniem praktyki uelastycznia ciało, które może więcej. Uspokaja układ nerwowy, co daje głęboki wewnętrzny spokój i równowagę. Który nowoczesny lider nie chciałby prawie bezwysiłkowo wzmocnić tych swoich kluczowych dla sukcesu zasobów?

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:
Szkolenie jest dla tych liderów, którzy przeszli już całą ścieżkę wiedzy merytorycznej w doskonaleniu kompetencji lidera/managera i teraz chcą zwiększyć swoją wydajność i osiągnąć więcej i w pracy i w życiu przy zachowaniu optymalnego stanu równowagi wewnętrznej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Zarządzanie energią osobistą na miarę XXI wieku

 • Świat XXI wieku świat VUCA
 • Historia o trzech mózgach i biologiczny mechanizm stresu
 • Istota energii osobistej czyli poznanie czym jest Qi i jak zwiększać jej poziom
 • Diagnoza obecnego poziomu energii własnej uczestników
 • Poznanie zasady „3” oraz nauka oddychania przez centrum energetyczne człowieka - Dan Tian Breathing
 • Nauka pierwszych podstawowych pozycji układu Calligraphy: Qi Gong I oraz Double Eel Swimmer

2. System człowiek w 4 obszarach energetycznych

 • Wprowadzenie pojęcia „systemu człowiek”
 • Poznanie 4 stref energetycznych
 • Pokazanie synergicznych połączeń w „systemie człowiek”
 • Omówienie szczegółowo wszystkich zasobów osobistych w 4 strefach energetycznych: ciała, emocji, umysłu, duchowości
 • Poznanie kolejnych dwóch pozycji Calligraphy: Qi Gang II oraz Single Eels swimmer

3. Ostrzenie piły w każdej strefie człowiek

 • Omówienie miejsc gdzie tworzy się energia życiowa poprzez pryzmat potrzeb każdej strefy człowiek
 • Obszar umysłu - kluczowy element  mechanizm „nastawienia”
 • Obszar emocji - „paleta emocji” i świadomość emocjonalna
 • Obszar duchowości  - system wartości i poczucie sensu
 • Obszar ciała -  zdrowie, energia i relaks
 • Zdrowe nawyki żywieniowe – co to oznacza i jak je sobie zapewnić w pracy
 • Praktyka kolejnych dwóch pozycji Calligraphy: General Monkey Strech i Flat Monkey Strech

4. Energia mieszka w ciele – wypracowanie nawyku codziennej pracy stabilizującej poziom energii życiowej

 • Poznanie twórcy systemu Master Zen Hua Yanga
 • Zrozumienie czym są fundamenty zdrowia u każdego człowieka
 • Poznanie głównych założeń systemu
 • Poznanie kolejnych pozycji Calligraphy takich jak: Sleeping Dragon, Water Wave, Flowing Ribbon, Emu Strech i ich aktywna nauka
 • Przyjście od poszczególnych pozycji do praktykowania pełnej sekwencji układu

5. Energetyczny bilans zamknięcia w 4 strefach systemu człowiek

 • Wybranie 3 mocnych indywidualnych zasobów energetycznych w systemie człowiek
 • Wybranie 3 indywidualnych obszarów do rozwoju
 • Wybranie jednego obszaru do rozwoju, który będzie stanowił dźwignię i zmiana w tym obszarze znacząco wpłynie na zwiększenie energii osobistej

6. Podsumowanie w formie  praktycznych wniosków

 • Karta SSC
  • Start – co nowego wdrożyć dla siebie?
  • Stop – z czego już warto zrezygnować?
  • Continue – co warto kontynuować?

 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie managerskim

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Stawanie się Liderem na 5 poziomie przywództwa według Johna Maxwella - Osobowości
 • Bez wysiłkowe osiąganie celów zawodowych i osobistych
 • Zwiększenie kondycji fizycznej i emocjonalnej liderów
 • Płynne przechodzenie między życiem zawodowym a życiem osobistym Liderów, bez szarpania się i bez napięć
 • Zwiększenie zadowolenia liderów w obszarze work – life balance
 • Zwiększenie liczby entuzjastów i ambasadorów miejsca pracy

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wprowadzenie swojego organizmu w stan optymalnej pracy i zdrowia
 • Uzdrowienie i oczyszczenie organizmu na poziomie narządów wewnętrznych oraz głębiej na poziomie komórkowym, przywrócenie organizmu do optymalnego funkcjonowania: właściwej temperatury, ilości tlenu, elastyczności i sprawności
 • Poprzez pracę z ciałem regulacja przepływu energii i zwiększenia wydajności osobistej
 • Wzmocnienie układu odpornościowego
 • Uwolnienie blokad fizycznych i emocjonalnych
 • Redukcja stresu – osiągnięcie głębokiego spokoju i równowagi wewnętrznej
 • Rozwijanie wewnętrznych rezerw energetycznych organizmu

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozbudowanie wspólnego pola koegzystencji  lidera i organizacji
 • Aktywne kształtowanie kultury organizacyjnej w kierunku organizacji samouczącej się

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

zobacz najbliższe szkolenia.
2020-04-20
20 kwietnia 2020 -21 kwietnia 2020
2020-04-21
Warszawa Warszawa
Podnoszenie zaangażowania pracowników to kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Szkolenie recognition z motywowania i angażowania korzysta ze współczesnych narzędzi dostosowanych do dzisiejszych oczekiwań pracowników.
2020-04-20
20 kwietnia 2020 -21 kwietnia 2020
2020-04-21
Warszawa Warszawa
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. Wraz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie rozmowy podsumowujące i oceny okresowe pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
2020-04-21
21 kwietnia 2020 -22 kwietnia 2020
2020-04-22
Warszawa Warszawa
Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca i kierowanie zespołem rozproszonym to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.
2020-04-21
21 kwietnia 2020 -22 kwietnia 2020
2020-04-22
Warszawa Warszawa
Kontakt z odmienną kulturą stał się dziś codziennością, ale zagraniczny partner czy międzynarodowy zespół to wciąż wyzwanie dla wielu organizacji. Kompetencja międzykulturowa ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie relacji biznesowych, jednak wymaga zarówno wiedzy i doświadczenia, jak i specjalnego treningu.
2020-04-27
27 kwietnia 2020 -28 kwietnia 2020
2020-04-28
Warszawa Warszawa
Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa vuca nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
2020-05- 5
5 maja 2020 - 6 maja 2020
2020-05- 6
Warszawa Warszawa
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
2020-05-11
11 maja 2020 -13 maja 2020
2020-05-13
Warszawa Warszawa
Design Thinking to metodologia rozwiązywania problemów metodami kreatywnymi. Jest to nowatorskie podejście do tworzenia innowacyjnych usług, produktów i rozwiązań, w oparciu o zrozumienie głębokich potrzeb klienta. To idealna metoda do budowania zaangażowanych zespołów i kreowania innowacji. Design Thinking uczy, jak rozwiązywać problemy, nie dla samego rozwiązania, ale w kontekście potrzeb użytkownika docelowego.
2020-05-18
18 maja 2020 -19 maja 2020
2020-05-19
Wrocław Wrocław
Drogi uczestniku. Mam nadzieję, że jesteś po pierwszej części warsztatu „Wczoraj kolega, dziś przełożony” i od naszego poprzedniego spotkania intensywnie wdrażasz wszystkie poznane techniki. Szkolenie skuteczny menedżer jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu zarządzania zespołem.
2020-05-21
21 maja 2020 -22 maja 2020
2020-05-22
Warszawa Warszawa
8 czerwca 2020 - 9 czerwca 2020
Wrocław
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
2020-05-25
25 maja 2020 -26 maja 2020
2020-05-26
Warszawa Warszawa
29 czerwca 2020 -30 czerwca 2020
Wrocław
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
2020-05-25
25 maja 2020 -26 maja 2020
2020-05-26
Warszawa Warszawa
Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych. Często jednak wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy nie jest w pełni wykorzystywana. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
2020-05-27
27 maja 2020 -28 maja 2020
2020-05-28
Warszawa Warszawa
Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją uczy nas - wykorzystując do tego współczesne narzędzia menedżerskie - m.in. jak zatrzymać pracownika i jak odejście kluczowego pracownika wpływa na funkcjonowanie firmy.
2020-06- 1
1 czerwca 2020 - 2 czerwca 2020
2020-06- 2
Warszawa Warszawa
Różnorodność pokoleniowa w zespole olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
2020-06- 2
2 czerwca 2020 - 3 czerwca 2020
2020-06- 3
Warszawa Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań, które są możliwe do zaimplementowania w konkretnej firmie. Szkolenie będzie miało w dużej mierze charakter praktyczny, każdy z modułów zawiera ćwiczenia warsztatowe.
2020-06- 8
8 czerwca 2020 - 9 czerwca 2020
2020-06- 9
Warszawa Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.