Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie

Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich onlineotwartezamkniete
Jeśli chcesz osiągać wartościowe rzeczy w swoim życiu prywatnym i zawodowym, musisz stać się wartościową osobą poprzez rozwój osobisty
Administracja publiczna ma swoją charakterystykę. Skuteczne zarządzanie rozwojem w urzędzie musi ją uwzględniać. Korzystamy ze sprawdzonych i efektywnych narzędzi rozwoju urzędników podczas szkolenia z zarządzania rozwojem dla administracji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących wpływać na rozwój swoich pracowników poprzez poszerzane ich wiedzy, rozwijanie ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.Takie działania powinny teoretycznie przełożyć się na wzrost satysfakacji.

By jednak był to rezultat wymierny, budowanie organizacji uczącej oraz dzielenie się wiedzą pomiędzy członkami zespołu, muszą stać się nadrzędnymi wartościami przemyślanego systemu zarządzania rozwojem pracowników urzędu. Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w urzędzie, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli całej kadry kierowniczej organizacji.

Program  szkolenia jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy kierownika urzędu, bo rozwijanie praconików to nie tylko szkolenia to również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się o których będziemy mówić na szkoleniu.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących wpływać na rozwój swoich pracowników poprzez poszerzane ich wiedzy, rozwijanie ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.Takie działania powinny teoretycznie przełożyć się na wzrost satysfakacji.

By jednak był to rezultat wymierny, budowanie organizacji uczącej oraz dzielenie się wiedzą pomiędzy członkami zespołu, muszą stać się nadrzędnymi wartościami przemyślanego systemu zarządzania rozwojem pracowników urzędu. Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w urzędzie, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli całej kadry kierowniczej organizacji.

Program  szkolenia jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy kierownika urzędu, bo rozwijanie praconików to nie tylko szkolenia to również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się o których będziemy mówić na szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Droga rozwoju pracownika w Urzędzie od nowicjusza do mistrza

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

2. Analiza potencjału pracowniczego – kompetencje

 • Jakich pracowników potrzebuję ?
 • Umiejętności
 • Wiedza
 • Postawy

3. Przekazywanie wiedzy zarządzanie wiedzą w Urzędach

 • Jakiej wiedzy jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać
 • Prace w podgrupach

4. Rozwijanie konkretnych umiejętności

 • Jakich umiejętności jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

5. Wpływanie na postawę

 • Jakich postawy chcę żeby przejawiali moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

6. Style uczenia w zależności od etapu rozwoju pracownika

 • Jaki styl przekazu jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
 • Dopasowanie adekwatnego stylu uczenia do poziomu pracownika (S1-S4) K.Blanchard.
  • Instruktaż
  • Szkolenie
  • Coaching
  • Delegowanie

7. Specyfika uczenia się osób dorosłych

 • Zasady uczenia się dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • Doświadczalny model uczenia się D. A. Kolba
 • Określanie swojego profilu uczenia się wg D. A. Kolba
 • Cztery poziomy nabywania kompetencji – możliwości i ograniczenia

8. Organizacja i planowanie szkolenia

 • Identyfikacja celów szkoleniowych wg metody SMART
 • Dobieranie odpowiednich metod i form szkoleniowych do celów szkoleniowych
 • Narzędzia wspierające skuteczność szkolenia
 • Metodyka działań szkoleniowo rozwojowych – od instruktażu do coachingu i mentoringu

9. Metody określania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej pracownika urzędu

 • Analiza naszego otoczenia zawodowego i osobistego
 • Jak możemy pracować nad obszarami, na które mamy wpływ?
 • Nasze potencjały do rozwijania – jak to robić?
 • Kwestionariusze samooceny pomocą w diagnozowaniu własnych atutów
 • Co jest Twoją kotwicą kariery? – Test Kotwic Zawodowych Scheina
 • Wartości, którymi się kierujemy w życiu – czyli  jak przejść z automotywacji do wewnętrznej inspiracji?
 • Rozumienie celów osobistych – wizja  pracy i identyfikacja osobistych możliwości
 • Analiza obszarów wewnętrznego funkcjonowania  opartego o wizję, misję i wartości
 • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego

10. Wprowadzanie zmian

 • Główne przyczyny oporu przed zmianą
 • Przygotowanie się do wprowadzenia zmiany
 • Metody angażowania pracowników do wprowadzanych zmian

 

1. Droga rozwoju pracownika w Urzędzie od nowicjusza do mistrza

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

2. Analiza potencjału pracowniczego – kompetencje

 • Jakich pracowników potrzebuję ?
 • Umiejętności
 • Wiedza
 • Postawy

3. Przekazywanie wiedzy zarządzanie wiedzą w Urzędach

 • Jakiej wiedzy jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać
 • Prace w podgrupach

4. Rozwijanie konkretnych umiejętności

 • Jakich umiejętności jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

5. Wpływanie na postawę

 • Jakich postawy chcę żeby przejawiali moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

6. Style uczenia w zależności od etapu rozwoju pracownika

 • Jaki styl przekazu jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
 • Dopasowanie adekwatnego stylu uczenia do poziomu pracownika (S1-S4) K.Blanchard.
  • Instruktaż
  • Szkolenie
  • Coaching
  • Delegowanie

7. Specyfika uczenia się osób dorosłych

 • Zasady uczenia się dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • Doświadczalny model uczenia się D. A. Kolba
 • Określanie swojego profilu uczenia się wg D. A. Kolba
 • Cztery poziomy nabywania kompetencji – możliwości i ograniczenia

8. Organizacja i planowanie szkolenia

 • Identyfikacja celów szkoleniowych wg metody SMART
 • Dobieranie odpowiednich metod i form szkoleniowych do celów szkoleniowych
 • Narzędzia wspierające skuteczność szkolenia
 • Metodyka działań szkoleniowo rozwojowych – od instruktażu do coachingu i mentoringu

9. Metody określania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej pracownika urzędu

 • Analiza naszego otoczenia zawodowego i osobistego
 • Jak możemy pracować nad obszarami, na które mamy wpływ?
 • Nasze potencjały do rozwijania – jak to robić?
 • Kwestionariusze samooceny pomocą w diagnozowaniu własnych atutów
 • Co jest Twoją kotwicą kariery? – Test Kotwic Zawodowych Scheina
 • Wartości, którymi się kierujemy w życiu – czyli jak przejść z automotywacji do wewnętrznej inspiracji?
 • Rozumienie celów osobistych – wizja pracy i identyfikacja osobistych możliwości
 • Analiza obszarów wewnętrznego funkcjonowania opartego o wizję, misję i wartości
 • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego

10. Wprowadzanie zmian

 • Główne przyczyny oporu przed zmianą
 • Przygotowanie się do wprowadzenia zmiany
 • Metody angażowania pracowników do wprowadzanych zmian

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Wzrost efektywności pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie etapów rozwoju pracownika oraz nabycie umiejętności rozpoznawania ich w kontekście swojego zespołu w urzędzie
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami odnośnie ich rozwoju
 • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować styl zarządzania
 • Rozwój umiejętności prowadzenia coachingowych rozmów z pracownikami urzędu
 • Poznanie zasad uczenia się dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • Uświadomie sobie jakie jest znaczenie prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
 • Zrozumie wagę procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w kontekście oczekiwanych rezultatów organizacji i ustalania celów możliwych do zrealizowania w trakcie procesu szkoleniowego.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.