Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.romanowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz szkolenie:
Dane uczestnika:

 
Imię i Nazwisko/Stanowisko
Telefon
Adres e-mail
1*
2
3
4
5

Płatnik / zgłaszający

Nazwa płatnika firma:
Adres płatnika:
Adres do korespondencji:
E-mail:
Tel. / Fax:
Numer NIP:

   * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.


Warunki zgłoszenia

  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy faksem lub e-mailem.
  • Nie wymagamy przedpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia.
  • Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  • W wypadku rezygnacji po tym terminie Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j.  nabywa prawa do obciążenia płatnika 100% kosztów szkolenia.
  • Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j.  do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.