Mazowiecka Akademia Wsparcia Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy nr WND-POWR.01.02.01-14-0120/16

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa. Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Unia Europejska - Fundusz Społeczny


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa.
Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy:

  • poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
  • szkolenia zawodowe w kierunkach: wizażysta-stylista, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, księgowy – podstawy rachunkowości, operator koparko-ładowarki
  • szkolenia komputerowe ECDL
  • staże zawodowe na stanowiskach powiązanych z ukończonymi szkoleniami zawodowymi
  • pośrednictwo pracy

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.10.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

AKTUALNOŚCI

 

Biuro projektu:
Ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
tel: (22) 250 13 86
e-mail: biuromawz@projektgamma.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!

Bernadetta Wojtania

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 600 593 950

bernadetta.wojtania@projektgamma.pl
Bernadetta Wojtania
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.