"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Zapraszamy na kursy komputerowe zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa pomorskiego.


PROGRAM:

STANDARD wymagań dla kompetencji cyfrowych


1. W ramach Projektu zaplanowano realizację szkoleń komputerowych w zakresie kompetencji informatycznych (komputerowych) na pełnym poziomie według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, które zostaną zakończone egzaminami certyfikującymi kompetencje ECDL Profile.

2. Szkolenia komputerowe wraz z egzaminami zostaną przeprowadzone zgodnie z:

 • Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) stanowiącym Załącznik do Regulaminu projektu, zwanym dalej Standardem;
 • Informacjami, dostępnymi na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w zakresie potwierdzania kompetencji DIGCOMP poprzez poszczególne moduły ECDL.

3. Szczegółowy zakres szkoleń:
W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dla 434 osób (dla 31 grup liczących po 14 osób) 156-godzinne szkolenia komputerowe pozwalające nabyć uczestnikom projektu kompetencje na pełnym poziomie we wszystkich 5 obszarach zgodnie ze Standardem oraz w oparciu o program certyfikacji ECDL Profile, w tym:

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ

 • Moduł 1. Podstawy pracy z komputerem (B1): Przeglądanie Internetu, Informacje uzyskane z Internetu, Pojęcia związane z komunikacją – przygotowujący do egzaminu ECDL B1.
 • Moduł 2. Podstawy pracy w sieci (B2): Efekty pracy, Zarzadzanie plikami, Sieci, Pulpit, Ikony, ustawienia – przygotowujący do egzaminu ECDL B2.
 • Moduł 3. Przetwarzanie tekstów (B3): Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków – przygotowujący do egzaminu ECDL B3.
 • Moduł 4. IT Security (S3): Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi – przygotowujący do egzaminu ECDL S3.
 • Moduł 5. Arkusze kalkulacyjne (B4): Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza – przygotowujący do egzaminu ECDL B4.
 • Moduł 6. Rozwiązywanie problemów Computional Thinking (S9) – przygotowujący do egzaminu ECDL S9.

Program szkolenia będzie oparty na poszczególnych modułach ECDL np.
Poziom A:
 • Informacja - e-Obywatel, B1, B2;
 • Komunikacja - e-Obywatel B1, B2, B3 IT Security;
 • Tworzenie Treści - e-Obywatel B1, B2, B3, B4, S1, S2, S4, S5, S6, S8;
 • Bezpieczeństwo - e-Obywatel B1, B2, S3 IT Security;
 • Rozwiązywanie problemów - B1, S9.

5. Każda z 31 grup szkoleniowych weźmie udział w 156-godzinnym szkoleniu, którego program będzie odpowiadał potrzebom edukacyjnym uczestników projektu.

6. Po zakończonym szkoleniu lub module szkoleniowym Uczestnicy/czki mają obowiązek przystąpić do egzaminów w celu potwierdzenia nabytych kompetencji komputerowych i uzyskania certyfikatu ECDL Profile.

Standard wymagań (Tabela nr 2) został przygotowany na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji
cyfrowych, przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy
kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework). Rama ta obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji, wskazanych w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Obszar Nazwa Kompetencji
INFORMACJA
 • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
 • Ocena informacji
 • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
KOMUNIKACJA
 • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 • Dzielenie się informacjami i zasobami
 • Aktywność obywatelska online
 • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 • Netykieta
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową
TWORZENIE TREŚCI
 • Tworzenie treści
 • Integracja i przetwarzanie treści
 • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • Programowanie
BEZPIECZEŃSTWO
 • Narzędzia służące ochronie
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego
  przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii
  informacyjno-komunikacyjnych
 • Ochrona środowiska
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Rozpoznawanie   potrzeb   i   narzędzi   niezbędnych
  do rozwiązywania problemów
 • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
 • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

 

Wojciech Małek

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 799 058 049
Tel: [+48] 22 250 13 87
Fax: [+48] 22 266 08 51

wojciech.malek@projektgamma.pl
Wojciech Małek
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.