Inne strony: GAMMA DISCOVER
Idea jest jak wirus. Gdy zagnieździ się w umyśle, nie da się jej już usunąć

Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Szkolenie pozwoli uczestnikom rozpoznać osobiste bariery obniżające efektywność. Każdy z uczestników będzie miał na szkoleniu przestrzeń, aby bariery zniwelować i wypracowań nowe przekonania proefektywnościowe. Zapraszamy na szkolenie z efektywności osobistej wg Diltsa.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy chcą poprawić swój komfort życia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uczestnictwo w tym warsztacie daje bardzo dużo energii osobom, które przez natłok zadań i sytuacji osłabiających stan psychofizyczny tracą zapał do różnych formy aktywności.

Z jednej strony powtarzalność wielu czynności (rutyna) często wprowadza w nasze życie swoisty marazm, z drugiej zaś różnorodność zadań, a także zmian i sytuacji nieprzewidywalnych, powoduje, że jesteśmy w stanie ciągłego napięcia i poczucia braku kontroli nad tym, co dzieje się z nami oraz wokół nas.

W takich sytuacjach mamy prawo powątpiewać, czy poradzimy sobie z wszystkim, czy nasze ambicje, aspiracje są możliwe do zrealizowania. Warsztat pozwoli każdemu uczestnikowi odnaleźć skuteczny sposób na wzmocnienie i doskonalenie osobistej efektywności, a w rezultacie podniesie poziom poczucia własnej skuteczności oraz satysfakcji z życia.


ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wzrost świadomości własnych reakcji w sytuacjach trudnych – łatwiejsze rozumienie źródeł własnych zachowań
 • Rozróżnianie rodzaju sytuacji indywidualnie rozumianych, jako trudne i dobór skutecznych technik radzenia sobie z nimi
 • Odnajdywanie unikatowego sposobu automotywacji – „ścieżka dostępu” do własnego potencjału, jako nieodkrytej do tej pory „kopalni możliwości”
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych poszczególnych osób z otoczenia zawodowego
 • Skuteczne dostosowywanie sposobu motywowania danych typów osobowościowych do współpracy / wsparcia w realizacji własnych celów (skuteczne wywieranie wpływu na innych)
 • Stosowanie metod ułatwiających optymalne wykorzystanie własnych zasobów jak czas, wiedza, energia (stan psychofizyczny) a także zasobów zewnętrznych jak współpracownicy / podwładni (w zależności od pełnionej funkcji)
 • Efektywne planowanie z optymalnym wykorzystaniem zasobów własnych (wewnętrznych) oraz otoczenia (zewnętrznych) w oparciu o realia (racjonalna ocena sytuacji)
 • Radzenie sobie ze stanem demotywacji – umiejętność „podnoszenia się” i skutecznego działania
 • Elastyczne stosowanie wszystkich poznanych narzędzi w celu poprawienia własnego komfortu pracy i jej rezultatów

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy:

 • chcą zrozumieć siebie, swoje motywacje, preferencje w kontaktach z innymi a także chcą zrozumieć lub udoskonalić zrozumienie innych osób,
 • chcą poprawić swoje relacje w kontaktach z innymi (szefami, podwładnymi, współpracownikami ale również z rodziną lub przyjaciółmi),
 • szukają większej motywacji i zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym.

Fakty szkoleniowe
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Badania F. Loiselle na Uniwersytecie Moncton w Kanadzie dotyczące efektywności wskazują, że grupa stosujących techniki m.in. Roberta Diltsa. wykazała trwałą poprawę w zapamiętywaniu pisowni aż o 61% większą w porównaniu z grupą kontrolną.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przekonania a komfort pracy
  • Rodzaje przekonań
   • Ograniczające
   • Ułatwiające
  • Rola przekonań w naszym życiu
  • Model R. Diltsa
   • Co i kto ma wpływ na nasze przekonania.
   • Dlaczego reagujemy, decydujemy, motywujemy się w taki a nie inny sposób.
   • Świadomość swoich zachowań jako możliwość „zdrowego” rozwoju, czyli jak poprawić własny komfort pracy

  2. Poziom efektywności osobistej
  • Analiza osobistej efektywności – autodiagnoza
  • Wzorce aktywności dobowej – tzw. sowy i skowronki
   • Krzywa wydajności w poszczególnych godzinach
  • Osobiste bariery utrudniające odpowiednie zarządzanie sobą w czasie
   • Bariery obiektywne
   • Bariery związane z przekonaniami (samospełniająca się przepowiednia)
  • Bariery osobiste w zarządzaniu sobą w czasie
   • Odwlekanie
   • Perfekcjonizm
   • Pracoholizm
   • Zachowania typu A

  3. Automotywacja
  • Mechanizmy motywacyjne dorosłych
   • Czynniki motywacyjne
   • Źródła motywacji i demotywacji
  • Czym jest automotywacja?
  • Indywidualne wartości determinujące nasze zaangażowanie
   • Mój system wartości a środowisko – model R. Diltsa w praktyce
   • Spójność własnego systemu wartości vs. efektywność osobista.

  4. Asertywność jako troska o własną efektywność
  • Istota asertywności
   • Czym jest asertywność a czym nie jest – definicja
   • Asertywność reaktywna
   • Asertywność proaktywna
  • Asertywne stawianie granic – komunikat JA

  5. Pozytywne wywieranie wpływu – jak angażować innych w osiąganiu celów
  • Wywieranie wpływu
  • Potrzeby psychologiczne
   • Zysk
   • Bezpieczeństwo
   • Wygoda
   • Prestiż
  • Jak zaspokajać potrzeby innych angażując ich do realizacji swoich celów

  6. Model T. Gordona
  • Model Gordona jako sposób kontrolowania sytuacji problemowej
  • Klasyfikacja problemów w życiu osobistym i zawodowym
  • Jak utrzymywać zdrowy dystans do sytuacji problemowej?
  • Optymalizacja własnych zadań w sytuacji problemowej – emocje vs. racjonalna ocena sytuacji

  7. Typ osobowościowy a efektywność osobista
  • Jakimi wartościami kierują się poszczególne typy osobowościowe?
  • Jakie kluczowe czynniki mojej osobowości mają wpływ na moją skuteczność w realiach zawodowych?
  • Jakie zachowania nas różnią?
  • Jak wykorzystać te zachowania do budowania i utrzymywania skutecznej relacji z innymi typami osobowościowymi w realizacji zarówno wspólnych zadań, jak i własnych?

  8. Pracowitość a efektywność
  • Własny wkład energetyczny w zadanie a jego efektywność
  • Skaner przekonań jako narzędzie pozwalające oszczędzić własną energię
  • Matryca Eisenhower
  • Rodzaj zadań a delegowanie lub prośba o wsparcie – jak uniknąć syndromu Zosi Samosi

  9. Planowanie – optymalne wykorzystanie zasobów własnych oraz otoczenia
  • Waga i kryteria celu
   • Metoda SMART
   • Określanie celów w realiach zawodowych.
  • Przydatność modelu Diltsa w skutecznym planowaniu
  • „Strategia optymizmu” jako narzędzie planowania.
   • Jak uwzględniać własne potrzeby w planowaniu.
   • Powiązanie własnych potrzeb z wymogami otoczenia.
  • Planer tygodniowy i miesięczny

  10. Postanowienia a działanie – od myśli do czynu
  • Czynniki wpływające na wdrażanie planu w życie
   • Czynniki sprzyjające wdrażaniu planu
   • Czynniki powstrzymujące nas przed działaniem

  11. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków
  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie grupy

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • zwiększenie efektywności realizacji zadań w organizacji
  • budowanie kultury zaufania w organizacji
  • wzrost zaangażowania w organizacji (mniej wypalenia zawodowego)

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • zwiększenie poczucia własnej skuteczności
  • rozwój inteligencji emocjonalnej
  • dbanie o  work-life balance
  • wzmocnienie umiejętności wywierania wpływu

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami
  • skuteczna komunikacja na poziomie zespołów

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.