Inne strony: GAMMA DISCOVER
Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć

Innowacyjność i kreatywność

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Zapraszamy na nasze szkolenie z kreatywności i innowacyjności.

IDEA SZKOLENIA

Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli „tworzenie czegoś nowego”. Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania” (E.Okoń-Horodyńska, wykład 1, s. 9).

Cechy innowacji:
 • wymaga dużej wiedzy, wytrwałości i zaangażowania
 • powoduje skutki w gospodarstwie i społeczeństwie przez zmianę zachowań przedsiębiorców i konsumentów*  ma ułatwić (w praktyce przez częste zmiany może też utrudnić) życie codzienne
 • zazwyczaj koncentruje się na działaniach o charakterze technicznym, badawczym, organizacyjnym, finansowym, handlowym
 • może stanowić udoskonalenie już istniejących narzędzi.

Innowacyjność przejawia się również w dążeniu do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału, inwestowaniu w edukację i badania mające na celu usprawnić procesy technologiczne czy dojście do nowych rozwiązań.

Fakty szkoleniowe
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Badania Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazują, że główne ograniczenia kreatywności to lęk przed porażką (14%), rutyna i niechęć do zmian oraz  inni ludzi, którzy nie sprzyjają zmianom (po 12%).
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Innowacyjność i kreatywność

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie w tematykę kreatywności i innowacyjnosci
  • Inteligencja a twórcze myślenie
  • Przełamywanie schematów
  • Jak kreatywne myślenie wykorzystywać w pracy?
  • Narzędziowe podejście do kreatywności

  2. Podwyższanie własnego poziomu twórczości w myśleniu
  • Skojarzenia jako podstawowy mechanizm twórczości
  • "Puszka pomysłów" jako sposób na łączenie niewiążących się bezpośrednio elementów i osiąganie zamierzonych rezultatów
  • Inne sposoby rozwijania własnej kreatywności
  • Rozwijanie swoich mocnych stron

  3. Myślenie lateralne i wertykalne a kreatywność
  • Dlaczego na ogół myślimy wertykalnie?
  • Sposoby rozwijania myślenia lateralnego - znajdowanie kreatywnych i niespecyficznych rozwiązań

  4. Metody wspomagające innowacyjność i  rozwiązywanie problemów
  • Technika Walta Disneya
  • Technika da Vinciego
  • Wykorzystanie nieświadomych części umysłu
  • Antytemat - ciekawa i twórcza alternatywa w sytuacjach patowych

  5. Cykl Deminga (PDCA)
  • Plan – planowanie
   • Analiza skutków działania i braku działania
   • Sposób pomiaru sukcesu
   • Plan wdrożenia zmiany
   • Zaangażowanie innych zainteresowanych
  • Do  - działanie
   • Przeprowadzenie pilotażu
   • Wdrożenie
  • Check – sprawdzanie
   • Sprawdzanie rezultatu pilotażu
   • Analiza skutecznosci
  • Act – wdrożenie
   • Implementacja pożądanych efektów   

  6. Metoda Kepner Tregoe
  • Rozpoznanie problemu
   • Kryteria definiowania problemu
   • Stan faktyczny a oczekiwany
   • Ustalenie priorytetów i podział zasobów (jeśli jest to konieczne)
  • Poszukiwanie przyczyny źródłowej
   • Sformułowanie problemu (wg zasad KT)
   • Zebranie odpowiednich informacji
   • Znalezienie przyczyn źródłowych
   • Podział problemów na początkowe, złożone i nawracające
  • Wybór działań naprawczych
   • Formułowanie decyzji
   • Stworzenie kryteriów i hierarchii decyzji
   • Stworzenie rekomendacji działania
  • Zapobieganiem podobnym problemom w przyszłości
   • Określanie obszarów generujących potencjalne problemy
   • Ocena zagrożeń i ich prawdopodobieństwa
   • Opracowanie działań zapobiegawczych
   • Opracowanie działań redukujących skutki czarnych scenariuszy

  7. Grupowe tworzenie rozwiązań - techniki twórczego myślenia
  • Burza mózgów - podstawowa metoda twórczego rozwiązywania problemów w zespole
  • Technika grupy nominalnej - inny sposób znajdywania rozwiązań za pomocą potencjału tkwiącego w zespole
  • Praca z wykorzystaniem techniki superpozycji

  8. Fiksacja funkcjonalna
  • Na czym polega i po czym poznać fiksację funkcjonalną
  • Procedura „wybicia się” z perseweratywnego myślenia

  9. Bariery kreatywności i innowacyjności
  • Sformułowanie problemu i celu.
  • Skala celu i wyznaczanie celów.
  • Efektywne techniki generowania pomysłów.
  • Opracowanie strategii przekonywania różnych osób.

  10. Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków
  • Wnioski na poziomie indywidualnym
  • Wnioski na poziomie zespołu
  • Metoda SSK
   • Start – co zacznę po szkoleniu stosować
   • Stop – jakich działań zaprzestanę
   • Kontynuacja – czego nie będę zmieniał

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • tworzenie innowacyjnej organizacji
  • wzrost kreatywności pracowników
  • zwiększanie konkurencyjności firmy
  • znajdowanie nowych nisz rynkowych 
  • budowanie organizacji uczącej się

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • pozyskanie narzędzi zwiększających kreatywność i innowacyjność 
  • zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów
  • umiejętność przekształcania problemy w wyzwania
  • przełamywanie schematów myślowych
  • eliminacja wewnętrznych barier kreatywności

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • zwiększenie ilości innowacyjnych rozwiązań
  • praktyczne zastosowanie kreatywności w pracy

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.