The Kirkpatrick Four Levels Evaluation ®

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

 

The Kirkpatrick Four Levels Evaluation ®

Narzędzie do mierzenia efektywności szkoleń na 4 poziomach:

  • 1 poziom (KP) – zadowolenie i satysfakcja pracowników
  • 2 poziom (KP) – poziom wiedzy
  • 3 poziom (KP) – poziom zachowania
  • 4 poziom (KP) – efekty biznesowe

Nowy model Kirkpatricka® rozwija każdy z poziomów efektów szkolenia:

  • W (KP) pojawia się dopasowanie i zaangażowanie,
  • W (KP) pojawia się pewność siebie i motywacja jako fundamenty wdrożenia wiedzy w praktyce.
  • W (KP) pojawia się tzw. Critical Behavior, natomiast w
  • W (KP) tzw. Lead Indicators pozwalające obserwować zmiany w perspektywie krótkoterminowej.

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

Przygotowujemy do korzystania z metodyki Kirkpatricka poprzez szkolenia. Informacje na temat tego warsztatu znajdują się TUTAJ

 

Zobacz szkolenia powiązane z tematem:

ZOBACZ W DZIALE:

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.
Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.
Narzędzie służy do rozpoznawania czynników budujących zaangażowanie pracowników. LFM® koncentruje się na tych elementach, na które ma wpływ sam pracownik – a co za tym idzie – może przez odpowiednie działania rozwojowe na nie wpłynąć.
Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.
MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną.  Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.
Nazwa metody to akronim 4 pespektyw poznawczych – Fakty, Relacje, Idee, Struktury (łącznie FRIS®). Kwestionariusz pozwala rozpoznać styl myślenia i styl działania badanego. FRIS® jest polskim narzędziem diagnostycznym.
Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).
Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący  mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.
MINDSONAR® - Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania
Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.
Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.
Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.
Poprzednie szkolenie
Obecne szkolenie
The Kirkpatrick Four Levels Evaluation ®

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji