Inne strony: GAMMA DISCOVER
Podekscytowanie, motywacja i entuzjazm są często znacznie więcej warte niż doskonałe umiejętności na papierze

Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.

IDEA SZKOLENIA

Jedną z kluczowych barier w rozwijaniu ludzi jest osobisty opór pracowników przed zmianą i obrona przed informacją zwrotną z otoczenia zawodowego (np. szefa) Częstą reakcją pracownika na klasyczną informację zwrotną jest obrona. W konsekwencji pracownik koncentruje się na usprawiedliwieniu swojego zachowania. Poprzez coaching eliminujemy opór pracownika i budujemy w nim osobistą motywację wewnętrzną , do zmiany.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie
 • Osoby zajmujące wdrażaniem pracowników
 • Pracownicy działu HR

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Z badania przeprowadzonego wśród amerykańskich top managerów wynika, że zwrot z inwestycji w coaching wynosi 545%, co oznacza, że każde wydane na ten cel tysiąc dolarów przyniosło 5,45 razy większy zwrot finansowy

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy zarządzania rozwojem
  • Osobiste przekonania
  • Umiejętności społeczne
  • Techniki wspierania rozwoju
   • Instruktaż
   • Trening menedżer-pracownik
   • Mentoring
   • Coaching
  • Psychologia zarządzania rozwojem – przełamywanie oporu

  2. Osobiste przekonania w zarządzaniu rozwojem
  • Symulacja, w której biorą udział uczestnicy szkolenia
  • Zjawisko samospełniającej się przepowiedni w relacjach międzyludzkich
  • Bariery ze strony przyjmującego wiedzę
   • Wskazówki zachowaniowe – po czym poznać, że działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni
   • Jak przeciwdziałać barierom mentalnym u rozmówcy
  • Bariery ze strony menedżera przekazującego wiedzę
   • Poziom własnych umiejętności
   • Poziom kontentu – przekazywanej wiedzy
   • Rozpoznawanie u siebie zjawiska i przeciwdziałanie

  3. Zarządzanie rozwojem pracowników wg modelu dojrzałości pracownika Blancharda
  • R1 – niskie kompetencje, wysoka motywacja
  • R2 – niskie bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja
  • R3 – wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja
  • R4 – wysokie kompetencje, wysoka motywacja

  4. Instruktaż – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R1
  • Definicja instruktażu
  • Przykładowy instruktaż
  • Tworzenie komunikatów w formule instruktażu
  • Trudne sytuacje związane z instruktażem

  5. Trening – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R2
  • Różnice pomiędzy instruktażem a treningiem
  • Formuła treningu
   • Czas – 5-10 min
   • Definiowanie sytuacji dla osoby przyjmującej wiedzę
   • Definiowanie swojej roli
  • Trudne sytuacje w treningu

  6. Mentoring – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4
  • Baza kasusów
  • Definiowanie roli mentora
  • Pośrednie budowanie autorytetu
  • Właściwe komentarze
  • Odwołanie do siebie
  • Trudne sytuacje w mentoringu

  7. Coaching – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4
  • Zbudowanie wizerunku coacha i coachingu
  • Pokonywanie oporu pracownika
  • Umiejętność ustalanie celu coachingu
  • Umiejętność kontrolowanie przebiegu rozmowy
  • Trudne sytuacje w coachingu

  8. Sposób realizacji wytyczonych celów poprzez coaching
  • Budowanie celu w oparciu o diagnozę sytuacji (problem)
   • Pytania o sytuację
   • Pytania o samoocenę
   • Pytania o doświadczenie
  • Zasady budowania celu coachingowego
   • SMART
   • Ekologiczność celu
   • Pytania o cel
  • Poszukiwanie rozwiązania
   • Pytania o rozwiązanie
   • Ustalenie Action Planu

  9. Dodatkowe narzędzia i ćwiczenia przydatne w pracy coacha
  • Arkusz coachingowy GROW
  • Analiza SWOT w odniesieniu do celu głównego i celów pośrednich
  • Ćwiczenie „wizualizacja celu i cofanie w czasie” jako sposób budowania motywacji
  • Ćwiczenia „koło życia” i „koło wartości”
  • Wyznaczanie wartości osobistych
  • Mapa aktualnej sytuacji i potrzeb

  10. Zasady wprowadzania zadań domowych w coachingu kompetencyjnym
  • Rodzaje zadań domowych,
  • Kiedy stosować zadania domowe,
  • Jak wprowadzać zadania domowe,
  • Cztery poziomy omawiania zadań domowych:
   • Poziom obiektywny
   • Poziom emocjonalny
   • Poziom interpretacji
   • Poziom operacyjny

  11. Podsumowanie szkolenia
  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop - jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue - jakie zachowania kontynuujemy
  •  Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie zespołowym

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • optymalizacja zasobów ludzkich – maksymalne wykorzystanie kompetencji pracowników z jednoczesnym wzrostem ich zaangażowania / motywacji
  • oszczędności finansowe – awanse poziome zamiast zatrudniania nowych osób
  • na rynku pracy opinia pracodawcy stawiającego na rozwój pracowników (zaufanie, stabilizacja)

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • umiejętność optymalnego dopasowania stylu pracy do poziomu kompetencji osoby coachowanej
  • wzrost kompetencji menedżerskich - elastyczność stosowania narzędzi motywacyjnych w rozwoju pracownika
  • oszczędność czasu – szczególnie ważna przy natłoku innych zadań (multitasking)

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzrost odpowiedzialności za realizowane zadania / stawiane cele u coachowanych pracowników (jakość i terminowość zadań)
  • minimalny wkład czasu i energii w rozwój pracownika z maksymalnym zyskiem (wzrost efektywności)
  • rozwój pracowników – możliwość powierzania odpowiedzialniejszych zadań
  • skuteczniejsze zarządzanie zmianą

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.